Червената Шапчица - КАК ДА РАЗПОЗНАЕМ ВОДОЛЕЯ
 
Четвъртък
27.07.2017
04:47
Добре дошли Гост
RSS
 
Червената шапчица
Главна Регистрация Вход
КАК ДА РАЗПОЗНАЕМ ВОДОЛЕЯ »
Сайт меню

Мисъл на деня:

Статистики

Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0

ВОДОЛЕЙ

21 януари - 19 февруари

КАК ДА РАЗПОЗНАЕМ ВОДОЛЕЯ

„Напролет щом дърветата позеленеят

ще се опитам мислите си с теб да споделя.

 През лятото, когато дълъг е денят,

 надявам се ти песента да разбереш. "

„Защото вечна тайна трябва да е туй -

свещена тайна между мен и теб. "

Цветните следдъждовни дъги - кой не е готов да възкликне пред красотата им? Децата назовават желания­та си, художниците се опитват да ги нарисуват, мечтате­лите - да ги догонят, но Водолеят е изпреварил всички. Той просто живее върху дъгата. Нещо повече - той вече е успял да я разнищи, да разгледа всяка нейна ивица, всеки неин цвят и въпреки това е запазил възхищението си и вя­рата си в нея. Трудно е да благоговееш пред нещо, което напълно си опознал. Водолеят по принцип минава за реа­лист, макар че адресът му се намира в утрешния ден, а пощенският му код е изписан със синьото на лазура.

Луис Карол е Водолей и вие също като слисаната Алиса, поведена от него в Страната на чудесата, трябва да бъдете постоянно нащрек, защото хората, управлявани от Уран, са в състояние да ви сервират какви ли не изненади. Макар благодушни и спокойни по природа, Водолеите обикновено обичат да противоречат на общоприетото мнение и с тайно удоволствие изваждат от равновесие неподготвените за необичайните им постъпки. Обикнове­но са внимателни и учтиви, но понякога са в състояние в един миг да ви стреснат с неочаквани думи или постъпки, паднали като гръм от ясно небе. Типичната уранова лич­ност е нещо средно между Албърт Швайцер и Мики Маус. Не го е грижа дали сандалите, обувките или гуменките, които е обул, са подходящи за случая. Ако реши, може и бос да се появи и да ви се присмее, ако види, че му се присмивате. За да демонстрират нежеланието си да се съобразяват с общоприетите правила, Водолеите поняко­га нарочно се обличат по твърде странен начин.

Ако държите да разпознаете хората, родени под този постоянен въздушен знак, имайте предвид, че те много често употребяват думата „приятел". Франк Рузвелт -един от забележителните Водолеи, винаги започвал раз­говорите си с неизменното „Приятели мои...", а типични­ят уранов въпрос, който фиксира края на една любовна връзка е: „Не бихме ли могли да си останем приятели?" Водолеят не може да бъде преситен, не може да бъде наи­вен, не може да бъде възторжен, не може да бъде безчув­ствен. След като е направил своя продължителен експе­римент, той запазва любопитството си към следващата загадка, а следващата загадка може да се окажете вие. Този човек, който с ума си е на милиони километри от вас, а в същото време ви прави дисекция под невидим микроскоп, вероятно е Водолей. След като сте били поласкани от не­удържимото му любопитство, вие в един момент с неудо­волствие може да забележите, че той проявява не по-малък интерес и към личния живот на уличния регулировчик, на бармана, на пиколото, на певицата в бара или на обитате­лите на отсрещната къща. Политиката го привлича, спортът го поглъща, а децата са му крайно интересни. В същото време по подобен начин го интригуват конете, автомобилите, старците, откритията в медицината, писа­телите, астронавтите, алкохолиците, пианата, въртележ­ките и моливите - да не говорим за бейзбола и за Луис Армстронг. Задоволете се с това, че сте част от тая поре­дица и прежалете собственото си Аз - в противен случай той ще ви нарани, защото подходът му към всичко е хла­ден и безпристрастен.

Друг ориентир, за да разпознаете Водолея, е отнесе­ният поглед, излъчващ някакво загадъчно познание, не­достъпно за вас. Очите на Водолея са предимно сини, зе­лени или сиви и обикновено имат някакъв призрачен, меч­тателен израз. Косите му обикновено са прави, коприне­но меки, предимно руси, пясъчни или кестеняви; тенът на кожата му е светъл, ръстът му е по-висок от средния. Не бива да забравяме обаче, че тези характеристики не са абсолютни, защото асцендентът може да видоизмени външността на всеки слънчев знак. Профилът на Водолея се характеризира с подчертано благородство. Чертите му са фино изваяни - спомнете си изсечените върху златните монети ликове на римските императори. Когато обмисля нещо или след като е задал някакъв въпрос, Водолеят обик­новено свежда глава. И рязко я накланя встрани или на­пред в очакване на реакцията ви. И нещо особено любо­питно: поради двуполовостта на Уран в телата на мъжки­те Водолеи се срещат женствени белези като широк ханш например, а в телата на женските Водолеи - мъжки беле­зи - широките рамене и пр.

Характерна особеност за Урановите представители е съвместяването на несъвместими на пръв поглед качества - те могат да бъдат забавни, своенравни, оригинални, над­менни, независими, а заедно с това могат да бъдат отзив­чиви и неуверени, дипломатични и внимателни. Водолеят се стреми към многолюдното обкръжение и е способен да акумулира в себе си безброй приятелства. Но в даден момент ще го видите мрачен и смръщен да търси усамо­тение и да се отнася враждебно към обкръжението си. Две са основните му състояния - общуване и изолация. Неза­висимо от конкретното си състояние, той се отличава с остра проницателност, по-бърза и по-дълбока, отколкото е при другите. Това, че е бунтовник по природа, е заслуга на Уран. Носи инстинктивното усещане, че старото е об­речено и че светът се нуждае от революционни променя (ако е политик, той притежава достатъчно мъдрост, за да не прибързва с прогласяването на тези принципи и да не провали стратегията си),

В характера на Водолеите е да анализират ситуации, приятели и случайно срещани хора. В стремежа си да про­никнат в интимния ви свят те много често са безцеремонни и задават нетактични въпроси, от които бихте могли да се почувствате неудобно. Но бързо и с раздразнение се оттег­лят, когато с разочарование установят, че интересът им е бил напразен. Обидно и болезнено е да разберете, че след като сте били според неговите внушения едва ли не най-важният човек на света, вашият Водолей изведнъж изоста­вя микроскопа си, защото сте му омръзнали, и се обръща към друга по-интересна личност. Как да не се обиди човек!

Водолеите се вълнуват от темата за приятелството, но нямат много интимни приятели. В тази област те държат повече на количеството, отколкото на качеството и дългот­райните им сърдечни връзки са рядкост. Твърде много ги интересува това какво ги чака зад ъгъла, за да се обвържат ;само с едно-две приятелства. Отношението на Водолея към света е безпристрастно и е безсмислено да предиз­виквате чувствата му, но ако сте съумели да докоснете сърцето му (това не е същото като да сте го разчувствали), той даже би могъл да слезе от велосипеда си и да се върне назад, за да се увери, че не е пропуснал нещо.

Над урановите хора като че ли тегне странна прокоба за самота и те често остават неразбрани. Това се дължи на факта, че водолеевата утопия още не е завладяла окол­ните. Понеже роденият под знака на Водолея живее в бъде­щето и рядко прескача в настоящето, хората на земята го смятат за нещо като таласъм. Това не му убягва и той ста­ва още по-самотен. Но това, че другите не са като него, не е аргумент, който би го заставил да се върне в тяхното време. Той предпочита да се рее самотен в облаците и на нас, простосмъртните, ни остава да си правим догадки за неговия път. Астрологията буквално казва: „Онова, което Водолеите мислят днес, светът ще го мисли след петде­сет години." Ако е вярно, то само задълбочава пропастта между подвластните на Уран и останалите хора. С пълно основание този слънчев знак е считан за знак на гениал­ността, защото над седемдесет процента от най-бележитите личности на човечеството са или със слънчев знак, или с асцендент Водолей. Вярно е също така, че немалка част от пациентите на психиатричните клиники са от съща­та зодия. Известно е, че границата между гениалността и лудостта понякога е незабележима и ако вие имате позна­ти, управлявани от Уран, сигурно ви се е случвало да се питате от коя страна на границата се намират. Човече­ството винаги е било склонно да отрича пророците, с ко­ито е съжителствало и това до известна степен обяснява нещата. Неслучайно битуват характерни фрази като: „Ня­кога хората са се отнасяли с присмех към Фултьн и към неговия параход", „Смятали са Едисон за бавноразвиващ се", „Искали са да затворят Луи Пастьор в приют." Тези фрази формулират отношението на „здравомислещите" към хората с дръзновена новаторска мисъл.

Хората на Уран съчетават в себе си хладната практичност с ексцентричната несигурност. Забележете, че те про­явяват някаква инстинктивна симпатия към душевноболни­те. Впечатлява това, че почти всеки Водолей е в състояние да успокои някой умопобъркан като му заговори тихичко. Неговото умение да усмирява изпаднали в истерия хора и да успокоява изплашени деца е направо чудотворно. Възможно е свръхизострената му нервна система да е при­чина за тези негови чудодейни способности.

Родените под знака на Водолей притежават рядко ши­рок мироглед. Те са чужди на всякаква ограниченост и предразсъдъци. Изключения се срещат само при Водо­леи, които имат в рождения си хороскоп ранени планети, макар че и те няма да ви повярват, ако им го кажете. Ин­стинктът за братство е особено силно развит при Водо­лея. Може да прояви нетолерантност само по невнима­ние и ще се възмути, ако друг определи постъпката му като нетолерантна. Иначе е готов да смята за свой брат всекиго. Ето го - разхожда се със символичното си ведро сред богатите квартали и сред бордеите, черпи от водите на знанието и ги излива, все така, с изключение на време­то, когато се е отдал на бездействие. Тези периоди не тра­ят особено дълго и вие ще го видите отново да се появява, още преди да ви е домъчняло за него. Затова не смуща­вайте уединението му. Щом е решил да остане сам, нищо не може да промени решението му. Но дори да е взел вне­запно решение да си смени телефона, без да го регистри­ра в указателя, това не означава, че той се е оттеглил за­винаги. Адресът му остава непроменен, той - също. За него е невъзможно да се отрече от хората. Просто не му обръщайте внимание и не след дълго ще го видите отно­во да обикаля града на собственоръчно направени коки­ли, любопитен и осторожен.

Водолеите по принцип избягват да правят точни уго­ворки за срещите си. Те предпочитат неопределеността, защото не им е приятно да се обвързват с конкретни задъл­жения в конкретно време. Един Водолей по-скоро би ка­зал: „Хайде, пак ще се видим. Може би по някое време във вторник", но без да уточнява часа и нерядко имайки предвид по-следващия вторник. Ако обаче все пак успее­те да го уговорите за конкретен час, можете да бъдете сигурни, че ще бъде на мястото точно навреме. Погриже­те се само вие да не закъснявате. Той може да не дойде, само ако по пътя го отвлекат. (На един Водолей е напълно възможно това да се случи. Изобщо, на тези хора може да им се случи всичко и по всяко време).

Можете да разчитате, че той винаги ще ви каже откри­то какво мисли, но никога няма да седне да ви учи как да мислите и как да живеете. По същия начин няма да позво­ли и на вас да го учите на тези неща. Той не обича да натрапва свои идеи, както го правят Овните, Лъвовете и Близнаците. Неговата философия повелява всеки да си има свой неприкосновен интимен свят, всеки да прави, какво­то си иска, и всеки да уважава индивидуалността на дру­гия. Приближаването на света към епохата на Водолея се характеризира с това, че негови предшественици стават децата-цветя и различните гуру. По един доста особен начин те като че ли изразяват идеалите на Водолея: ра­венство, братство, всеобща любов, невмешателство, стре­меж към истината, експериментиране, самовглъбяване.

Да срещнеш Водолей, който се бори ентусиазирано за някаква кауза, е почти невъзможно. Водолеите смятат, че това, което правят е достатъчно. Те оставят на Овните, Скорпионите, Лъвовете и Стрелците да грабнат оръжие и Да поведат потиснатите в битка за освобождение. Водолеите са твърде заети с това да си обясняват причините за революциите, да изслушват хорските тегоби и да проявя­ват съчувствие. Не че не вярват в промените чрез наси­лие, напротив. Но оставят насилието на други. Водолеят не може да бъде страхливец, нито в морален, нито във физически смисъл. Но той не е настроен да води битки. Ако някой път му се случи да попадне в сбиване, той е способен да се обърка и да започне да раздава удари на­посоки, но е способен и да се съгласи с противника, за да избегне стълкновението. В подобни случаи неговите ре­акции са непредсказуеми, но е сигурно, че на другия ден мнението му ще бъде каквото е било винаги - категорич­но. Всеки, който е придобил някакъв опит в изкуството на спора, може да  го победи, тъй като в схватката на умо­вете той често се отклонява към абстрактни доводи. За­това най-доброто негово оръжие е шапката му. Той про­сто я нахлупва и си тръгва. Но неговото безусловно пре­клонение пред истината го задължава да брани до санти­метър позицията си, въпреки вродената си неприязън към конфликтите. Когато става дума за твърдо убеждение, той е непоклатим. Край него може да избухват гранати, но той ще върви решително по пътя си. Нищо няма да е в състояние да го отклони. Линкълн и Рузвелт - двамата президенти Водолеи потвърждават този принцип. Техни­те еднакво оригинални възгледи са еднакво силно оспор­вани. Те и двамата са проявявали търпимост към остана­лите обществени теории, но са провели радикалните си реформи, въпреки липсата на подкрепа и въпреки ярост­ната съпротива срещу тях.

Друга причина, поради която Водолеите често биват подлагани на враждебни критики, е че те са способни на всякакви изненади. Както са ви повели на запад, ще спрат изведнъж и без дори да ви предупредят, ще тръгнат на изток. Водолеят обича да ви държи в неизвестност за пла­новете си. Един мой познат от тая зодия в продължение на седмици не обръщаше внимание на оплакванията на съпругата си от развалената готварска печка. Четеше си вестника и се правеше, че не чува молбите й. Един ден пред къщата им спря камион и двама работници свалиха от него нова готварска печка. После я монтираха пред смаяния поглед на съпругата, която всъщност отдавна трябваше да е свикнала с подобни изненади.

Доверието на Водолея към хората не е нещо, което се разбира от само себе си. Той най-напред оглежда под лупа мотивите ви, ако е възможно, би огледал по същия начин и душата ви. Внимателният му анализ на вашите думи и жес­тове ще ви направи притеснителни. Направо ще изпитате чувството, че той ги складира в ума си, което си е така. От време на време може да ви се стори, че той плува в мъгла, но не се заблуждавайте. Той вече е преброил дори миглите ви. Водолеят няма да ви приеме само заради образа, който вече е създаден за вас пред света. Достатъчно е любезен, но няма да ви спести подробния оглед с помощта на про­жектора си. Той много държи да знае какво се крие зад ва­шия образ, затова ще ви зададе няколко твърде неудобни въпроси. Затова пък можете да сте сигурни, че ако веднъж ви приеме, никакви клюки и сплетни няма да повлияят на приятелските му чувства към вас. Ако вече сте негов при­ятел, той няма да се повлияе от злостните шушукания на враговете ви, макар че от чисто любопитство ще им даде ухо. Остава да помните, че той ще си създаде мнение за вас едва след окончателния анализ.

Характерните болести на Водолеите са свързани с кръвообращението. Те трудно понасят зимните студове и страдат от влагата през лятото. В старостта си могат да страдат от разширени вени и атеросклероза, особено ако имат негативни емоции. Често ги сполетяват злополуки с краката, специално в глезена и пищяла. Глезените им мо­гат да бъдат слаби и поради лошо кръвообращение да чув­стват болки в краката. Трябва да се пазят от възпаление на гърлото. Сърдечни смущения могат да имат за кратко, но ако имат силни отрицателни влияния в рождения си хороскоп, тези смущения могат да бъдат опасни. Водоле­ите трябва да знаят, че имат нужда от чист въздух, от сън и движение, защото те обикновено подценяват тези чу­десни лекарства. Как няма да им липсва чистият въздух, като постоянно затварят прозорците и се завиват с някол­ко одеала? Високият градус на умствената им дейност им пречи да се наспят достатъчно, да не говорим, че на всич­ко отгоре ги тормозят и странни сънища. Що се отнася до физическите движения, ако Водолеят не е развил любов към спорта от ранното си детство, ще му бъде много труд. но да се забърза, камо ли да се затича. Умът на Водолея се намира в състояние на перманентна тренировка, но тя­лото му обикновено е занемарено. То има нужда от спе­циални грижи. Здравето на детето Водолей е отлично, въпреки някои странни, неподдаващи се на диагноза оп­лаквания. Бедите идват по-късно, когато зрелостта заси­ли упорството на Водолея. Урановите хора са извънредно податливи на хипноза. Те интуитивно усещат това и из­бягват да се подлагат на действието й, но грешат, защото един добър специалист с помощта на хипнозата би ги ос­вободил от различните неприятни фобии. Те се отнасят отрицателно и към предложенията за електролечение, макар че то също би могло да им помогне.

Не може да се каже, че паметта на Водолеите е забе­лежителна, но по някакъв необясним начин като с неви­дими антени те усвояват знанията, без да им се налага да наизустяват това или онова. Те притежават качеството да не допускат до съзнанието си безполезната информация, но най-важното да абсорбират безпогрешно. Биха могли да се върнат от магазина, забравили да купят някои неща, просто защото са ги сметнали за несъществени. Типични­ят Водолей е много близък до образа на класическия раз­сеян професор. Един познат се беше уговорил да се срещ­нат с жена си в центъра на града. Само че срещнал стар приятел. (Това се случва много често на Водолеите. В Африка или на Алеутските острови, навсякъде е пълно с техни познати). Въпросният мой познат сладко си бъбрел с приятеля на мястото, където трябвало да дойде жена му. Дотолкова бил вглъбен в разговора, че когато тя ус­михната довтасала, той равнодушно я погледнал, докос­нал шапката си, хванал под ръка приятеля си и го повел по улицата, залисай в сладките приказки. Побеснялата от яд съпруга дълго не могла да разбере какво се е случило.

Водолеите притежават удивителната способност да се концентрират. Ако желаят, те могат в едно и също време да поемат информация, идваща от различни посоки. Мо­гат да спорят оживено с някого и едновременно с това да не пропуснат нищо от онова, което става в другия край на стаята, стига да ги интересува. Понякога може да сте аб­солютно сигурни, че Водолеят не е чул нищо от думите ви, но на другия ден с изненада разбирате, че той е спосо­бен да ги повтори едно към едно като магнетофон. Тази негова дарба да поглъща информация и познания не бива да бъде подценявана. Той го прави, въпреки че е в състо­яние да се отчуждава и да се откъсва от света в концент­рацията си като моя познат, оставил жена си на улицата в състояние да убие първия срещнат.

Ако търсите ключа към утрешния ден, можете да го намерите в мислите на някой мъж или жена Водолей. Ста­ва въпрос за една невероятна интуиция, породена от спо­собността без ни най-малки усилия да се улови загадъчно­то и мистериозното. Тази интуиция дарява Водолея с пред­варителна информация в пространствата на духовното. По­знавам един Водолей, който вдига телефонната слушалка, преди да е прозвучал първият сигнал. На всичко отгоре той знае дори кой се обажда. Няколко пъти на Ейбрахам Линкьлн му са се явявали предчувствия за собствената му смърт, придружени с потвърдени от бъдещето удивителни подробности. Неповторимата чувствителност на Водолея му помага да отгатва вашите скрити помисли.Без много приказки той е в състояние да улови подробности, които са зарити толкова дълбоко в съзнанието ви, че вие отдавна не ги помните. Магическата осмоза дава възможност на Во­долея да предава собствените си мисли чрез невидими елек­трически заряди. Посредством този необикновен процес той може да предава чувствата си даже застанал гърбом към вас. По телефона може продължително да мълчи и в същото време да получава и изпраща трептения, докато вие си мислите, че е заспал. На някои от тези хора не им трябва поща, за да изпращат телеграмите си.

Но в техните мисли няма никакво суеверие. Дори да е музикант или механик, Водолеят е учен по душа и никога няма . стигне до прибързан извод, преди да е подложил фактите , обстойна проверка с безпогрешния си ум. Мнението, кое-вече си е създал, е здраво и остава завинаги в съзнанието у. Казахме, че той обича промените в обществото, но соб­ствените си възгледи не променя за нищо на света. Световни­ят прогрес за него е отворена система, но когато опре до личното му поведение, то може да бъде изненадващо консерва­тивно и тогава системата се затваря. Какво да се прави, него­вият либерализъм също има граници.

Водолеите се отнасят с презрение към лъжата и изма­мата. Освен това те избягват да вземат и да дават пари на заем. Не искайте заем от тях - те по-скоро ще ви дадат безвъзмездно някаква сума. Ако все пак получите някоя петдесетачка до другия ден, внимавайте да не забравите връщането й. Един неизплатен или забавен дълг е в състо­яние да вгорчи приятелството ви. Тъй като държат на ду­мата си и винаги плащат сметките си, Водолеите очакват същото и от другите. Не ги изкушавайте с изгодни лихви. Те по принцип се страхуват от заемите. Както се страху­ват и от кредитните карти. Тяхното преклонение към чест­ността понякога се деформира в неочаквано поведение. Въпреки че мразят лицемерието и прикритостта, те поня­кога дават толкова хитри отговори, че човек се обърква в представите си за тях. Но един Водолей ще кипне от възму­щение, ако забележи нещо подобно у другите. Добре е да знаете, че абсолютната лъжа е табу за него, но той е в състояние да ви заблуди по начин, който трудно може да се вмести в границите на проповядваната от него почте­ност. От една страна той всеотдайно се стреми към исти­ната. От друга страна е стремежът му да скрие мотивите си. Налице е една несъвместимост на две коренно проти­воположни черти. Ако иска да стигне до истината за себе си, Водолеят трябва да признае противоречието.

Много Водолеи се добират до славата на идеалисти, но тази слава е малко пресилена като се има предвид, че в основата на истинския идеализъм са сляпата вяра и опти­мизмът, а един Водолей е твърде умен, за да се заблужда­ва с изгубени каузи. Той знае, че повечето от мечтите са илюзии и по това си приличат с небесната дъга, която вече е опознал. Той не може да бъде впечатлен от традициите и авторитетите. Ще ги уважава, но няма да им позволи да го разколебаят в готовността му да разобличава заблуди­те, неистините и прибързаните изводи.

Умът и тялото на Водолея трябва да са свободни като вятъра. Опитай се да подчиниш Водолея - все едно, че се опитваш да накараш пеперудата да седи неподвижно, да уловиш южняка в килера си или да затвориш зимната хала в бутилка. Как да стане и кой би се опитал да го направи? И въпреки че той е далеч във времето, струва си да се помъчите да погледнете света от неговата гледна точка. Ще се почувствате по-мъдър, макар и малко объркан. Зо­диакалното цвете на Водолея е жълтият нарцис. Чаткате ли сега защо на перковците им дават жълта книжка?

Влиянието на Уран - неукротимата и непресказуема планета на промяната, непрекъснато разтърсва душата на Водолея и заедно с това му помага да прави своите ярки като светкавици прозрения в бъдещето. Той принадлежи на човечеството и олицетворява най-съкровените му въжделения и идеали. Дори зодиакалният метал, уранът, не е метал като останалите, а радиоактивен елемент, кой­то се среща само в съединения. Без този елемент атомни­те проучвания са невъзможни - благодарение на него се получава верижното разпадане на атома. Осем, подобни на светкавици, лъча се отразяват с магнетично великоле­пие от зодиакалния камък сапфир. Те могат да осветят тайните на Водолея пред онзи, който се стреми към това. Но трябва да знаете, че само ако и самите вие живеете в утрешния ден, ще можете да надникнете за повече от миг в самотното му сърце.

 

Източник: Линда Гудман "Слънчевите знаци"

Вход във форума

Търси

Календар
«  Юли 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Архив на записите

Приятели на сайта
  • uCoz Community
  • uCoz Manual
  • Video Tutorials
  • Official Template Store
  • Best uCoz Websites