Червената Шапчица - КАК ДА РАЗПОЗНАЕМ БЛИЗНАЦИТЕ
 
Сряда
28.06.2017
22:59
Добре дошли Гост
RSS
 
Червената шапчица
Главна Регистрация Вход
КАК ДА РАЗПОЗНАЕМ БЛИЗНАЦИТЕ »
Сайт меню

Мисъл на деня:

Статистики

Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0

БЛИЗНАЦИ

22 май - 21 юни

КАК ДА РАЗПОЗНАЕМ БЛИЗНАЦИТЕ

„Бих искала да не се появяваш и да не изчезваш така внезапно.

Завива ми се свят!"

Този път то изчезна много бавно... първо опашчицата, най-накрая усмивката му, която продължаваше да се усеща, след като всичко друго бе изчезнало.

Ако хората от тази зодия понякога създават у вас впе­чатление, че виждате двойни образи, не бързайте да сме­няте очилата си. Само си спомнете, че това е зодия Близ­наци и че непостоянната им природа притежава две стра­ни. Веднъж ги усещате, друг път не. Какво зърнахте в тези живи черти? Любов? Или може би омраза? Възторг? Интелект? Идеализъм? Тъга? Радост? Толкова е интерес­но да се наблюдава меркуриевата непостоянност в изра­жението на Близнаците - досущ като лудата игра на свет­лините в някоя дискотека. Не може да се осъзнае грани­цата между реалността и илюзията, които ту се сливат, ту се разделят.

Ако човек иска да намери някой от зодия Близнаци, ще му бъде необходима известна проницателност - той трябва да усети къде да го търси. Хората от тази зодия често сменят местонахождението си и то твърде неочак­вано. Те имат навика най-изненадващо да променят дре­хите, професиите, любовните си увлечения или домовете си, както и своите решения. Ако искате да намерите ха­рактерен представител на този знак, доста ще трябва да се помъчите. Пробвайте например в книжарница. Близна­ците набързо прелистват книгите. Един бърз поглед из страниците им е достатъчен, за да схванат съдържанието. (Не случайно Джон Кенеди е четял толкова бързо.) Ос­вен това родените под този меркуриев знак имат навика най-напред да четат последната страница. Ако познавате някой от зодия Близнаци, изчел цяла една книга от игла до конец без да се отегчи, трябва да го изпратите в инсти­тута „Смитсън" във Вашингтон като рядък екземпляр (или трябва да проверите в хороскопа му дали неговият асцендент не е Козирог, Телец или някой от по-упоритите зна­ци). Близнаците обичат да шарят напред-назад по книгата - всъщност на такова поведение те са склонни и в живота.

Няма как да не се натъкнете на представители на тази зодия, които да търчат из коридорите и се шегуват с коле­гите си в радиокомпания, издателство, телефонна центра­ла, автосалон или рекламна агенция - ако разбира се успе­ете да ги накарате да ви обърнат внимание между много­бройните си ангажименти. Когато все пак откриете една такава живачна личност, отделете й необходимото внима­ние, дори и да трябва да паднете от умора, докато тичате по петите й. Най-напред ще забележите нервното напре­жение, което ври и кипи около този човек. Ако той обаче има Луна в Скорпион, Везни или Козирог, възбудата му може да не се усеща така явно, но вренето и кипенето са прикрити и могат да бъдат доловени веднага щом се появи влиянието на други планети. Възможно е да срещнете Близ­наци, които говорят бавно, но повечето от тях приказват бързо. Всички до един обаче схващат почти моментално.

Родените под знака на Близнаци, независимо мъже или жени, не понасят консервативните, застояли хора, как­то и неспособните да изкажат мнение по даден въпрос. Близнаците винаги са способни на това.

С изключение на случаите, когато имат противопо­ложен асцендент, хората от тази зодия обикновено прите­жават стройна и подвижна физика и са по-високи от сред­ния ръст. Много от тях имат леко изострени черти, все едно че са издълбани в камея. Естествено съществуват и Близнаци с кестеняви очи, но повечето от представители­те на този меркуриев знак притежават великолепни крис­тално бистри очи, светлокафяви, сини, зелени или сиви на цвят, които постоянно трептят и хвърлят неспокойни погледи във всички посоки. Близнаците никога не задър­жат поглед в някаква точка за повече от две-три секунди. Всъщност техните пъргави и подвижни очи са онова, по което най-лесно можете да ги познаете. По принцип ко­жата им е твърде бледа, но те бързо почерняват и точно по това ще ги откриете през лятото. (Зимно време лицата им понякога се зачервяват от брулещия вятър, докато ле­тят със ските по някой стръмен склон.)

У тези хора се усеща някакъв нетърпелив копнеж, една искрена, предразполагаща добронамереност, както и нео­бикновено бързи, но елегантни движения. Косата им би могла да бъде руса или черна, а понякога и двете - като че ли е на ивици. Да, наистина, нали са двама! По правило носът им е издължен или изящен, при всички случаи оба­че той има правилна форма. Мъжете често оплешивяват над челото (вероятно след прекалено активна умствена дейност). Обикновено и двата пола имат високи чела.

По всяка вероятност ще сгрешите, ако опитате да накарате Близнаците да стоят на едно място или да се подчинят на една определена мисъл. Съвсем сигурно оба­че ще си изпатите, ако ги предизвикате на словесен дву­бой. Техният ум сече като бръснач и лесно се приспосо­бява към всяка ситуация. Близнаците мислят бързо, кога­то са в движение (или в каквото и да било друго положе­ние). Обикновено притежават изтънчено чувство за хумор и са по-умни от останалите. Доста хора от тази меркуриева зодия намират за забавно да объркват по-бавно мис­лещите със светкавичния си ум. Човекът от зодия Близна­ци най-внезапно ще изникне край вас като любопитна птич­ка, живо ще се огледа около себе си, за да види какво ста­ва, и след това ще отлети нанякъде преди да успеете да го поздравите. С един мой приятел от тази зодия често се виждаме в едно кафене, за да хапнем пасти и да погово­рим. Той наближава четиридесетте, но прилича на колежанин - типично за младоликите Близнаци. Известно вре­ме разговаряме приятелски, като засягаме най-различни теми, прекъсвайки се взаимно. В един момент започвам да ровя в чантата си за пудриера или молив и докато вдиг­на глава, от приятеля ми няма и следа. Изчезнал е като в цирков фокус, взимайки със себе си дори и сметката. (По-малко възпитаните, притежаващи подобна пъргавина, оба­че те оставят сам да се оправяш с келнера.) Щом се случи подобно нещо, тревожно се взирам наоколо и веднага го забелязвам - избира нечий телефонен номер или игриво ми махва с ръка, докато се шмугва през вратата и отпрашва нанякъде.

Същият скоро се сгоди за чудесно момиче от зодия Водолей (само Водолеят би могъл да се справи с непредс­казуемите Близнаци) и седмица преди сватбата всички бяха сигурни, че той ще намери начин да избегне примката, на­пример ще забрави да дойде в църквата във венчалния час. Нищо подобно обаче не стана. Близнаците са способни на всякакви изненади. Особено когато са влюбени.

Много ми е симпатична една представителка на тази зодия, която - като същинска меркуриева личност - ръко­води нюйоркското бюро за телефонни услуги „Белс Лимитид". Пиесата „Звънците звънят" сякаш е написана за нея. Наистина поради постоянното си седене край теле­фона по 20 часа на денонощие краката не я носят толкова леко, както по времето, когато играеше в балета на един мюзикъл. Тя едва ли може да се нарече пъргава, тъй като рядко се отделя от телефона, но дори и да стои на едно място, отново създава впечатление, че е пълна с енергия. Както болшинството от жените Близнаци, тя притежава много хубаво интересно лице, излъчващо интелект, а не­спокойните й меркуриеви ръце шарят като игриви птич­ки. Демонстрирайки често своя чар и ум, тази жена е в състояние да разреши всякакви проблеми само с едно мигване на бистрите си сини очи. Била съм свидетелка как намира гледачка на децата и хамстерите на своя кли­ентка, съставя списъка с покупките, подписва тридесет и два чека (едно от любимите й занимания), обажда се по телефона на режисьор от Бродуей на яхтата му в Карибс­ко море, праща девет телеграми наведнъж, прибира пра­нето, прави работен план за седмицата на телефонистките си, издирва синята вратовръзка на съпруга си, разясня­ва му пътя до магазина, от който да купи тропическа риба на сина им, прави четири снимки на кучето си, разглежда съобщенията за сметките за месеца (след което разсеяно ги хвърля в кошчето), помага на една театрална трупа да издири някаква актриса, владееща шест езика и успява да събуди дванадесет клиенти по телефона. Всичко това за малко повече от един час, без да се отдели от стола си. Бихте ли й излезли насреща?

Тайната се крие в двойствената природа на Близна­ците. Те могат да се захванат с две работи едновременно и да ги свършат с по-малко усилия, отколкото бихте по­ложили вие за едната. Нерядко жените Близнаци в един и същ момент гладят, хранят бебето и говорят по телефо­на. Според доста хора Близнаците се раждат с телефонни слушалки и в двете си ръце.

Представителите на тази зодия се чувстват като пти­чета с подрязани криле в клетка, ако около тях властва твърдо установен ред. Те ненавиждат каквато и да била скучна работа или монотонност. Точността рядко им е присъща (освен ако асцендентът им не е Дева, когато се превръщат в живи часовници). Типичните Близнаци оба­че винаги закъсняват - не защото не ценят или нямат пред­става за времето, а защото нещо по пътя е отвлякло вни­манието им и ги е забавило. Неизтощимата меркуриева природа постоянно търси емоции и промени, иначе духът се поддава на меланхолията и унинието.

Ако имате приятел Близнаци, може би вече сте усе­тили типичен за зодията навик - толкова досаден, че може да ви накара да побеснеете. Ще ви покани например да се отбиете в жилището му (което при всички случаи е апар­тамент, тъй като къщата е нещо прекалено улегнало) да гледате стар филм с Хъмфри Богарт, след което и някак­ва комедия (разбира се от две части, тъй като Близнаците никога не се задоволяват само с едно нещо), както и да отскочите с колата до игрището за голф край града и да обърнете няколко водки в близкото заведение. Вие обаче сте уморена и жадувате да се приберете у дома. Все пак му благодарите и учтиво отклонявате поканата за друг път. Но той ви размеква със сините си (зелени или кафяви) очи и ви завладява с чара си. Говори толкова бързо и се ус­михва толкова покоряващо, че скоро се предавате и при­емате поканата. Преди това обаче той има да свърши ня­каква работа и ви определя среща след час на ъгъла. Едва ли сте очаквали такова нещо и затова отново правите опит да отклоните поканата. Той пък за пореден път пуска в действие изпитаните средства, което окончателно ви при­нуждава да се съгласите. Изпитвате досада при мисълта, че цял час ще си губите времето, още повече, че чувства­те болки в краката. Както и да е, то все някак минава и в уговореното време се появявате на ъгъла. Старият ви при­ятел закъснява половин час и пристига запъхтян. И какво мислите - променил е решението си. Казва, че е преумо­рен, спи му се и предлага да отложите за утре. В такъв момент само човек от зодия Близнаци е в състояние да избегне удар в лицето. И той наистина го прави. Проща­вате му и което е още по-учудващо - приемате поканата му за следващата вечер, все едно, че някой ви е изпил мозъка. Сама сте си виновна, че ви е изиграл по този на­чин. Ако всичко това се повтори и на другата ви среща -не се учудвайте. Заслужавате си го, след като сте позво­лила да ви омагьоса с приказките си.

Всички родени под този слънчев знак чувстват голя­ма необходимост да скриват истинските си мотиви. Като че ли изпитват непреодолимо желание да вършат неща, коренно противоположни на действителните им желания, досущ като Рибите. Тази тяхна невероятна гъвкавост оба­че, както и красноречието им, ги прави забележителни по­литици и много добри специалисти в областта на човеш­ките отношения. Близнаците знаят по какъв начин да ви откажат и от най-заклетите ви възгледи. Словесните им удари така ще ви огънат, че ще приемете всяка тяхна дума и дори ще им благодарите за великолепното изпълнение. Ако почувстват опасност, инстинктивно напипват слаби­те ви места и ги атакуват с подвижния си ум и острия си език.

Има нещо необикновено във връзката между Близна­ците и писането, което се управлява от собствения им слънчев знак. Точно затова и мъжете, и жените на Мерку­рий притежават талантливо перо и забавно и интелигент­но дар слово. Много хора от тази зодия пишат речи, рек­лами, сценарии за документални телевизионни филми, пиеси и книги. Тези книги обаче са преди всичко романи, учебници, документална литература или биографии. Мно­го рядко човек Близнаци пише за себе си или за собстве­ния си живот. Нито пък обича да поддържа лична корес­понденция. Типичните Близнаци мразят да пишат писма и понякога ги отлагат със седмици.

В началото ще ви се струва, че този факт крие някак­во противоречие, но ще разберете причината, след като си спомните за нежеланието на Близнаците да се придържат към конкретно мнение. Те не бързат да споде­лят мислите си на хартия, тъй като инстинктивно съзна­ват, че утре може да обърнат гръб на днешните си възгле­ди - точно затова не обичат да излагат мнението си в пис­мен вид. Малко Близнаци имат нужда от предупреждени­ето на адвоката си: „Кажи го, но не го пиши". Това е нещо като защитен механизъм, който те притежават от рожде­ние. Много писатели Близнаци предпочитат да пишат с псевдоним. Дори обикновените хора от тази зодия са склонни да използват други имена - или различни от ис­тинските си, или с променени букви или прякори. Това е толкова неизменно правило, че може да се обзаложите за всички Близнаци, които познавате, и да забогатеете.

Почти всички представители на тази зодия владеят повече от един език, като отдават предимство на френс­кия. По един или друг начин Близнаците винаги са владе­тели на словото. Без проблеми -могат да продадат късче­та лед на ескимоса или мечти на песимиста. Ако по ня­каква случайност ги притиснете натясно, те могат толко­ва бързо и майсторски да сменят темата и да отклонят разговора от себе си, че в крайна сметка победения се оказвате вие. Понякога меркуриевата склонност да си пра­вят шеги с околните може да подтикне Близнаците към измами или престъпления, но това едва ли се случва чес­то. Срещат се Близнаци, които живеят в лъжи и лукавство, подведени от своите наклонности. Болшинството от тях обаче са прекалено големи идеалисти, за да се превърнат в престъпници. Все пак трябва да се признае, че Меркурий им дава шансове да успеят в тази област. Те биха могли да бъдат ненадминати мошеници. Благодаре­ние на бързите си ръце ловко могат да извършат обир, да подправят чек или да фалшифицират банкнота от пет лири, без да ги усетят.

Ако се натъкнете на някой приказлив търговец на ста­ри коли от зодия Близнаци, който ви уверява, че единстве­ният притежател на синия студебейкър е била дребна възра­стна дама, използвала автомобила единствено, за да оти­де на църква в неделя, по-добре се поинтересувайте за името на църквата и се обадете на госпожата (освен ако и тя не е от същата зодия). Все пак с изключение на случаи­те, когато планетите в рождения хороскоп на Близнаците са подредени по такъв начин, че излъчват негативни вли­яния, повечето хора от тази зодия са честни, а някои дори прекалено. Те като че ли са разкъсвани между две крайно­сти. Всички до един обаче - и дребните обирджии, и мо­шениците, и почтените граждани притежават склонност­та да разкрасяват историите си, когато имат възможност. Не го правят от стремеж да излъжат. Просто са пълни с въображение.

Няма по-големи майстори на рекламата от Близна­ците. Дори и Овенът не може да се мери с тях в това отно­шение. Методите им да убеждават не винаги са коректни, но малко хора могат да се противопоставят на това съче­тание от чар и остроумие. Близнаците не щадят тези свои качества и така малко нечестно използват ситуацията. Когато някой от тази зодия направи нещо достойно - при­мерно да продаде някакъв продукт, полезен на човечество­то, ангелите му се усмихват и трябва да сме признателни на хората от тази зодия за много трайни постижения, кои­то са били от полза за всички ни. Дълбоко в себе си всеки меркуриев човек таи търговски заложби и стремеж да про­даде нещо - това се отнася дори и за йезуитските свеще­ници и протестантските мисионери от тази зодия. Можем да го илюстрираме с два примера. Близнакът Джон Кенеди продаде на света един велик идеал, а Майкъл Тод изтъргува не една мечта на Бродуей. Всеки от тях по свой начин се оказа подвластен на Меркурий. А не е тайна фактът, че светът и Бродуей са страшно преситени и кап­ризни купувачи.

Изтощеният мозък на Близнаците има нужда от два пъти повече сън, отколкото другите, за да се възстанови напълно. Те обаче рядко могат да се наспят, тъй като че­сто страдат от безсъние. Все пак винаги трябва да опит­ват да почиват пълноценно, за да излекуват обтегнатите си нерви и да отморят възбудените си мозъчни клетки, тъй като съществува постоянна заплаха от нервно изто­щение. Нуждаят се от огромни количества свеж и чист въздух, както и от много слънчева топлина, ако искат да не постъпват в болница. Липсата на всичко това, наред с липсата на движение, може да причини възпаления в об­ластта на раменете, ръцете и пръстите. Белите дробове и червата също могат да пострадат. Ако не се съобразяват достатъчно със здравето си, меркуриевите хора могат да се натъкнат на усложнения в краката и гърба, както и на заболявания като артрит, ревматизъм или мигрена. Не е за вярване, но Близнаците са много по-податливи на про­блеми с нервната система, причинени по-скоро от скука и заседнал живот, отколкото от прекалено активна дейност.

Дълбоко в своята търсеща и неспокойна натура Близ­наците се стремят към някакъв идеал и най-големият им проблем е да разберат какво представлява той. Този иде­ал може да бъде всякакъв, тъй като въображението на тези хора няма граници. Пари, слава, богатство, любов, карие­ра - това не винаги им е достатъчно. Меркурий зове Близ­наците все по-високо и надалеч, примамва ги с нови и нови обещания, всяко от които е по-светло от предишното. От отсрещната страна на пътя тревата винаги изглежда по-раззеленена. Небето е по-синьо над някой друг океан. Звез­дите са по-ярки в други Вселени. Накъде са се устремили тези хора? Може би към някакъв неизвестен и все още неоткрит континент вътре в душите им. Те пътешестват и разкриват духовни пространства.

Близнаците имат проницателен поглед и разностран­на дарба. Притежават чудесно чувство за хумор, тактич­ност, дипломатичност и ловкост. Липсва им обаче постоянство и търпение. Лесно загърбват старите ценности за сметка на неизвестното и новото, след което съжаляват за мигновено взетото решение. Независимо, че са сред толкова много хора, Близнаците споделят най-скъпите си чувства единствено с постоянния си спътник - брата близ­нак вътре в себе си. Въздухът е техният елемент и истинс­ки дом. Земята им е чужда.

С обаянието си Близнаците са способни да подмамят птичката от дървото и да я научат на нови песни. Непрес­танно търсещият меркуриев ум обаче лесно може да из­пусне синята птица на щастието, която в продължение на години копнее за него в собствената му градина. Цветове­те, подхождащи на хората от тази зодия са жълто, зелено и синьо, както и сребристо и сиво, а настроението им от­разява техният светещ камък - аквамарин.

Ефирното им присъствие напомня нежния аромат на момина сълза, а устните им са поели свежото ободрител­но ухание на най-зелените ели от девствените гори. Сту­деният метал и живакът обаче разкъсват Близнаците с противоречиви копнежи, те се спират в очакване и се вслушват... в туптенето на собственото си сърце.

 

Източник: Линда Гудман "Слънчевите знаци"

Вход във форума

Търси

Календар
«  Юни 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Архив на записите

Приятели на сайта
  • uCoz Community
  • uCoz Manual
  • Video Tutorials
  • Official Template Store
  • Best uCoz Websites