Червената Шапчица - ДЕТЕТО КОЗИРОГ
 
Четвъртък
27.07.2017
04:47
Добре дошли Гост
RSS
 
Червената шапчица
Главна Регистрация Вход
ДЕТЕТО КОЗИРОГ »
Сайт меню

Мисъл на деня:

Статистики

Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0

ДЕТЕТО КОЗИРОГ

„Ех, да можех като телескоп да се свия! Мисля, че ще мога, само да знам как да започна..."

„Погали я по главата и ще видиш колко доволна ще бъде.

Малко нежност...

А ако и навиеш косата с книжки, ще станат чудеса с нея."

Ако сте човек, който твърди, че всички новородени приличат на старци в умален вид, то със сигурност ще си навлечете гнева на много майки. За бебето Козирог обаче можете спокойно да изкажете подобно мнение. Може би единствено в този случай майките не ще се нахвърлят яро­стно срещу вас. Невръстните Козирози действително из­глеждат стари на младини, но за сметка на това пък мла­деят на старини. Един ден съсухреното като сушена слива личице в бебешката количка ще се заглади и Козирогът ще има прасковена кожа дълго след като връстниците му се сбръчкат. Може би това се дължи отчасти и на факта, че рождената му дата е около смяната на една година с друга. Необичайното превъплъщение силно напомня на старец с набраздено от грижи лице, застанал до новоро­дено бебе със свежо, ухаещо на сапун личице.

Отрано ще забележите тази нарушена последовател­ност при вашето дете Козирог. Още в ранните си години то ще ви смути с необикновена зрялост. Ако го глезите и се държите закачливо с него, то ще ви хвърли такъв сери­озен поглед, сякаш се чуди как може да сте толкова повърхностна и глупава. За един средно интелигентен родител едва ли ще са нужни много такива погледи, за да се отучи да говори на бебешки език.

В юношеска възраст Козирозите вече имат определе­ни вкусове и принципи, на които държат. Те ги изразяват обаче без да вдигат много шум около себе си. Вашето чедо няма да изпадне в нервна криза и да разлее супата, но достатъчно ясно ще ви покаже, че нещо не му се нрави. Майката може и да усеща смътно, че не може да се спра­вя с малкия Козел, но ще й бъде почти невъзможно да установи истинската причина на упорството му. Тя усе­ща, че пред детето си се чувства глупава и непоследова­телна, сякаш тя самата е дете, а не родител.

Детето Козирог не се отказва от нещо, което си е на­умило. То пълзи и драпа с всички сили към мястото, което иска да достигне. Оставате с чувството, че още докато сте му сменяли пелените, то вече е съставило план, който сега изпълнява. Малкият човек е съвсем категоричен в намере­нията си и без смущение изразява желанията си. След кое­то просто ще очаква отговора ви. Ако той е „не", и ако не става въпрос за нещо особено важно, детето вероятно ще преживее разочарованието без сълзливи сцени. Но ако е решило на всяка цена да постигне желанието си, вашето „не" едва ли ще го разколебае. То няма да се противопос­тави открито срещу вас, а просто ще пренебрегне мнение­то ви и ще печели време, докато накрая ви изтощи.

В процеса на растеж детето, родено под знака на Сатурн, ще се старае да организира живота си в доста строг режим. Играчките му ще са прилежно подредени и ще се дразни, ако му ги размествате. Ако е типичен представител на зоди­ята, то бързо ще свикне да сяда на гърнето и да се храни в определени часове. Любимата му среда от най-ранна възраст е семейната. Тези деца предпочитат да отидат на разходка с мама и тате или да останат вкъщи и да слушат разговорите на възрастните, вместо да играят на улицата с децата. Рядко се включват в кварталните банди. Имат няколко добри при­ятели, с които споделят тайните си.

Младият Козирог няма да възприема училището като бойно поле. Уроците не ще го затрудняват, освен ако асцендентът му е конфликтен или Луната е в неблагоприят­на позиция в рождения му хороскоп. Още щом се върне вкъщи, той незабавно ще седне да се подготви за следва­щия ден като остави игрите и развлеченията за след това. Така постъпват всички истински Козирози.

Любимата игра на малките Козирози е да се престру­ват на възрастни. Момиченцата обичат да обличат рок­лите на майките си. Сигурна съм, че ще почувствате известно неудобство, когато дъщеря ви ви предложи да бъдете детето, а тя - майката и видите колко убедително се държи в уж новата и непозната за нея роля. Едва ли ще ви е твърде забавно, ако трябва да седите в тясната кошара и да хленчите, докато тя, обута в обувките ви на висок ток и сложила очилата ви на малкото си носле, гледа важно, изпод вежди и казва строго: „Мирувай, или ще те сложа да спиш, без да вечеряш!" Определено трябва да побърза­те да прекратите тази игра, иначе тя, току виж, наистина ви сложила да спите. Ако не могат да привлекат вас за своите игри, малките Козлета играят на майки и бащи с домашните животни и, в краен случай, с куклите. Какъвто и да е партньорът им в игрите обаче, те се вживяват в ролите си докрай. Когато синът ви облече огромния ба­щин балтон и захапе лулата, едва ще се въздържите да не му поръчате да отскочи с колата до магазина. Малките Козирози са също така и добри художници. Те обичат да рисуват с моливи и водни бои. Често се оказват в добро­волен плен на някакво практическо занимание, чийто кра­ен резултат може да е недостатъчно дебела кухненска ръкохватка или разкривена кутия за моливи, но във всеки случай ще е нещо полезно, нещо, което може все някога да влезе в употреба. Подтиквайте ги да играят на откри­то, защото те се нуждаят от слънцето и въздуха, които да прочистят главите им от мрачните сатурнови мисли.

По принцип учителите нямат проблеми с децата Ко­зирози, макар понякога да губят търпение от бавното им, но упорито възприемане на материала. Рядко се оплакват от небрежност в час или несериозна мечтателност. Усво­или веднъж основните неща, тези ученици напредват в науките. Може би не чак толкова бързо като някои други, но за сметка на това задълбочено и концентрирано. Имен­но благодарение на способността им за концентрация те често печелят високи бележки и награди.

Възможно е вашето Козле да донесе бележник, на който е отбелязано: „Послушен, сериозен, учи се добре", но по-нататък да пише, че: „отказва да участва в училищни ме­роприятия, плах, необщителен, липсва му самоувереност". Като прочетете всичко това, вие ще се обезпокоите, че сте отгледали едно безнадеждно саможиво, антисоциално същество. Но ето че някой ден това същество ще под-метне между другото, че на другата сутрин не бива да закъ­снява, защото ще води проверката. „Защо ти ще водиш проверката?", питате вие. Отговорът ще ви хвърли зад борда: „Защото съм председател на класа." А когато възкликнете: „Но защо не си ни казал досега?", той скром­но ще отвърне: „О, нима е толкова важно?" Но вътрешно ще се зарадва неимоверно. Такова поведение ще характе­ризира и целия му живот. На пръв поглед муден и необщителен, накрая винаги ще го видите начело, тъй като вроденото чувство за отговорност кара всички да му се доверяват. Той не се блазни от мечти и развлечения. Той търси за себе си единствено авторитет и уважение.

Понякога се случва малкият Козирог да наложи на при­ятели, братя и сестри упоритата си воля (стигаща в опреде­лени случаи до жестокост), но много по-често той самият се подчинява на околните, чиито зодии са по-властни. Обик­новено братята и сестрите им ги командват и у вас може да възникне опасение, че към тях се проявява несправедли­вост. Не се тревожете! Козелът умее да се защитава по сво­ему. Познавам лично едно момиче, което се подчинява на по-голямата си и по-агресивна сестра от зодия Стрелец. Жаждата за власт на огнената личност се налага над търпе­нието на земната зодия. Но ако по-голямата сестра прека­ли със заповедите, току виж, изчезнали обувките й, четката за коса или любимият й пуловер. След време те ще се по­явят изневиделица, но тяхното изчезване ще си остане ми­стериозна загадка. В крайна сметка резултатът е изравнен, а властната кака вече се държи по-внимателно.

Интересът на малките Козлета към противоположния пол е силен, въпреки че те са доста стеснителни. Често ще чувате забележки от рода на: „Момчетата са пъзльовци" или „Момичетата са ревли", но наближи ли Денят на Све­ти Валентин - 14 февруари, те стават все по-развълнувани и изпращат купища картички, подписани „Познай от кого". Пубертета обикновено преживяват доста мъчително. В този период те се нуждаят от внимателно насърчаване и напътствие относно първите любовни срещи и вълнения.

Родителите на малките Козирози са щастливи хора. С малки изключения едно такова дете е дар божи. Ако не го предизвиквате с прекалена неделикатност (то веднага ще ви опомни с остра реплика или студен поглед), малкото Козирогче е по-меко и от бухтичките, които му приготвя­те за закуска (и които са му втръснали до безкрайност!). Ако разбере, че не ви достигат няколко долара, за да си платите наема, без да му мисли ще разбие касичката си и ще ви даде. То винаги се държи учтиво с възрастните, без някой изрично да е изисквал това от него. Безропотно ще върши всяка работа, за която го помолите, ще мисли се­риозно за бъдещето си, но често ще се налага да му на­помняте да си мие ушите. Малкият Козирог ще е здраво свързан с дома и семейството и рядко ще се чудите къде е. За него е удоволствие да се навърта около вас. Мечтите му са светли, практични и земни. Не се притеснявайте, че се присмива на Спящата красавица или Снежанка. Кога­то остареете и в косите ви се появи снегът, а безразсъдни­ят устрем на младите ви кара да се чувствате още по-са­мотни и объркани, вашият син или дъщеря Козирог най-искрено ще почетат мъдростта на годините ви. Сякаш казват на целия свят - този път не на игра: „Добре, сега аз ще съм родителят, а ти ще си детето. Ти ме отгледа с любов, сега аз ще се грижа за теб." Това не е приказка и дори Андерсен едва ли би измислил по-щастлив край.

 

 

Източник: Линда Гудман "Слънчевите знаци"

Вход във форума

Търси

Календар
«  Юли 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Архив на записите

Приятели на сайта
  • uCoz Community
  • uCoz Manual
  • Video Tutorials
  • Official Template Store
  • Best uCoz Websites