Червената Шапчица - КАК ДА РАЗПОЗНАЕМ СТРЕЛЕЦА
 
Сряда
28.06.2017
23:01
Добре дошли Гост
RSS
 
Червената шапчица
Главна Регистрация Вход
КАК ДА РАЗПОЗНАЕМ СТРЕЛЕЦА »
Сайт меню

Мисъл на деня:

Статистики

Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0

СТРЕЛЕЦ

23 ноември - 21 декември

КАК ДА РАЗПОЗНАЕМ СТРЕЛЕЦА

„Ще разгледам градината много по-добре,

ако успея да се добера до върха на онзи хълм.

Ето пътечка, която води право там, тоест не, не води,

но се надявам, че все пак ще стигна.

Колко интересно криволичи!...

Е, тогава ще опитам по друг път."

Много по-лесно е да се открие представител на тази зодия, отколкото да се тикат дървени трупи по наклон. Ако отидете на някакво събиране, вгледайте се в ядрото на най-оживената групичка. Забелязахте ли онзи приятел, който стои съвсем щастливо и в същото време безнадеж­дно обърква конците? Оплескал е работата, но все още не знае. Щом разбере, изразът по лицето му ще се озадачи, а останалите около него ще го гледат на кръв.

Стрелецът ще се доближи към вас и приятелски ус­михнат ще ви потупа по гърба. След това ще ви подметне нещо като: „Да не повярва човек, как успяваш да бъдеш толкова младолик на твоите години?" или „Много добре изглеждаш с това поло! Трябва само с него да ходиш! Скрива ти двойната гуша." След едно такова весело начало той продължава да се усмихва приятелски, но на вас вече не ви е до усмивка. Стрелецът ще се нуждае от изве­стно време, за да схване причината, поради която сте се намръщили и още повече време, за да си обясни реакция­та ви. След това и той самият се впуска в обяснения. Така че не изпадайте в паника! Лошото тепърва предстои.

Нима все още не сте разбрали! Според него е страхот­но да имаш вид на 25-годишен, когато всъщност си на 38 (което е с 6 години повече от истинската ви възраст). А що се отнася до двойната гуша, много хора на вашите години имали гънка в горната част на шията. Пък и вашата може да се забележи само отстрани. Нали разбирате, като си завъртите главата. Просто не бива да се снимате в профил. След като с най-големи подробности ви е разяснил грешките си и ви е възвърнал доброто самочувствие, той весело продължава по пътя, подсвирквайки си позната мелодия. Ако на следващата ви среща му се скарате, той ще изпита покруса и ще се озадачи. Няма смисъл да му се сърдите или да го корите. Злобата е напълно непознато чувство за Стрелеца. Той прави поразително искрените си забележки с абсолютна невинност. Не взема под вни­мание и факта, че опитът му да смекчи неволно нанесе­ния удар обикновено води до ново оскърбление. Не бива да го съдите прекалено строго, той има добри намерения. Не че всъщност се нуждае от някакво съчувствие. Зад нетактичните обноски на Стрелеца се крият подвижен ум и високи нравствени принципи. С неповторимото си съче­тание от духовитост, интелект и дръзка устременост той обикновено се нарежда сред победителите. И мъжете, и жените от тази зодия ви очароват най-вече с това, че не съзнават колко прекаляват с откровеността си. Те са напълно убедени, че са най-добрите дипломати на света. Винаги казват: „Какво говорите, за нищо на света не бих засегнал някого. В това отношение съм много предпаз­лив" - на което най-искрено си вярват. Преструвките и лъжите в каквато и да било форма ги отвращават.

На външен вид лесно могат да се запомнят. Можете да ги познаете по големия, правилно оформен череп и високото и широко чело. Лицето им е открито, весело и дружелюбно, имат вид на общителни хора, а движенията им обикновено са бързи (срещат се и Стрелци, които се движат бавно и пресметливо). Често махат с ръце, което ги прави да изглеждат вдъхновени и енергични, но не осо­бено грациозни. Един Стрелец може да се опита да покаже нещо чрез ръкомахане, при което да обърне кетчупа. Или пък устремно да крачи с високо вдигната глава и да се спъне в тротоара. В същия миг ще изпусне куфарчето и ще разпилее всичките си книжа на улицата.

Юпитеровите му очи блещукат и играят като на врабченце. Често просветват и грейват от добродушен смях. Хората от тази зодия са или високи и добре сложени, или яки и наби­ти с ръст под средния. Високите приличат на расови коне или буйни жребци. Най-вече на младини доста от тях имат буен перчем, който пада над челото им като грива. Те го отхвърлят, като мятат глава назад или с бързо подсъзнателно движение -този навик могат да запазят и в зряла възраст, дори ако са с различна прическа или напълно плешиви.

По принцип Стрелците са много подвижни. Те не оби­чат да стоят на едно място. Стрелецът винаги се набива на очи ако не с друго, то поне с изявената си самоувере­ност и пренебрежение към установените форми на пове­дение. Той върви по начин, сякаш сериозно се е запътил нанякъде. Без да спира и без да се колебае (ако обаче има опозиция на асцендента, може и да забави походката).

Не се учудвайте, ако при първата ви среща със Стре­леца той е яхнал кон или разхожда кучето си. Обожава животните. Франк Синатра, който е от зодия Стрелец, веднъж заповядал на шофьора си да спре, щом видял ра­нено куче на улицата. Той бил тръгнал за репетиции в те­левизията, но музикантите, режисьорите и снимачният екип трябвало да чакат, докато певецът грижовно отнесъл песа на ветеринарен лекар, получил уверение, че ще се оправи и междувременно открил собственика.

Ако обаче при раждането планетите са в неблагопри­ятни отношения, Стрелците изпитват голям страх от жи­вотни, но това рядко се среща. Обикновено тези хора не се боят от нищо. Типичните представители на зодията обичат рисковете в спорта, работата си и хобито си. Опасностите ги предизвикват и възбуждат. Те си падат по бързи­те скорости. Изпитват магнетично влечение към бързи коли, самолети или влакчета в лунапарк. Безумно смели­те пилоти и изследователи са от тази зодия. Те са изклю­чително доволни, ако са се измъкнали на косъм от някак­во премеждие - без значение дали е физическо или емо­ционално. Това ги въодушевява. Склонни са на всякакви рискове (освен ако тази юпитерова смелост не е разколе­бана под влиянието на по-кротък асцендент).

Прословутата прямота на Стрелеца се различава от пре­калената откровеност на Скорпиона. Скорпионът говори истината и независимо, че знае какви ще бъдат последстви­ята от това, никога не прави компромиси. Стрелецът казва нещата под влияние на прямата си натура, но изобщо не си дава сметка за последиците. Скорпионът не чувства угризе­ния, задето е наранил събеседника си. За него истината е най-важна и ако не можеш да я понесеш, по-добре не зада­вай въпроси. Стрелецът обаче е стреснат и покрусен от соб­ствената си нетактичност, след като разбере, че ви е засег­нал. И това е направо трогателно, ако вече не си се вбесил.

Той мигновено изказва на глас онова, което чувства или мисли. Хората от тази зодия са откровени и искрени като шестгодишно хлапе. Има една стара пословица: „Ако искаш да чуеш истината, обърни се към дете." Тя може да се перефразира по следния начин: „Ако искаш да чуеш истината, обърни се към Стрелец."

В издателския бизнес в Ню Йорк има една жена, за която казват същото: „Ако искаш да чуеш истината, обърни се към Кей - ако разбира се си в състояние да понесеш тази истина." Освен че е типичен Стрелец, в хо­роскопа на Кей има допълнително влияние на Юпитер. Може да се каже, че е юпитерово момиче и половина. Тя притежава типичната за тази зодия сърдечност и щедрост и много верни и предани приятели. Задължително е да й са верни и предани, за да превъзмогват инциденти като онзи отпреди три години, когато тя реши да облече изця­ло секретарката си за зимата. Момичето бе останало без средства, след като наскоро бе преживяло финансов крах, и бе трогнато до сълзи. Много хора й съчувстваха, но само Кей й предложи конкретна помощ. В подобни случаи на Стрелеца винаги може да се разчита.

В един хубав ден през есента двете се запътили към един скъп магазин за конфекция на Пето Авеню, развълну­вани от предстоящото женско удоволствие... докато не влезли в асансьора. Най-внезапно дамата от зодия Стре­лец изгледала момичето от глава до пети и категорично и гръмогласно заявила: „Я дай да ходим направо на щанда за дебели."

Горкото момиче онемяло. Нейният годеник постоян­но твърдял, че е приятно закръглена. И сега в един типи­чен за Стрелеца спонтанен и болезнен миг на откровение се превърнала в тромава дебелана. И днес това момиче продължава да си спомня как всички в асансьора я изгле­дали с любопитство, докато тя дълбоко в себе си започ­нала да се съмнява дали годеникът й не я намира отблъсква­ща. Добрата Кей обаче успяла да оправи нещата. След като забелязала смущението на момичето, тя се пошегу­вала, за да я развесели: „Ако и там не намерим нищо, ко­ето да ти стане, ще минем и през щанда за палатки." И избухнала в смях от собственото си остроумие. Същото направили и останалите хора в асансьора.

След тази щедрост и сърдечност, която проявила към секретарката си, Кей повдигнала духа и на своя началник-издател, който в продължение на една година не бивало да употребява алкохол поради лекарска забрана. Цяла година - ни повече, ни по-малко. И нито капка. Човекът почув­ствал гордост от силната си воля, като спазвал стриктно режима цели дванадесет месеца. Току-що завърналата се от Европа Кей обаче му направила типичен за зодията си комплимент. „Що се отнася до твоето пиене, започнала тя, а той се усмихнал в очакване - чувам, че се опитваш да станеш трезвеник." Опитвал се?! След цяла година пълно въздържание?! Опитвал се? Шефът й едва успял да запази самообладание, но тя продължила: „Навярно знаеш, че утре вечер ще има прием по случай книгата на Джо. Все се каня да те предупредя, но не мога да те сваря насаме." За какво ли да го предупреждава? След тази нова заплаха начал­никът съвсем забравил огорчението си, а тя продължила: „Всички се надявахме... Малко ми е неудобно... Всички се надявахме, че няма да провалиш събирането." Тук вече из­дателят онемял. Той не бил от зодия Стрелец.

„Исках да ти кажа, че много разчитаме да не провалиш вечерта, като се нацупиш заради пиенето. Джо обича мартини, а книгата му получи награда на критиката. Ако започнеш да се държиш като жертва на сухия режим и да разваляш настроението на хората само заради твоята ужас­на болест, ще помрачиш празненството. Я ми кажи мога ли да се заразя, ако седя с теб в едно помещение?"

Шефът по някакъв начин продумал, че за нея няма опас­ност, след което успял да позакърпи накърнената си гор­дост и припомнил, че самият той е давал приеми за писа­тели като Една Фърбър и Ърнест Хемингуей, и че всичко било наред. „Винаги са ми казвали - промълвил той с ле­ден тон, - че обноските ми са безупречни." Дамата с охо­та се съгласила с него, въпреки че не забелязала прединфарктното му състояние. „Без съмнение си чудесен дома­кин. Никой от издателските среди не е в състояние да си го обясни." На човека му секнал дъхът, но успял да попи­та: „Какво да си обясни?" И веднага получил откровен отговор: „Как е възможно да си такъв прекрасен домакин и в същото време толкова непоносим гост. Твоите при­еми са чудесни, но ако отидеш на други събирания, вина­ги от нещо си недоволен. Странно е наистина."

В следващия момент тя успяла да забележи и друго стран­но нещо. Лицето на нейния началник, което вече придобило морав цвят. Тя на мига се разкаяла и с цялата си дружелюбност поднесла извиненията си: „Дано да не съм изтърсила нещо нередно! Всъщност няма значение как ще се държиш. Джо много те харесва. Днес тъкмо разправяше колко бил доволен, че се ориентирал към нашето издателство, въпре­ки че неговият посредник изразил несъгласие. Джо не може да разбере защо говорят такива неща за теб. Казах му, че хората просто ти завиждат. Ти май не се чувстваш добре. Сигурен ли си, че лекарят ти е добър?" (Появиха се слухове, че след този разговор шефът на Кей окончателно се отказал от сухия режим.) А що се отнася до Кей от зодия Стрелец, тя продължава да работи в същото издателство и вдъхнове­но помага на млади автори да превъзмогнат притесненията си. Дали началникът й я уволнил? Едва ли би посмял. Както ви споменах, нея всички я обичат.

Малко хора могат да изпитват продължителна непри­язън към Стрелеца, защото е ясно, че той не е злонамерен. По всяко време и навсякъде може да срещнете този симпатичен, сърдечен и интелигентен идеалист. Ще го видите в неделя вечер на телевизионния екран как без да се смущава стряска с откровеността си поканените в пре­даването му знаменитости. Може да бъде и таксиметро­вият ви шофьор в някоя сутрин, който весело ви разясня­ва защо не обича стиснати клиенти. Или пък сервитьор в ресторанта в петък вечер, който искрено ще ви посъветва да не си поръчвате стриди, тъй като са попреминали.

Повечето Стрелци с цялото си сърце се опитват да ви ободрят. Поне такова е намерението им, макар и резул­татът понякога да не му съответства. Веднъж имах един мениджър от зодия Стрелец, който се опитваше да ми повдигне самочувствието и казваше колко добре ми из­глежда косата, когато не съм я мила или навивала повече от седмица. Все пак той продължава да бъде мой добър приятел, така че е безполезно да му се ядосвам. Освен това Стрелците от време на време правят такива изказва­ния, че ви карат да се чувствате на седмото небе и замазват всички гафове, които са правили. Ако сте имали вре­ме да анализирате гледните им точки, ще откриете, че могат да дават много мъдри съвети. Това е огнен знак, затова повечето от тях са екстровертни, разговорливи и контактни. Малцина са болезнено срамежливи и плахи, но и те бликат от оригинални идеи и са не по-малко не-тактични от останалите. В действителност точно тихите, срамежливи и затворени Стрелци имат най-големите меч­ти и най-високите цели. Независимо дали е екстроверт или интроверт, Стрелецът е предприемчив по характер. Онези малцината, които не говорят много, може да из­мислят нещо забележително, с което да изумят нищо не-подозиращия свят. Неговият ум работи, дори когато езикът му си почива, и затова трябва да запомните, че бе­лезите на зодията му винаги присъстват в характера му, макар и понякога да са под повърхността. В противен слу­чай можете да се заблудите и да не се окажете подготвен за следващия му изненадващ ход.

През по-голямата част от времето типичният Стрелец е весел и общителен, но настроението му може, да се про­меня като траекторията на космическа ракета, ако започнат да злоупотребяват с вродената му дружелюбност или да се опитват да фамилиарничат. Общо явление за пред­ставителите на тази зодия също така е неподчинението на авторитарността и застоя. Стрелецът никога няма да из­бяга от битка или да извика за помощ. Жените могат да променят типичната за тях приятна предразположеност и да излеят неочакван поток от ругатни, с които да поста­вят виновниците на мястото им. Мъжете пък действат с юмруци или използват презрението си като оръжие. Гру­биянът, който е предизвикал юпитеровата добронамере­ност, често се оказва проснат по гръб, чудейки се какъв ли трактор го е прегазил.

Буйните юпитерови хора не могат да понасят да бъдат обвинявани в безчестие. Някакво несправедливо обвине­ние или намек относно неговата честност веднага предиз­виква основателното му възмущение, но след бурни гнев­ни изблици типичният представител на тази зодия ще по­чувства угризения и ще се опита да поправи нещата. Той ще ви посини окото и ще ви прати в болница, но на другия ден вероятно ще ви обсипе с цветя и съчувствие. Обикно­вено Стрелецът първо говори и действа, а след това мис­ли за последствията.

Много хора от тази зодия обожават сцената и както никой друг обичат да излизат на бис пред въодушевената публика. Те ще си издерат гърлото от пеене и ще си из­търкат обувките от танци, само заради насладата от из­пълнението. Шоубизнесът е пълен със Стрелци.

Юпитеровите мъже и жени носят в себе си силно ре­лигиозна нотка, особено на младини. Те живо се интере­суват от нещата, свързани с църквата, но с напредването на възрастта им е възможно да преосмислят отношение­то си към догмата и предишната си вяра, за да усъвър­шенстват ценностната си система. В почти всички случаи Стрелецът внимателно си подбира куфарите. Той обожа­ва да пътува и постоянно си пази един приготвен за път поостарял куфар.

Винаги се забелязва нещо детско у типичния наивен, смел и оптимист по природа Стрелец. Той не иска да възприеме живота на сериозно, въпреки че в зряла възраст може да прояви високо чувство за отговорност. За отбелязване е обаче, че такива хора не изпитват щастие, ако поемат бремето на отговорността. Стрелецът таи нена­вист срещу ограничения, затворен живот, която може да ги доведе и до болестно състояние. Ако успее да превъзмогне тази опасност и да преодолее безумния раз­ход на енергия, може да доживее до дълбока старост. Повечето Стрелци успяват да запазят способностите си и да ги усъвършенстват с напредването на възрастта. При тях почти липсват случаи на старческо слабоумие.

Слабите места на Стрелците са тазът, белите дробо­ве, черният дроб, ръцете, раменете, червата и стъпалата. Любовта им към спорта и игрите на открито може да им причини контузии поради прекомерно претоварване. Ако се наложи да постъпят в болница, не се задържат повече от няколко дни. Те неохотно отстъпват пред болестите и обикновено оздравяват учудващо бързо. Животът рядко може да сломи тези хора. Те са твърдо уверени, че утреш­ният ден ще бъде по-добър от вчерашния и че днес жи­вотът е доста интересен. Лошото им настроение изчезва още преди облаците да успеят да помрачат слънцето.

Всеки Стрелец притежава определена склонност към хазарта, освен ако в рождения му хороскоп няма влияние, което го кара да бъде предпазлив и консервативен. Малко са представителите на тази зодия, които биха устояли на изкушението да заложат няколко банкноти. Ако при раж­дането на Стрелеца планетите са в неблагоприятно раз­положение, той може да пропилее цяло състояние или да заложи сумата за месечния наем на любимия си кон. Лас Вегас привлича неимоверно хората от тази зодия. Също­то влечение изпитват и към борсата и спекулативните игри с недвижими имоти. За щастие повечето успяват да обуз­даят страстта си към хазарта, което не им пречи да зало­жат по няколко долара на покер или да си купят лотариен билет.

И по-плахите, и по-енергичните представители на зо­дията винаги са готови да рискуват в името на любовта. Те безразсъдно се впускат в романтични любовни увлече­ния, но често се отдръпват, ако стане дума за брак. Мис­лят внимателно по въпроса и правят решителна стъпка, която обаче се оказва погрешна. Стрелецът проявява възхитителна топлота в любовните си връзки, но не е лес­но да бъде хванат под чехъл. Негов символ е кентавърът и това му дава предимство в игрите на гоненица, ако раз­бира се не се препъне по своя вина.

Едни от най-неприятните качества на Стрелците са тяхната избухливост, непредпазливост в яденето и пиене­то, която може да предизвика затлъстяване или пристрастеност към алкохола. Не на последно място прекомерни­ят сарказъм и ексцентричност, примесени с великолепни­те им умствени способности, както и тяхната неспособ­ност да пазят тайна. Тези недостатъци обаче не са задъл­жителни за всички. С типичната си решителност Стре­лецът лесно може да ги преодолее. Той притежава спо­собността да дава пари назаем, като ви освобождава от каквото и да било притеснение и дори от чувството, че трябва да му ги върнете (освен в случаите, когато има скъперническото влияние на Луната). Домакинята, покро­вителствана от Юпитер, ще осинови бездомно сираче, ще подслони изгубено животно и винаги ще покани неочак­вания гост на трапезата си.

Стрелците са склонни да залитат по малко. Те всеот­дайно следват някаква велика кауза, вярвайки, че добрите вероятности ще са повече от лошите. Вяра, продиктувана от невероятното им въображение и прогресивно мислене. Тези хора винаги успяват да подкрепят възгледите си с разумни доводи, като понякога разбиват опонентите си с опустошителна сатира, но все пак по някакъв начин съу­мяват да се издигнат над кавгата. Независимо от това са винаги готови да избухнат, ако някой несправедливо об­вини мечтите или стремежите, на които са подвластни. Стрелецът е опасен противник, защото знае как да се при­цели и да улучи жертвата си. Стрелите му рядко пропус­кат целта. Техните върхове са напоени с духовитост и на­ходчивост и могат да пробият и най-здравата броня.

Въпреки че много от родените през декември са наи­стина забавни, интересно е, че когато разказват някакъв виц, пропускат поантата и по този начин развалят ефекта. Всич­ки се засмиват на очебийната грешка. Стрелецът е убеден, че причината за смеха е великолепното му чувство за ху­мор. Може да се получи доста комична ситуация.

Мъжете или жените от тази зодия на моменти се държат безцеремонно, друг път - нескопосно, което може да създаде впечатление, че не са особено умни или че са свити. Наистина има и такива, които се усамотяват, но това само увеличава вероятността тяхната интелигентност да прерасне в гениалност.

Стрелците притежават невероятна памет и знаят как­во са казали и къде са били на 14 април 1939 г. или пък помнят и най-малките подробности от филми и книги, но въпреки това могат да забравят къде са си оставили пал­тото. Повечето от тях постоянно си губят ръкавиците, ключовете от колата и портфейлите. Някои хора дори не особено любезно твърдят, че Стрелците биха забравили и главите си някъде, ако не им са закрепени на вратовете.

Стрелецът не умее да лъже. Никой няма да му повяр­ва. Не му е присъщо да мами хората и понечи ли да го направи, неизбежно ще бъде разкрит. В негова полза е да следва истината, каквито и да са последствията. Едва ли би се отървал от възмездие при опита му за измама, освен ако изгряващият му знак не е Скорпион. Познавам един Стрелец с асцендент Скорпион, което го прави добър шах­матист. Подобри случаи са изключение, но все пак се сре­щат.

Дълбоко в себе си Стрелецът е убеден, че животът е един цирк, а самият той е клоун, премятащ се през огнени обръчи и облечен в светлосин костюм. Лицето му е изпи­сано с ярки бои, а очите му светят от наслада и любопит­ство. Музиката звучи в кресчендо, той се спъва и пада, след което изпълнява съвършено салто на гърба на пре­пускащо пони. Носи три тюркоазени пръстена на ръцете си, а на краката му са привързани звънчета, които звънтят като църковни камбани. Стрелецът щастливо надува лъвска тръба, изработена от ковък метал. Енергичен или кротък, този идеалист-добряк е весел като пойна птичка. Смело закичва едър карамфил на голямото си сърце и се прицелва със своя лък към небето. Той стреля по-високо, отколкото човек може да погледне - някъде над звездите, към мястото, където се раждат всички мечти.

 

Източник: Линда Гудман "Слънчевите знаци"

Вход във форума

Търси

Календар
«  Юни 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Архив на записите

Приятели на сайта
  • uCoz Community
  • uCoz Manual
  • Video Tutorials
  • Official Template Store
  • Best uCoz Websites