Червената Шапчица - КАК ДА РАЗПОЗНАЕМ СКОРПИОНА
 
Вторник
25.07.2017
16:38
Добре дошли Гост
RSS
 
Червената шапчица
Главна Регистрация Вход
КАК ДА РАЗПОЗНАЕМ СКОРПИОНА »
Сайт меню

Мисъл на деня:

Статистики

Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0

СКОРПИОН

24 октомври - 22 ноември

КАК ДА РАЗПОЗНАЕМ СКОРПИОНА

„Въпросът е в това - да бъдеш майстор."

Скорпионът е описан в енциклопедията като нощно паякообразно насекомо, което напада и парализира жерт­вата си с впръскана отрова чрез дългата си извита опаш­ка. Тази опашка служи както за защита, така и за унищо­жение. Убождането понякога е смъртоносно.

Когато чуят, че някой е роден през ноември, хората много често реагират с многозначително възклицание. „О, вие сте Скорпион!" - продумват те със страхопочитание и нескрита боязън. Случва се някой да се подсмихне дву­смислено, явно осведомен за известната похотлива същност на Скорпиона. Може да се каже, че на самите Скорпиони им е дошло до гуша да се отнасят към тях с предубеждение. Но вие мислите, че те са опасни и жесто­ки, нали?

Не бъдете толкова сигурни. Всичко е относително. За предпочитане е да се научите как трябва да бъде разпоз­нат Скорпионът. Ще ви бъде от полза. Ако се наложи да се защитавате... а може би за да откриете едно по-съвърше­но човешко същество.

Скорпионът предпочита да се движи инкогнито и обикновено успява, благодарение на добре овладяната си при­рода. Бихме могли да го разконспирираме и да проник­нем под прикритието му, но това може да стане само в полунощ или на обяд.

Вгледайте се внимателно в очите му. Независимо как­ви са - зелени, сини, кафяви или черни, те пронизват с хипнотична сила. Когато Скорпионът спре очите си върху някого, следва объркване. Фиксираният започва да коке­тира или да нервничи. По-добре е в подобен момент първи да отклоните погледа си, защото неговият при всички слу­чаи ще издържи по-дълго от вашия. Всъщност, примерът с очите е и най-елементарният начин да различите плутоновата личност на Скорпиона. Неговите очи ви прониз­ват безжалостно, прониквайки дълбоко в душата ви. Това е безспорната истина.

След това се вслушайте в говора му. Тембърът на гла­са може да бъде мек, дрезгав или рязък, интонацията -спокойна и плавна, насечена или поривиста, но в думите му няма злепоставяне или противоречивост. Скорпионът е завършена личност. Той знае добре какво е и какво не е, чуждото мнение не може да промени убежденията му. Стрелите на обидите не могат да го поразят, комплимен­тите не могат да го разнежат. Скорпионът не обича да посочват както пороците, така и добродетелите му. Ако е благоразположен, ще приеме похвалите ви, но ако не е -може да потърси корист в мотивите ви.

Сега вече, ако сте сред повече хора, може да си напра­вите експеримент и да отворите дума за зодиакалните зна­ци. Вие вече имате опит и чувствате увереност, че можете да разпознаете кой какъв е. И като забележите оня, който ви погледне хипнотично и самоуверено ви каже, че него не можете да го разпознаете, смело му съобщете: „Вие сте Скорпион." Ще забележите мигновеното му стъписва­не, но веднага след това отново ще върне върху лицето си невъзмутимия израз, който вие си позволихте да предиз­викате. Скорпион с блуждаещ поглед и предразположен към бъбривост е някакво астрологическо изключение, рядък вид като птицата додо. Това са нетипични Скорпи­они, родени през ноември, но подвластни на други планетарни влияния в хороскопа си. Сега вас ви интересуват типичните Скорпиони. Добре е да знаете, че малцина от тази зодия са невротици. Възможно е природата на някои да се променя от влиянието на планетите и все пак това става само в известен смисъл.

Повечето хора от тази зодия са с впечатляваща физи­ка. Чертите им са подчертано едри, остри, носът - голям, понякога гърбав. Кожата им обикновено е бледа, почти прозрачна. Веждите им са гъсти, сключени. Има нещо напрегнато, наелектризирано в присъствието на Скорпи­она - то го издава, колкото и той да не се натрапва. Виталната му сила никога не остава напълно скрита. Ръцете и краката на мъжете Скорпиони са силно окосмени. Тъмна­та коса и тъмните очи също ги характеризират, но има редица светлоруси представители, чието чудесно олицет­ворение са Грейс Кели и Били Греъм. Плутоновите хора само външно изглеждат хладни. Те старателно поддържат видимата си улегналост и спокойствие, за да прикрият своята неспокойна духовна природа.

Струва си да завиждаме на подобно самообладание. Колкото и да е развълнуван Скорпионът, трудно ще оп­ределите чувствата върху неподвижното му лице. Той съзнателно и гордо поддържа каменната си физиономия. Принуждава чертите си да бъдат строги и те се подчиня­ват. (Дори чертите на лицето не биха могли да се проти­вопоставят на един Скорпион). Трудно бихте срещнали представител на тази зодия, който да се издаде с неконт­ролируемо изчервяване, смръщване или засмиване.

Скорпионът се усмихва рядко, но искрено. Той конт­ролира добре не само лицето, но и тялото си. Едва ли ще му се случи да скочи от мястото си, да се затича или да прибегне до нервни жестикулации. Нито се свива от при­теснение, нито се пъчи от гордост. Старае се да скрие реакцията си, защото е надарен с умението да проникне безпогрешно в природата ви, докато е останал за вас не-разгадан - в това той няма равен на себе си.

Добре е все пак да запомните, че има и един тип Скор­пиони, които говорят и се движат доста бързо и които из­глеждат открити и дружелюбни. Обаче внимание! Поста­райте се да вникнете по-дълбоко в очите на такъв Скорпи­он и да си спомните поведението му в предишните ви срещи. Не разиграва ли само един театър с това свое безгрижно бърборене? Знайте, че вътрешно той е корав и решите­лен толкова, колкото и типичните плутонови личности, в известен смисъл дори е по-опасен от тях, защото подвежда с една умела маскировка. Изглежда безобиден и доброду­шен, но внимавайте, защото можете да си имате неприят­ности. Със Скорпионите трябва да се внимава. Не защото са зли, а защото не са мекушави наивници. Имайте пред­вид, че има Скорпиони, които знаят, че очите им ги изда­ват, поради което дори вечер носят тъмни очила.

Споделете със Скорпиона, че притежава талант, който някога ще бъде признат, и той мимоходом ще ви отвърне: „Знам." Ако го попитате би ли ви направил някаква услуга, ще ви отговори: „Да, разбира се." Или: „Не, не мога."

Ако нямате здрави нерви, не търсете от Скорпиона съвет или мнение. Ще ви каже жестоката истина. Той не прави фалшиви комплименти, за да ви угоди или за да спечели приятелството ви. Ласкателството е под достойн­ството на Скорпиона. Затова ако чуете от него нещо при­ятно, имате основание да сте доволни. Ако ви каже, че имате хубав глас, спрете да си тананикате тайно и граб­вайте микрофона. Ако пък каже, че гласът ви е прекрасен, направо се явете на прослушване в Ковънт Гардън. Сами­ят той е способен да премести планини, за да ви помогне. Не вярвайте на онова, което говорят за неговия егоизъм. Не са малко хората, които с благодарност ще ви разкажат как са се възползвали от неговия съвет и щедрост. Скор­пионът има както всеотдайни привърженици, така и зави­стливи врагове. Но даже враговете, макар и с неудовол­ствие, му отдават нужното уважение, като внимават да не го предизвикат. Онези, които са проявили дързост и са го направили, добре са разбрали, че да нападаш Скорпиона и планетата му Плутон е опасно. Не бива да се забравя, че Плутон управлява ядрената енергия.

И въпреки всичко хората от тази зодия излъчват благодушие и са способни на дълбоко съчувствие към болни­те и нещастните. Както може да бъде хладно, докосване­то на Скорпиона може да бъде и нежно, дори горещо-Според мястото на Слънцето в неговия хороскоп той може да следва няколко пътища. Може да бъде като нощния скорпион, който пробожда смъртоносно друго същество или дори себе си заради самото удоволствие да умъртвява или пък може да бъде като своя символ орела, който се извисява над земната нищета и използва своето могъ­щество справедливо и мъдро. Велики генерали като Маккартър. президенти като Теодор Рузвелт и учени като Мария Кюри и Йонас Салк са Орли. Най-много амери­кански президенти са родени под този знак.

Колкото до нощните скорпиони, може би се е случвало да бъдете прободени от някой техен представител. В древ­ната астрология те се наричат змии. Не е трудно да се отгат­не към кой вид принадлежи Скорпионът, когото сте срещна­ли. Някои от подвластните на Плутон се намират между Орела и Пробождащия скорпион и стават жертви на соб­ствената си черна магия. Това са Сивите гущери. Те проявя­ват невротична загриженост за самите себе си, а въображе­нието им непрекъснато ражда предчувствия за надвиснали злини, които всеки миг могат да се стоварят върху тях. Сме­лостта им се видоизменя - вместо да се стремят към безжа­лостно отмъщение като Пробождащите скорпиони или да се извисят над огорчението като Орлите, те се сгърчват на кълбо в омразата си при най-малката обида или нараняване и хранят тайна надежда, че враговете им ще бъдат наказани от съдбата. Те подсъзнателно желаят унищожението на сво­ите врагове, но не смеят да го предизвикат.

Сивите гущери не могат да се възползват от мощта, която Плутон е заложил в природата им - мощ, която би могла да им помогне в преодоляването на нещастните обстоятелства. В епицентъра на трагедията те биха могли да си осигурят нов живот на слънчева светлина, ако мо­жеха да се опрат на тази невероятна вътрешна сила. Но те се спотайват в подмолите на мрачните сенки и дремят там, като по този начин нелепо похабяват заложените в тях прекрасни възможности. И въпреки това трябва да се знае, че Скорпионът не може да се предаде на пагубната деп­ресия до такава степен, че да изгуби напълно своята плутонова сила. Никога не е късно за Сивия гущер да се превърне в Орел. Подобно магическо превъплъщение е естествено за всеки, роден под знака на Скорпиона, ако е 8 състояние да призове магията.

Типичните Орли са безстрашни. Без да трепнат, биха по­вели своите воини към смъртта. Дори обикновените мъже и жени на Плутон притежават невероятния стоицизъм да поне­сат всичко - физическа болка и бедност, присмехулно отно­шение и провал. Те преживяват всички удари на съдбата с гордо презрение и пълна увереност в своите вътрешни сили.

Скорпионът държи на приятелите си. „Няма по-вели­ка обич от тази да жертваш живота си за приятелите." Ня­кои Скорпиони приемат тази максима безрезервно и с го­товност се жертват за своите любими, приятели и родни­ни. Скорпионът войник жертвоготовно прикрива с гърди приятеля си, за да го спаси от куршумите. Скорпионът пожарникар се втурва в пламналата къща и изнася нещас­тното дете, без да се замисля за живота си. Плутоновите личности са способни понякога несъзнателно да предиз­викат злото, за да покажат своята смелост и безстрашие.

Скорпионът никога няма да забрави подаръка, който сте му направили, или добротата, която сте проявили към него. Един ден той щедро се отблагодарява за тези жестове. Ес­тествено, той не забравя обидата и несправедливостта, но в тези случаи реагира по много различни начини. Орелът, например, ще порази така своя враг, че той никога повече да не помисли да го закача. Орелът печели битката и оста­вя победения на произвола на съдбата. Нощният скорпион е направо ужасен - първо пробожда врага, после обмисля унищожението му и пак го пробожда. Той не се задоволява с равния резултат. Стреми се да разгроми напълно против­ника и да застане отгоре му. Типичният Пробождащ скор­пион няма да спи нощи наред, за да обмисли отмъщението си. Ако съседът одраска калника на колата му, на другия ден той ще надраска цялата му кола и даже за назидание ще сгази със своята грижливо оформения му жив плет. Тези Скорпиони няма да се задоволят с това да те настъпят. Тях­ната цел е да те настъпят по мазола. При Сивите гущери пък плутоновото отмъщение е заредено със злоба, таена с години. Тази злоба ги е потопила в дълбока меланхолия или им е докарала някои хронически заболявания. Неукротимото скорпионско негодувание е сигурна отрова, когато е насочено навътре и остава неизразено. Когато бъде насо­чено навън, то може да предизвика чувство за вина, защото след края на битката Пробождащият скорпион изпитва уг­ризения от това, че е наранил беззащитни същества.

Най-добре е това негодувание да не бъде насочвано навън или навътре, а да бъде надмогнато, победено, заб­равено. Така прави гордият Орел, който никога не поглеж­да назад с гняв и отмъстителност.

Здравната картина на Скорпиона отговаря напълно на природата му. Той може да се саморазруши с неразумен живот, меланхолия или непосилен труд. Но той е в състоя­ние и да се възстанови удивително бързо след тежко забо­ляване. Плутоновата мощ няма граници. Трябва да се знае, че Скорпионите боледуват рядко, но сериозно. Най-доб­рото лекарство за тях е продължителната почивка и душев­ната пренагласа - сговорчивостта трябва да смени негоду­ванието. Скорпионите знаят по-добре от лекарите и сест­рите, че не могат да живеят дълго сами. Най-уязвимите им места са половите органи, носът, гърлото, сърцето, гръбнакът, кръвообращението, краката и глезените.'Разши­рените вени и спортните злополуки при тях са често явле­ние. Те трябва да избягват огън, взривоопасни вещества, вредни изпарения и радиация. Интересното е, че се нами­рат много хора от тази зодия, които правят точно обратно­то. Хронични кръвотечения от носа и операции на носа по различни причини са често срещани при Скорпионите.

Скорпионът се отнася с пристрастие към въпросите на религията, живота и смъртта, секса. Проявява непрекъ­снат стремеж към обновление. Но заедно с това той е пре­дан на семейството и любовта, проявява нежност и по­кровителства децата и слабите същества. Той може да бъде както светец, така и грешник. Може да си прави експери­менти с най-тъмните страни на Чистилището или пък да се нахвърля непримиримо срещу греха и покварата. Той е хипнотично привлекателен когато говори от амвона, в за­седателната зала или от сцената, буквално приковава вни­манието на аудиторията, преобразява я. Направо да те по­лазят тръпки! Огорчението, пиенето и меланхолията могат да доведат един Скорпион до престъпление, но вие можете спокойно да заложите старото си издание на Дантевия „Ад", че дори и тогава другите престъпници ще го гледат с уважение.

Скорпионът винаги брани самоотвержено всичко, ко­ето счита, че е негово, в това число и успеха, макар че амбициите му не излизат на повърхността. Когато е под­чинен на някого, той търпеливо изчаква да дойде часът, в който ще се докаже, че е достоен за по-високия пост. Той върви към целта си бавно, но сигурно. Постига всичко, което е пожелал. А пожелае ли нещо, то вече не е мечта! Силата на Плутон, съединена с хладния, целенасочен и непреодолим стремеж превръща желанията му в реалност по един магически загадъчен начин.

Въпреки че в резултат на патологичното си желание да опознае най-болната и покварена част на човечеството Скорпионът може да се превърне в Сив гущер, замесен с наркотици и престъпления, той би могъл да избере и дру­га съдба, като се отдаде на медицината - за него тя крие особено обаяние с възможностите на медикаментите и скалпела. Много от хирурзите, за които казват, че проявя­ват садизъм, са Скорпиони. Много от най-способните медици на света са подвластни на Плутон и с негова по­мощ лекуват душата и тялото по един невероятен, поня­кога мистичен начин. Скорпионът притежава вроден усет за живота и смъртта, а така също и способност да владее и двете, ако е решил. Древните тайни завладяват неговия  блестящ ум. От способността му да прониква дълбоко в човешката природа се ражда бележитият детектив, вели­кият композитор, световноизвестният писател, неповто­римият драматичен актьор. Понякога Скорпионът пред­почита да живее сам край морето, да се слива с неговата стихия, безмълвен и мощен. Друг път, надянал хладната маска на спокойствието, той се изправя пред публиката, но прикрива по един удивителен начин желанието си да победи. Той може да бъде политик или телевизионна звез­да, менажер или барман, но винаги изпреварва конкурен­тите си. И го постига без никакви видими усилия, сякаш това е предопределено от съдбата, а не твърдо преслед­вана цел.

Има една много странна закономерност в астрология" та - тя е смъртта на някой роднина в годината преди или след раждането на Скорпиона. А в годината преди или след смъртта на Скорпиона в семейството му се появява нов човек. В деветдесет и пет процента от случаите това правило се потвърждава. Символът на Плутон е птицата феникс, която се възнася от димящата пепел. По същия начин Скорпионът олицетворява възкресението. Както Сивите гущери, така и Пробождащите скорпиони могат да се превърнат в горди Орли, без да разкрият тайната на своето чудо. Въпросите са излишни - Скорпионът няма да ви отговори. Но той познава тайната на кръга, очерта­ваш символичната нула.

Цветът на ноемврийския магарешки трън е обвит в безжизнената, но опасна красота на скорпионските орло­ви нокти. Случвало ли ви се е да вдъхнете неговия опия­няващ аромат в притихналата нощ? Тогава сигурно сте разбрали защо някои хора без страх посягат към магареш­ките тръни, за да почувстват прелестната нежност на Скор­пиона. Взривяващата страст на Скорпиона носи насите­ния виненочервен цвят на минерала хематит. Но стома­ната на Скорпиона се закалява в горяща пещ, докато по­стигне съвършената гладкост и силата да управлява де­ветте духовни огъня на скорпионовата мъдрост.

 

Източник: Линда Гудман "Слънчевите знаци"

Вход във форума

Търси

Календар
«  Юли 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Архив на записите

Приятели на сайта
  • uCoz Community
  • uCoz Manual
  • Video Tutorials
  • Official Template Store
  • Best uCoz Websites