Червената Шапчица - ДЕТЕТО СТРЕЛЕЦ
 
Сряда
28.06.2017
22:55
Добре дошли Гост
RSS
 
Червената шапчица
Главна Регистрация Вход
ДЕТЕТО СТРЕЛЕЦ »
Сайт меню

Мисъл на деня:

Статистики

Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0

ДЕТЕТО СТРЕЛЕЦ

„Близо до къщата ни живее едно мило малко кученце

мъничък териер с лъскави очички

и със, о, толкова дълга къдрава и кафява козина.

Като му хвърлиш нещо ти го донася,

сяда и те моли с поглед за храна.

Може да прави и още толкова други неща, не мога

да си спомня

дори половината от тях."

В съседство до моя дом има едно тъмнокосо ирландс­ко момиче, родено през декември. То свири на китара и понякога пише песни. Веднъж написа един стих, който ми се стори чудесен, само че й бе трудно да продължи на­татък. Този стих гласеше така: „И ето ти пред мен се по­яви, размахал своето сърце за поздрав..."

Този странен стих характеризира всички Стрелци на възраст от една до сто години. Календарът не е от значе­ние. Те и без това никога не порастват. Погледнете вни­мателно вашата дъщеричка Стрелец. Тя размахва сърце­то си, за да ви поздрави като весело овчарско куче. Също­то прави и сина ви, който отчаяно копнее да го харесват такъв какъвто е. Ако хората не отвърнат на поздрава им, техните сърчица клюмват от разочарование. Стрелците са весели и игриви клоунчета, които се смеят с просълзе­ни очи, ако бъдат отхвърлени. Дори бебетата демонстри­рат слънчевия си характер и дружелюбност. Пеленачета­та Стрелци ще ревнат веднага щом ги оставите сами, но ако закарате количката им в стая, където големите се смеят и разговарят, те мигновено ще заспят. Ще сънуват по-спо­койно и сладко, ако наоколо цари уютна атмосфера, създа­вана от любящи и безгрижни хора. След време ще се от­дръпнат от семейството, но докато са малки, ще имат нуж­да от човешки миризми, гледки и звуци. Ако едно дете Стрелец няма близки контакти с хората, ще се затвори в себе си и ще започне да проявява склонност към сарказъм. В такъв случай може и да си потърси заместник - одеяло, възглавничка или рошаво меченце, които да му създават уют и сигурност. И все пак детето предпочита вас.

Момченцето от тази зодия демонстрира щастливата си природа като скита босо по гората, весело си подсвирква, носейки въдица самоделка и буркан с червеи, докато вярното му куче подскача след него, а то говори с всеки - срещнат. Тази детска непринуденост, характерна за Стрел­ците, се запазва и когато пораснат. Момиченцата пък по­стоянно са буйни и палави, дори в юношеска възраст и човек трябва непрекъснато да им напомня да се държат като дами. Момичетата и момчетата от тази зодия обаче имат собствена представа за „малка дама" и „малък джен­тълмен". В основата на всичко стои честността. Неподп­равената, гола и открита честност. Те я владеят до съвършенство и очакват от вас същото. В противен слу­чай не ще се съгласят да бъдат покорни слуги и да из­пълняват всички родителски прищевки.

Това дете с цялото си любопитство ще подложи на изследване вашия авторитет. То достойно ще се предаде щом разбере, че командите ви са продиктувани от някак­ва логика. С пъргавата си и логична мисъл то ще анализи­ра родителските заповеди и ако не им даде добра оценка, лошо ви се пише. Ще се опитвате да му налагате своя ав­торитет, а то ще противопоставя вродената си честност и дързост. Ако бъдете почтени и справедливи, то ще се на­учи да уважава вашите правила. Трябва да проявявате твърдост, когато сте в правото си, изтъквайки разумни и солидни доводи. Ако сгрешите, трябва да си го признае­те, и то открито. Нека бъдем откровени - често родите­лите създават правила по-скоро за собствена изгода, от­колкото за благото на детето. Ако то е от зодия Стрелец обаче, ще усети подобна несправедливост от километри. По-добре е спокойно да му обяснявате заръките и изиск­ванията си, в противен случай неговата юпитерова упори­тост едва ли ще отстъпи пред несправедливото наказа­ние.

Майките на тези деца често казват: „Който много знае, бързо остарява." Любопитството на Стрелците няма гра­ници. Те заспиват и се събуждат с въпроси. Докато са мънички, едва са проговорили и все още изучават окол­ния свят, въпросите им ще бъдат от рода на: „Защо не трябва да пипам печката?", „Защо ще ми изпадат зъбки-те, ако ям много бонбончета?", „Защо трябва да пиша писмо на Дядо Мраз, щом е такъв вълшебник?", „Защо татко ти намигна, докато говорехте за втори меден месец и какъв е тоя месец, който се прави от мед?". Въпросите продължават да ви заливат през целия ден: „Защо татко казва, че дядо се е насвинил, той да не е прасе?", „От къде на къде пиленцето ти е казало, че аз съм изял сладките, то защо не говори с мен, а все с теб?".

Сами може да се убедите, че повечето от въпросите на малките Стрелци имат за цел да разобличат лицемери­ето и измамата, които възрастните се опитват да им наса­дят. Едва ли ще има полза, ако се ядосате и им изкрещи­те: „Млъкни най-после! Ако още веднъж ме попиташ „защо", ще те напляскам. Да не съм чул повече тази дума." В следващия момент малкият Стрелец ще изстреля ясния въпрос право между очите ви: „Ама защо?"

Щом малко поотрасне, ще започне да ви пита за други неща. „Защо трябва да се прибирам рано, след като казваш, че ми вярваш?" (А вие наистина трябва да му вярвате). „Тол­кова ли е важно какво си мислят хората?" „Да не би хората да те интересуват повече, отколкото аз?" Е това е въпрос. Гле­дайте да подготвите отговора, докато детето е още пеленаче. Юношата от тази зодия никога няма да приеме правилата ви, ако те се крепят по-скоро на обществените норми, отколкото на мисълта за него самия. Могат да се намерят разумни и логични доводи, които да подкрепят желанието ви той да се съобразява с установените закони на поведение.

Поговорката от едно време „Малки деца - малки ядо­ве, големи деца - големи ядове" като че ли е създадена за децата от тази зодия. Тя е в сила за всички малки Стрелци. Юпитеровото дете е доста непохватно, дори тромаво. Ви­наги трябва да имате под ръка превръзки и йод. Малките постоянно ще ви се пречкат, докато бършете прах или по­чиствате с прахосмукачка. С подобен успех ще пречат и на всичките ви добри намерения. Постоянно ще сте с наранен пръст или наранено самочувствие. Съществува обаче ре­ална опасност един ден децата ви често да накърняват сърцето ви. Те ще чувстват силна необходимост да бъдат свободни, което означава и освободени от семейните връзки. Ето защо може прекалено рано да се отделят от вас, след което твърде рядко да ви се обаждат или да ви пишат писма. Възможно е това да ви причини болка. За да предотврати всичко това, родителят трябва още от ранна възраст да спечели уважението на детето с чувството си за чест и толерантност. Ако е тесногръд и пълен с предразсъ­дъци, ще го вижда само по празниците в най-добрия слу­чай. Не бъдете черногледи към приятелите на детето си, вярвайте в него и в мечтите му и то често ще се връща вкъщи, за да ви дарява обичта си. В противен случай ще се затвори в себе си заедно с новите си приятели, които го разбират и вярват в него - одеялцето, възглавничката и мечето.

Трябва да знаете, че любовта рано ще завърти главата му. Може би момичетата няма да приемат нещата толко­ва насериозно, а просто ще се радват на своята женстве­ност, ако разбира се родителите не ги накарат да потърсят сигурност в любовните авантюри. На момчетата пък тряб­ва да бъдат изнесени няколко лекции за птичките и пчеличките. С един ден профилактика ще си спестите цял3 година лечение.

Трябва да учите децата си на пестеливост. Те ще прахос­ват парите като хартия, защото вече ще са установили, че са направени точно от това. Накарайте ги да свикнат, че след като похарчат джобните си, няма да разполагат с други. Ако парите за обяд похарчат за комикси, нека си носят сандвичи в училище. Може да изглежда строго, но се налага.

Обикновено децата Стрелци обичат училището. Бога­тият им интелект и огромното им любопитство ще превърнат учението в забавна игра, ако интересът им не бъде притъпен от закостенели учебни норми и правилни­ци. Колкото по-прогресивно става образованието, толко­ва по-добри ученици ще бъдат те. Те са подвижни по при­рода и техният живец би угаснал, ако трябва да седят на едно място и не могат да разгърнат богатото си въобра­жение. Децата Стрелци, попаднали на учители, които са прекалено строги и нямат въображение, често изпитват желание да зарежат учението и да започнат работа.

Младите Стрелци зачитат законите на честта. Те ни­кога не биха измамили някого, ако хората вярват в тяхна­та почтеност. Ако не им вярват, станат безразлични. Защо трябва да се стараят в такъв случай?

Не е изключено да проявяват сериозно влечение към религията. Съществуват момчета и момичета Стрелци, които от ранна възраст мечтаят да станат свещеници, монахини, равини или мисионери в чужди страни. Като пораснат обаче започват да поставят догмите под съмне­ние. В стремежа си да открият истината често променят вярата и църковната си принадлежност. Корпусът на мира привлича като магнит юношите от тази зодия. Те са въо­душевени от идеята да обиколят света и да реализират на практика своя идеализъм. Един Стрелец без кауза е като куче без кокал. Борейки се за своята кауза, той става още по-силен. Ако пък остане без кауза, идеите му ще се раз­пилеят и може да погуби бъдещето си.

Той доверчиво се взира в звездите и не е изключено да се спъне един-два пъти, защото не е видял камъните по пътеката. Малкият Стрелец е свободолюбив и честен. Трябва да му предоставите пространство, за да може да се упражнява с лъка. Той желае да усеща тревата с босите си крака и да чувства дъжда върху лицето си, да изложи мечтите си на топлата слънчева светлина. Вижте го как Размахва за поздрав щастливото си младо сърце, пропито с оптимизъм. Отвърнете на поздрава му с доверие.

 

 

Източник: Линда Гудман "Слънчевите знаци"

Вход във форума

Търси

Календар
«  Юни 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Архив на записите

Приятели на сайта
  • uCoz Community
  • uCoz Manual
  • Video Tutorials
  • Official Template Store
  • Best uCoz Websites