Червената Шапчица - ДЕТЕТО РАК
 
Сряда
28.06.2017
22:54
Добре дошли Гост
RSS
 
Червената шапчица
Главна Регистрация Вход
ДЕТЕТО РАК »
Сайт меню

Мисъл на деня:

Статистики

Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0

ДЕТЕТО РАК

Боже, боже, колко е необичайно всичко днес.

А вчера нещата бяха толкова нормални.

Скъпи родители, никога не забравяйте едно нещо -вашето бебе Раче ще сменя настроението си толкова чес­то, колкото вие му сменяте пелените. За новороденото лунно дете светът е необикновено интересен. То ще е оча­ровано от всички вкусотии, с които го тъпчете, и ще запе­чатва трайно в паметта си всички шарени картинки, мяр­кащи се пред очите му. Тези деца цял живот не забравят преживяванията си. Дори и в края на житейския си път те все още ясно помнят различни усещания и чувства и са в състояние да ги възпроизведат съвсем точно. Познавам една мила жена от зодия Рак, която бе родена в Европа и въпреки че бе дошла в Америка преди почти петдесет го­дини, когато боледуваше пееше дума по дума руски при­спивни песни, които слушала като малка. Повечето от нас едва ли биха си спомнили мелодията и думите на „Спи ми, рожбо, спи".

Преживяванията на детето Рак са образни и богати и е трудно на земните възрастни да го следват из лунните планини на мечтите и да газят дълбоките реки на въобра­жението му. Затова то може би често се чувства самотно. Забавно е да се играе с лунното бебе. Лицето му не­прекъснато се свива и разтяга във всевъзможни гримаси и мимики. С интерес ще наблюдавате смешните му изражения и често ще ви се иска да чувате веселия му смях или да виждате онзи блуждаещ отсъстващ поглед, когато слуша странната музика, долавяна от всяко лунно дете. Малките Раци имат огромни емоционални нужди. Семей­ната среда играе твърде важна роля при формирането на характера им. Тя оказва много по-силно влияние върху тях, отколкото при която и да е от останалите зодии. Лунните човечета се влияят от реакциите на родителите, братята и сестрите си. Тайничко им се иска да ги носят на ръце, да ги милват и обичат. Но често са прекалено срамежливи, за да си го признаят. Ако те не получат достатъчно вни­мание и грижи от семейството, роднините и приятелите, това може да ги съкруши и да изпаднат в апатия и мелан­холия. С моя близка приятелка, родена под знака на Рака, седяхме една вечер в кухнята й (къде другаде?!) и си гово­рехме за детските й години. Тя ми разказа, че когато уче­ла в началното училище, родителите й давали по десет-петнадесет цента на седмица за джобни пари. Тя обаче никога не ги харчела, а ги давала като награда. „За как­во?" - попитах я аз.

Тъжен копнеж пробягна по замечтаното й красиво лице. „Ами в края на всеки месец - отговори тя - давах по петдесет цента на приятелката, която се е държала най-добре с мен".

Бях изумена. Понечих да й разкажа за всички онези лакомства и развлечения, които е пропуснала, раздавайки месечните си джобни пари за мило отношение, купувайки с тях приятелство, но нещо в очите й ме накара да пре­глътна думите си и да замълча.

Често в по-зряла възраст Ракът бива обхванат от бунтарски настроения, но докато е малък, той сравнително лесно се контролира и подлежи на възпитание. Неговият вътрешен мир е също толкова реален, колкото и външни­ят и той би могъл да прекарва сам с часове. Често дори си измисля някое невидимо приятелче в игрите, наречено Фред или Бети, или каквото и да е там. Заедно с него пра­ви торти от кал, сади дръвчета или играе на каубои и ин­дианци. Измислените другарчета са винаги много възпи­тани и учтиви. Те винаги губят безропотно в игрите и не се възпротивяват на нито една от командите на Рака. Често измислените приятели изчезват за цели седмици, но се връщат веднага щом някой реален съученик засегне лунните чувства на детето Рак. Парадоксално е наистина как след като слънчевият знак на Рака символизира лидерството и водачеството, повечето представители на зодията изглеждат тихи и хрисими. Въпреки лесната им на пръв поглед уязвимост обаче, те трудно се оставят ня­кой друг да ги ръководи. Раците са силни индивидуалисти със самостоятелен поглед върху света.

Ако детето ви повтаря схемата на поведение, типич­на за повечето родени в този слънчев знак деца, то ще обича да се налага над другите и ще бъде доста поразглезено. Няма да скърца със зъби, но е способно да пролее море от сълзи, когато го пренебрегнат или се държат пре­калено строго с него. Заговорихме за сълзи - във възмож­ностите на малкото Раче е да наводни стаята не по-зле и от библейски потоп. И ако цялата тази влага не му осигури необходимото съчувствие и внимание, детето Рак би могло да се превърне в безчувствено и неспособно да дава или приема любов същество, което постоянно търси са­мота и няма нито един истински приятел.

Ако ви се наложи да се грижите за точно такъв чув­ствителен малък Рак, ще трябва да се смеете и да плачете заедно с него и да се научите да успокоявате всичките му безбройни страхове. Малкото дете се страхува от тъмно­то, бои се от огъня или кибрита, от бързите коли и силни­те шумове, често дори и от животните или непознати хора. Плашат го също така поройните дъждове, светкавиците и гръмотевиците.

Често когато вали чудатите Рачета изпадат в мелан­холично униние. Особено влияе на душевността им тихи­ят непрестанен есенен дъжд. В такива моменти често им се приисква да напишат стихотворение, да нарисуват кар­тина или просто да слушат тъжната нежна музика, която да бъде в унисон с настроението им. Това дете се нуждае от много емоционално съпричастие, за да изяви лирична­та си, артистична и творческа дарба. Ако получи подхо­дяща подкрепа по време на своето личностно оформяне и съзряване, то ще се превърне в търпелив, великодушен и открит човек. Но усети ли липса на внимание от околните, съчувствието и добротата му могат да се изкривят и деформират в самосъжаление, огорчение и подтиснатост. Ако страхът не бъде преодолян навреме, той прогресира в омраза и предубеждение. Когато емоционалното разви­тие не е протекло правилно, малките Раци стават груби, отмъстителни и дори склонни към самоубийство. В най-добрия случай тези тъжни и нещастни мъже и жени водят нерадостно съществуване, освен ако не ги осени драма­тичното просветление и не се наемат да осъществят ня­коя своя скрита дарба или да създадат финансова импе­рия. И двете са в състояние да заместят обичта и нежност­та, отказани на бедното лунно сърце, когато е било най-уязвимо - в детството.

Твърде е възможно тези чувствителни деца да си самовтълпят и измислят разни огорчения и несъществува­щи обиди. Нужно е внимателно да ги следите и постоян­но да ги убеждавате колко добри, умни, хубави и обичани са те. Много от родителите успяват да доловят това тях­но желание. Това обяснява и противоречието, което възниква когато разглезените вкъщи деца от зодия Рак се стъписват щом светът се отнесе равнодушно към техните желания. Може би тук се корени и причината почти всич­ки Раци с умиление да си спомнят за мама и да я поставят на пиедестал. Според тях никой никога няма да ги обича с толкова много грижи. Главната дилема, която възниква при възпитаването на лунното дете, е дали да сте твърде строги и да го пречупите от самото начало или да сте меки и снизходителни дотолкова, че да го разглезите непопра­вимо. Не е лесно да се намери среден път в това решение. Ключовата дума е „спокойно". Обичта обикновено е най-верният подход към подрастващото поколение. Като цяло оптималната стратегия като че ли е изпитания здрав пер­дах при необходимост и купища прегръдки и целувки по всяко друго време.

Тъй като страхотно помнят дати и събития, малките Рачета са любимци на учителите по история. Тази тяхна историческа памет се дължи най-вече на силно развитото им въображение, защото когато четат за нещо, случило се преди много време, те са в състояние да се пренесат във времето и дори да си повярват, че са присъствали там.

Ако Пол Ревиер, Томас Джеферсън или Ейбрахам Линкълн биха могли да се възродят и да разкажат соб­ствените си истории, едва ли биха го направили по-живо­писно от типичния млад Рак. Тези деца сякаш наистина са видели с очите си битката на Наполеон при Ватерло, па­дането на Римската империя или потъването на „Титаник". Описват всичко дори и с най-малките подробности. Не е чудно при това положение, че толкова много от тези млади хора стават актьори, фотографи, художници или му­зиканти. Често учителите им се оплакват от упорството им, граничещо с инат, или от внезапните пориви на раз­вихрената им фантазия, но рядко тези слабости са толко­ва изразени, че да предизвикват безпокойство. Раците че­сто обичат и да преувеличават. Само за да оправдае ня­колкото драскотини, получени от горския малинак, Раче­то може да ви съчини такава история за мечки и преслед­ване, от която да ви се завие главата. Момичето пък е спо­собно да разкаже най-тъжната история за това как е била оставена без вечеря и заключена в страшна нощ от жес­токите си родители само заради някакво спречкване. Но всичко това се дължи най-вече на силното впечатление, което оставят прекаленото гледане на телевизия и чете­нето на приключенски романи в съчетание с безгранич­ното лунно въображение. Ако наистина сърдечен проблем измъчва децата Раци, а не някаква измислена трагедия, те обикновено предпочитат да мълчат и отказват да обсъждат това. Една древна китайска мъдрост гласи: „Когато е ис­тински засегнат, не говори".

Ако е доволно и спокойно, детето Рак, подобно на детето Везни, може да увеличи твърде семейните ви раз­ходи за храна и децата в училище и на улицата веднага ще му лепнат прякора „Шишко". Ако пък е замислено и нер­вно - прякорът му ще е „Хърба". Прякорите силно драз­нят лунните деца. Ще трябва да се опитвате да се борите срещу това.

Често младите Раци обикалят квартала в търсене на каквато и да е работа. Печеленето на пари ги привлича от малки. Вашето дете от зодия Рак ще започне от рано да подстригва трева, да мете окапали листа или да наглежда бебета. То ще връща празни бутилки и стара хартия, ще продава лимонада на тротоара или плодове на гарата само и само в джобовете му да дрънкат монети. Всичко, което изработи, ще бъде грижливо разпределено, а по-голямата част от него навярно то ще спести. След време ще може­те дори и вие да спестите от парите, които му давате за джобни. Навярно по-рано от другите деца Ракът ще си осигури финансова независимост и много ще се гордее с това. Тези деца често работят, докато учат. Момчетата проявяват силно влечение към света на бизнеса. Момиче­тата също се справят нелошо с финансите, но прекарват и доста време с куклите или край фурната, печейки сладки и подготвяйки се за бъдещото си майчинство.

Малкият Рак винаги ще успее да ви разведри с шеги­те си и заразителния си лунен смях. Той е в състояние да ви направи повече гримаси дори и от маските за празника на Вси светии. Ако имате възможност, отделете му малко късче земя. Това ще бъде неговата земя и тя ще бъде заса­дена с цветя и зеленчуци до последния сантиметър. Там малкият лунен човек ще прекарва голяма част от времето си, поливайки своите растения и наслаждавайки се на ра­стежа им. Освен към растенията, Ракът проявява и без­крайна загриженост към болните роднини, личните про­блеми на приятелите си или непредвидените финансови затруднения в семейството. Също така е особено чувстви­телен към животните. Лошото отношение към малкото бездомно кученце или премазаното на асфалта котенце ще се запечатат в паметта му завинаги. Ако към тях сами­те се отнесат жестоко, това може да рефлектира в отно­шенията им към по-малките и слаби от тях деца. Рачетата могат да бъдат и твърде неприятни и кисели, но това обик­новено продължава не повече от няколко часа.

Гасейки лампите докато детето си ляга, вие си мис­лите като всички родители за деня в не много далечното бъдеще, когато няма да я има тази малка къдрава главица, дето все се надига „за още една глътка вода". Тогава домът ви ще бъде пуст и тих и няма да се оглася от смехове и плач, защото смешното малко Раче ще е изпълзяло от къщи, за да създаде свое собствено семейство. Дали ще ви забрави? Не и ако е родено в дните на лунната зодия. Могат да минат години, Ракът може да прекоси далечни страни и да кръстосва незнайни морета, но не изхвърляй­те стъклените му топчета (онези, които ви е дал един събо­тен следобед, когато сте се карали). А парцалената кукла нека да стои на прозореца. Вашето лунно дете често ще се връща у дома, за да се срещне с миналото. Без значе­ние колко километра го делят от това минало, без значе­ние къде живее - то винаги ще бъде близо до дома ви. Дръжте кутията с бисквити пълна.

 

 

Източник: Линда Гудман "Слънчевите знаци"

Вход във форума

Търси

Календар
«  Юни 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Архив на записите

Приятели на сайта
  • uCoz Community
  • uCoz Manual
  • Video Tutorials
  • Official Template Store
  • Best uCoz Websites