Червената Шапчица - КАК ДА РАЗПОЗНАЕМ РАКА
 
Вторник
25.07.2017
16:34
Добре дошли Гост
RSS
 
Червената шапчица
Главна Регистрация Вход
КАК ДА РАЗПОЗНАЕМ РАКА »
Сайт меню

Мисъл на деня:

Статистики

Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0

РАК

22 юни - 23 юли

КАК ДА РАЗПОЗНАЕМ РАКА

„Боя се, че не мога да обясня коя съм

 защото това не съм аз, разбирате ли?"

„О, козината ми и мустачките ми!"

Точно това подтиска душата ми.

Ако искате да си хванете рак, най-добре опитайте нощем на сребриста лунна светлина. Тогава двукраките раци мечтаят и се отдават на въображението си. Под лунните лъчи те се чувстват чудесно, тъй като царица­та на нощното небе хармонира с многобройните им на­строения и променливи чувства. За да научите любо­питни неща за характера на раците, достатъчно е в ня­коя ясна нощ да се вгледате в тяхната повелителка -Луната. Е, през дебелия слой градски смог вероятно трудно ще я съзрете, но затова пък достатъчно е про­сто да отворите някой алманах с циклите й. Веднага прави впечатление променливото й лице. Нараствайки и изпълвайки се, тя постепенно преминава в абсолютно кръгъл бляскав диск. Щом започне да намалява, се нащърбва и скоро на небето остава да блещука сам* тъничък сребърен сърп.

Тайнствената Луна, предизвикваща океанските приливи и отливи, силно влияе и на чувствителните Раци. Всъщност голямата промяна в лунния лик е просто зри­телна измама, дължаща се на Слънцето. Така и Ракът си остава един и същ във всяко време от мимолетните си настроения. Тази постоянно непостоянна периодичност ви позволява твърде бързо да разпознаете Рака, стига про­сто да знаете в коя фаза се намира в момента.

Най-често Ракът се открива по заразителния му „лу­нен смях". Неговият глас покрива широка гама от звуци, минавайки през тихото хихикане и стигайки до гърления смях, който се чува надалеч. Човекът от този зодиакален знак е лесно забележим, когато е сред компания и е настро­ен за забавления. Ако няма на какво да се засмее, тогава сам се впуска да разказва вицове и анекдоти. Ракът обича шегата повече от всеки и когато това качество се прояви спонтанно, то изглежда напълно в разрез с тихата му и спо­койна, леко меланхолична натура. Лунният хумор не е плосък и маниерен. Той се основава на дълбоко проучване и наблюдение върху човешката природа и психика.

За разлика обаче от екстровертните Лъв и Стрелец, Ракът не се опитва задължително да се превърне в център на внимание. Той деликатно проявява тънкия си усет към обществена изява, когато държи да бъде забелязан. Тази на пръв поглед непретенциозност не бива да ви заблужда­ва. Лунният човек отдава голямо значение (макар и да не показва) на всеки жест от страна на околните. Едва ли ще срещнете Рак, целенасочено преследващ славата и извест­ността. Но естествено няма да срещнете и такъв, който би се отказал от тях. Човекът от лунната зодия все пак обаче предпочита да грее с отразени светлина, отколкото да стои на „обратната страна на Луната". Вярно е, че той се крие от много неща, но известността и славата опреде­лено не са сред тях.

Ако решите да се подложите на сълзите на изпадна­лия в меланхолия Рак, то ще ви трябва най-малко чадър или дъждобран. Този човек е в състояние да ви полива със студен душ, докато се разтреперите от студ. Ракът може да изглежда и като буреносен облак, както й да ви приобщи към дълбоката депресия, в която е изпаднал. Великолепно­то му чувство за хумор често добре прикрива постоянните му страхове и усещането за опасност, но човекът от Луна­та винаги е на крачка от песимизма, който вечно плаши с провал безкрайните полети на рачешкото въображение и фантазия. Вътрешните страхове на Рака са неговата ахиле­сова пета и не се ли научи да ги преодолява и да се бори с тях, те ще бъдат пречка при всеки „опит за летене".

Лунните сълзи никога не са измамни или двулични. Те извират направо от сърцето. За лесно ранимата дели­катна натура на Рака са достатъчни само една строга дума или груб поглед, за да го уязвят. Човешката жестокост предизвиква или сълзи, или пълно отдръпване. (Интерес­но и любопитно е, че Раците са по-податливи на настин­ка, но пък по-рядко вдигат температура.) Ракът трудно би могъл да бъде изненадан в подобно настроение, тъй като почувства ли се дори малко обиден (а това става лесно), той се скрива в черупката си и потъва в мълчалив укор. Случва му се понякога да се втурне да отмъщава по скорпионски, но го прави потайно, след като предвиди всички отрицателни последствия. В повечето случаи обаче чо­векът от тази зодия няма никакво желание за мъст, а пред­почита да се оттегли насаме. Ако веднъж сте загубили доверието му, той вече става недосегаем за вас с дни на­ред. Не вдига телефона, не отваря вратата, нито отговаря на писмата ви.

Ракът често изпада в раздразнителност. Човек, кой­то ви отговаря троснато, когато го попитате колко е часът или сопнато ви подава солта след вашата молба, най-ве­роятно е Рак, изпаднал в едно от онези свои настроения, в които целият свят му се струва черен. Не към вас обаче е насочена тази раздразнителност. Щом Луната премине в Друга фаза, Ракът ще преодолее агресивността си и ще се превърне отново в мил и благовъзпитан човек.

Хората от тази зодия могат да се обобщят в два ос­новни типа. Първият е красив, кръглолик, с гладка кожа, широка усмивка и почти овални очи. Типажът прилича на човешкото изражение на Луната, което сме свикнали да й приписваме.

Вторият тип се среща по-често: уголемен череп, ви­соки скули и изпъкнало чело. Веждите са сключени и пра­вят лицето да изглежда постоянно навъсено. Долната че­люст е масивна, а зъбите са или издадени напред, или кри­ви, с големи разстояния помежду им. Очите са малки, дълбоки и раздалечени. Срещат се и хора, които съчета­ват и двете лица. Но всяко от тях е толкова характерно, че дори и събрани в едно, лесно бихме могли да познаем чо­века от тази интересна зодия. Лунните хора са склонни към изпълняване. Често крайниците са несъразмерни спря­мо тялото. Раменете са широки, а дланите и стъпалата са или по-малки от нормалното, или по-големи. Независи­мо дали са слаби или пълни, жените от зодията са или доста надарени в бюста, или са твърде плоски отпред. И в двата случая тази особеност е ясно изразена. Средното положение е рядко срещано явление, Лунните хора имат изразителни черти. Докато говори­те с тях, лесно забележими са хилядите настроения, пробягващи по лицата им. Раците добре владеят образността и лесно могат да предадат емоциите си върху вас. Те улавят и дълбо­ко запечатват в паметта си радостта и мъката, ужаса и състра­данието, тъгата и възторга. Подобно на огледалото или фо­тоапарата, те поглъщат образа и го пресъздават точно. Вся­ко преживяване се отпечатва в паметта им като снимка. Ра­ците никога не забравят уроците на живота, както и уроците на историята. Представителите на тази зодия почитат мина­лото и са патриоти в пълния смисъл на думата. Ракът често се занимава с антикварна дейност, събира и колекционира стари ценни вещи и реликви.

Лунните хора умеят да пазят тайни. Можете спокой­но да им се доверите, макар те със силно развитата си интуиция отдавна да подозират какво се таи в душата ви. Проявяват дълбоко състрадание и ви съчувстват истинс­ки. Но тази връзка е еднопосочна. Вие никога няма да уз­наете какво изпитват те самите, защото грижливо пазят чувствата си от любопитни погледи. Ракът не говори за личния си живот, но е чудесен слушател и лунното му въображение бързо го подсеща за нещата, които вие про­пускате. Но този човек рядко прави преценки и дава съве­ти. Той просто поглъща информацията и я запаметява.

Когато Ракът придобие нещо, той не се отказва от него без борба. Лесно ще се убедите в това, стига само да погледнете какво прави един истински рак на морския бряг. Докопа ли някакъв предмет, не го изпуска за нищо на света (внимавайте това да не се окаже палецът ви!). Готов е по-скоро да загуби щипката си, отколкото да се откаже от плячката. Ракът не обича да се лишава от оно­ва, което цени. Дали ще е приятел, близък, кариера или ценна вещ - той пази всичко, дори и старите охлузени обувки, останали вече почти без подметки.

Ако така или иначе сте отишли вече на морския бряг, то обърнете внимание и на още някои от навиците на ис­тинския рак. Например как се движи. Ако е хвърлил око на пръста ви, той никога няма да се втурне направо към крака ви. Първо тръгва назад, после встрани и изведнъж, съвсем изненадващо - право към вас. В каквато и посока да се движи Ракът, той никога не изпуска от очи набеляза­ния предмет. Ако само за миг му се стори, че целта се изплъзва, добре е да си плюете на петите, ако не искате да опитате щипките му. Хората от лунната зодия точно копират всички тези тактически ходове. Раците никога не преследват открито това, което желаят. Тяхната страте­гия е да се движат във всички посоки, само не и към цел­та. Те са способни да се щурат наляво-надясно до без­крайност. До момента, в който се появи опасност някой да отмъкне плячката под носа им. Тогава ракът не се мае, а се хвърля напред и защипва здраво.

Подобно е поведението на лунните хора що се отна­ся до това да проявят щедрост или да дадат нещо. Сърце­то на Рака е болезнено чувствително и трогателно отво­рено към чуждите скърби и неволи. Той чистосърдечно желае да помогне и се опитва да влезе в положение. Но предпочита да изчака и да се увери дали някой друг няма да свърши работата вместо него. Защо да пилее време и средства, ако не е твърде наложително? Ако няма надеж­да и изгледи да се появи помощ, Ракът в последния мо­мент спасява удавника. Твърде добра душа носи, за да ви остави да потънете, но няма и пръста си да потопи, ако му се стори, че можете и сам да доплувате до сушата. Това е Рефлекс на самозащита, а не проява на коравосърдечие и жестокост. Уязвимото сърце на Рака се крие под брони­рана черупка. Все пак той е способен на жестове и често пъти те са разточително щедри. Но никой не може да го обвини в импулсивност.

Предприемайки какъвто и да е ход, Ракът мисли за последствията и желае да остави следа, да бъде запом­нен. Той планира всичко внимателно. Рядко действа сам и без застраховка, поради което почти всички начинания се увенчават с успех. Когато Луната е в огнен знак, той си позволява да поеме и по-голям от обикновено риск, но ако претърпи провал, се чувства ужасно нещастен и дълго след това избягва да върви против убежденията си. Под влиянието на Лъв или Стрелец Ракът би се осмелил да рискува, но мъките започват, когато след провала той се върне в собствения си слънчев знак. Тогава се затваря в себе си и дълго премисля грешките преди да се опита от­ново да рискува.

Независимо от пола си Ракът милее за родния дом. За него мястото, където закача старата си шапка, е по-свещено и от олтар. В стаята му най-вероятно ще видите написано нещо от рода: „Скромен макар, най-мил ми е домът мой". (Да, знам, че стихът се чете само отзад-напред, но за Рака това е шедьовър, тъй като го е писала дъщеря му в училище.) Неговият дом е там, където жи­вее, мечтае, обича и усеща сигурност. Макар Ракът често да избира служба, позволяваща му да пътува по целия свят, той не се чувства добре, ако няма собствено тихо пристанище. Наблюдавайте го когато току-що се е върнал у дома след дълго отсъствие. Лицето му изразява истинс­ки екстаз.

Ракът постоянно трупа материални блага и запаси, сякаш да се избави от някакви въображаеми бъдещи труд­ности. Често под леглото му може да намерите цели ка­шони с храна, консерви, лекарства и др. Така той се чув­ства по-сигурен и спокоен. Но колкото и пари да успее да спести, те никога няма да са достатъчно. Същото се отна­ся и за любовта. Колкото и да получава, Ракът непрекъс­нато иска още и още. Може би ви се струва, че преувели­чавам за кашоните под кревата? Ако ги няма там, то по­гледнете в килера или зимника. Ще откриете двадесет и четири пакета червен пипер и двадесет и осем купи с витаминизирани обогатени сухари, които е купил през 1943-та година на една разпродажба. За какво ги пази? Не пи­тайте така глупаво. Той се подготвя за евентуални тежки години, които може би предстоят. Неговите мисли летят далеч в бъдещето, но той никога не забравя и помни всич­ки минали катастрофи, дори и да не е присъствал на тях.

Най-лесно може да откриете Рака край вода. Той оби­ча всичко, свързано с водата и водните спортове. Ако не плува, не се гмурка, не кара водни ски, не лови риба, то най-малкото гази из водата, шляпа с крака, седнал на дървения кей, или се разхожда по ситния пясък на морс­кия бряг. Всяка свободна минута той обича да прекарва на плажа. Стига обаче в рождения му хороскоп да няма някоя уязвена планета, която да му вдъхва страх от вълни­те или нещо подобно. Много от раците притежават соб­ствени лодки. Те предпочитат да се усамотят на малко кокетно корабче, отколкото да разполагат с огромни вили, цветни телевизори и лимузини. Някои Раци имат само малка гумена лодка с весла, но дори и тя е достатъчна, за да ги отведе към блаженото щастие. Сякаш тайната им мечта е отплувала навътре в морете и те никога не пре­стават да я търсят и гонят. Много от Раците, които позна­вате, ще правят именно това през почивните си дни. И ще бъдат в прекрасно настроение докато шляпат по палуба­та, обути в старите си протрити джапанки. (Въобще не им предлагайте да си купят нови! За тези хора трябва да зна­ете едно - старата вещ е ценна, новата - със съмнителни качества.)

При Рака емоционалното състояние е по-важно от физическото. Неговите притеснения и грижи могат да му повлияят негативно, а мимолетната радост - да му вдъхне нови сили. Той постоянно се плаши от фалит или от загуба на любим човек. Ако се почувства застрашен (в банката, в душата си или все едно къде), Ракът лесно се депресира и това подсъзнателно го довежда до болестно състояние. Силно развитото му въображение лесно превръща дребно­то неразположение в сериозно хронично заболяване. Кога­то отпадне духом, той почти не реагира на положителните събития. Тогава ви смята за груби и зложелателни, защото не му съчувствате. Но болният Рак най-малко се нуждае от състрадание, каквото и да си приказва той. Ако меланхо­лията му се дължи на неговите глупави предчувствия за страшни опасности, то за да излезе от нея, ще му трябва двойно повече време, отколкото на всеки друг.

Най-уязвимите части на Рака са гърдите, колената, бъбреците, пикочният мехур и кожата. Главата, лицето, стомахът и храносмилането са по-слабо чувствителни, но също са сред слабите му места. Всъщност като заболява­не язвата най-вероятно се е появила първа при Раците. Въпреки това тези хора могат да доживеят здрави до дълбоки старини, стига да успеят да се преборват с мрач­ните настроения чрез великолепното си чувство за хумор. Радостта, смехът и оптимизмът чудесно поддържат както телесното, така и духовното им здраве. Всъщност Ракът се чувства така, както той самият си мисли, че се чувства. Никой друг слънчев знак не е така податлив към болести, предизвикани от мрачни мисли, но пък и никой знак не е способен на чудотворното самолечение, присъщо на лун­ните хора. Ще е от полза на всички Раци да поразмислят върху това парадоксално противоречие.

Много от Раците имат „зелени" ръце. Те се грижат с голяма любов и всеотдайност за своите свежи и добре поддържани градини. Тези, които не се занимават със зе­лени растения, пък притежават внушителни банкови сметки в зелено, на които отделят същото внимание и любов. Раците харчат твърде икономично. Дори в рождения им хороскоп да има импулсивни влияния от други планети, Ракът винаги ще задели по нещичко за черни дни. Ако ви каже, че е останал без пукнат грош, това значи, че му ос­тават още поне няколко хиляди. За него обаче това е бед­ствено положение. Никой от останалите слънчеви знаци не може да спестява по-добре от Рака. Той е майстор в натрупването на богатства и умножаването им. След него се нареждат такива всепризнати „финансисти" като Теле­ца, Козирога и Девата. Парите рядко изтичат между лов­ките рачешки пръсти. Никога няма да видите Рак да хвърля банкноти през прозореца просто, за да се наслади на полета им. Все пак хората от този слънчев знак на дра­го сърце споделят всичко, което имат, с някого, когото обичат и знаят, че наистина е изпаднал в беда. Всяка обе­зоръжаваща детска усмивка би му измъкнала пари за дъвка или сладолед, но Ракът грубо ще наругае продавача, дръзнал да го излъже дори с два лева за пакет ориз.

За Рака храната означава сигурност. Без значение дали изяжда всичко или не, той се чувства спокоен само ако хладилникът му е пълен до козирката. Само при спомена­ването на нещо, което става за ядене, лицето на Рака про­светва и той автоматично изпада в чудесно настроение. Разказите за оскъдица и глад обаче направо го ужасяват. Хората от тази зодия в никакъв случай не са безучастни към гладните по света. Те се чувстват отговорни за това и се терзаят дълбоко. За Рака разхищението на храна е сред най-големите престъпления на този свят. Той ще ви сипе от ястието колкото пъти пожелаете, но не забравяйте да изядете всичко, сложено в чинията.

И мъжете, и жените Раци притежават силно изявен ро­дителски инстинкт. Те вечно се опитват да ви натъпчат с не толкова вкусна, но богата на витамини и калории храна, пред-пагат ви топли напитки и стават по деветдесет пъти на нощ, за да проверят да не би случайно да сте се отвили докато спите. Раците обичат да глезят приятелите си и любимите си хора. Въобще, трудно е да се каже кое най-много възбуж­да чувствата им - децата, храната, морето или парите.

От благоразумие Ракът избягва бурните морета. По­ловината от времето си той прекарва на сушата, а другата половина - в дълбоките води. Предпочита да се облича в лунни тонове - бледожълто и сребристо, а зад бледозелените и бледолилавите нюанси на скромността крие свои­те силни и пламенни чувства.

Всеки Рак крие в душата си поне зрънце от лунната лудост. Наяве или не, той си има едно прекрасно тайно местенце, където между лилавите перуники цъфтят две лилии и седем бели рози. Понякога^ мисълта за тази вълшебна градинка го кара да изпитва възторг и радост. Друг път ще го накара да се усамоти и да заридае горчи­во. Ракът търпеливо събира смарагдите, бисерите и лун­ните камъни, небрежно изпуснати в пясъка от някой друг, и чака приливите да изхвърлят сребристите му мечти на брега.

 

Източник: Линда Гудман "Слънчевите знаци"

Вход във форума

Търси

Календар
«  Юли 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Архив на записите

Приятели на сайта
  • uCoz Community
  • uCoz Manual
  • Video Tutorials
  • Official Template Store
  • Best uCoz Websites