Червената Шапчица - МЪЖЪТ РИБИ
 
Сряда
28.06.2017
22:57
Добре дошли Гост
RSS
 
Червената шапчица
Главна Регистрация Вход
МЪЖЪТ РИБИ »
Сайт меню

Мисъл на деня:

Статистики

Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0

МЪЖЪТ РИБИ

Ний сме големи деца,

които не искат да си лягат навреме.

Великият Шекспир е бил Телец, но е оставил своеоб­разно послание към представителите на нежния пол, кои­то биха желали да свържат живота си с мъж от зодия Риби.

Във плаването на живота има

момент на прилив,

който - щом го хванем -

понася ни към слава, а - пропуснат -

оставя ни за цял живот със кил,

заседнал в плитчини и злополуки.

Готова сте да се хвърлите дори в огъня за мъжа на мечтите си? И неговият слънчев знак е Риби? Тогава, мила моя, препишете си прилежно тези стихове и си ги забоде­те с карфица на тапета над леглото. Поглеждайте ги все­ки път, когато ще ви се прииска да скачате от радост или да си скубете косите от яд. Защото сама сте се оставила в ръцете на поданика на Нептун. Сама сте си го избрала за спътник в живота. През приливите и отливите. По тече­нието и срещу него.

А замисляла ли сте се дали младежът Риби, с когото искате да плувате по веселото течение на живота, може да усети кога настъпва приливът? Ако е така, вие ще бъдете много щастлива в живота. Очаква ви истинско изобилие от богатство и слава. Но ако бъдещият ви спътник Риби не успее да види прилива, нищо добро не ви очаква. Ще останете с него на дрейф в страшните нептунови плитчи­ни. Защото някои мъже Риби не виждат прилива дори ко­гато вълните се плискат досами краката им, не са способ­ни да предприемат нито някаква решителна стъпка, нито някакво полезно действие. Потънали са в някогашните си мъгляви мечтания, които пречат на бъдещия им успех. И го правят не защото са слаби, а защото са мечтатели. Съзерцаването на далечната звезда в нощното небе може да им попречи да видят блясъка на реалния земен успех. Повечето от представителите на зодия Риби са такива. Е, има и изключения. Има и надежда - нали човек докато диша се надява. Светът наистина има нужда от живата, ярка фантазия на мъжа Риби, не по-малко се нуждае и от неговата интуиция и интелект. Впрегнати веднъж в рабо­та, тези качества на мъжете Риби могат да им донесат и слава, и успехи, и богатство. Ако щастието им се усмихне по-слабо, сигурно е, че ще се сдобият поне с уважението на околните.

Да се надяваме, че вашият избраник от зодия Риби е от онези представители на нептуновия знак, които са ра­ботоспособни и дейни. Защото ви предстои дълго пла­ване, а то не е за самотни мореплаватели и празни меч­татели.

Ако мъжът Риби до 25 години не е попаднал на при­лив, бъдещето пред него не е особено розово. Не сте съгласна? Добре, нека бъде до 35 години. Става дума за неговото бъдеще в съвместния ви живот. Заедно с вас, обременен от ежедневието на съвместния бит, той няма да преуспее. Личното бъдеще на много мъже Риби, кои­то не се разделят със старите си мечти, е доста добро. Разбирате ме, нали? Когато живее редом с вас, той има усещането, че не му трябва нищо друго, освен къшей хляб и глътка вино, за да се чувства добре. Да не забравя -има нужда и от пожълтелите листове на книгата, запеча­тала неговите спомени и мечти... Чувствителен, нежен, замечтан... Пред него - хляб и вино... Мъжът Риби спо­койно може да се задоволи с това. Но не и вие, и някол­кото малки рибки около вас, които трябва да бъдат обу­ти, нахранени, облечени. Пък и самата вие имате нужда от толкова много неща. Съдейки по зодията, твърде ве­роятно е около него да се умилкват още куп златоперки от женски пол... Виждате каква финансова стагнация се очертава около вашия мъж Риби. С този мъж, когото сама сте си избрала, не ви остава нищо друго, освен да наме­рите работа за двама и да работите и на двете места. И от време на време, ако това ще ви утеши, да поглеждате към забоденото с карфица над леглото ви листче със сти­ховете на Шекспир, все по-пожълтяващо с годините... Има и друг изход - най-неочаквано да станете единстве­ната наследница на преселилата се в по-добрия свят бо­гата леля...

Моля да ме разберете правилно. С мъжа Риби ви очак­ват и много щастливи мигове. Всички до един от тази зо­дия са романтици, романтиката буквално струи от тях като нежен прозрачен водопад. Само че, простете за грубата проза, от нея не можете да си сварите лещена чорба, не можете да обуете с нея малките палавници, нито можете да я размените срещу бележка за платен телефон.

Житейският път на мъжа, роден под знака на Рибите, може да бъде и много приятен и безоблачен, ако успее да се приюти под крилото на някой покровител (или, по-често, покровителка). Тогава той може да стане велик художник, музикант, актьор, писател. Но как, кажете ми, би могъл да реализира тази златна възможност да се сдо­бие с щедра покровителка, когато на шията му висите вие, малките рибки и още куп златоперки от женски род, които не могат да устоят на чара му, но безкрайно ус­ложняват живота му? Нима си представяте някоя покро­вителка на таланти да търпи всичко това?! Никога! Зато­ва, мила моя, по-добре се откажете от намерението си да се омъжите за този екземпляр, белязан от зодията Риби. Сигурно ще страдате, може и да си поплачете. Но тази болка е несравнимо по-слаба от болката, която ще ви носи евентуалното брачно съжителство с един отвле­чен мечтател, с празния ви джоб и празната тенджера. И от усещането, че сте заболи карфицата, която придържа онези стихове на Шекспир, не в тапета над леглото, а в собственото си сърце...

Толкова за безплодните мечтатели от типа на „стига ми къшей хляб и глътка вино", които никога няма да хва­нат прилива. Уловът ви ще бъде наистина добър, ако по­паднете на мъж Риби, който е успял да улови мига на прилива.

Скъпа млада приятелко, не забравяйте, че от този вид Риби винаги може да се получи нов Алберт Айнщайн или Джордж Вашингтьн. Какво щастие, нали? Ако пък Алберт прекалено заляга над своите уравнения, а Джордж посвещава нощите ви на разговори по държавни дела не бързайте да се отчайвате. Никой не е съвършен. Ето, дори предприемчивият Овен, практичният Козирог и предани­ят Рак си имат по някой недостатък. Важното е, че мъжът Риби, който успее да улови прилива, да изплува нагоре, неизбежно ще сложи в краката ви славата и богатството. Какво повече желаете?

Мъжът от зодия Риби не робува на предразсъдъци. Няма да отправи упрек към някого, преди да се е поста­рал да го разбере. Тогава обикновено е склонен да оп­равдае постъпките на другия, а не да го осъжда. Ами че той е склонен да разбере дори тъща си, а колко хора са способни на подобна жертва? Той е искрено съпричас­тен към проблемите на близките си, приятелите му ви­наги могат да му се доверят, без да се притесняват, че ще го шокират или ще го извадят от равновесие. Ето, например, как бихте реагирали, ако в стаята се втурне някой и започне да обяснява, че има четири съпруги в четири различни щата? Ще му кажете, че е за затвора или че е луд за връзване, нали? А мъжът- типичен пред­ставител на зодия Риби - ще го попита: „В кои щати са жените ти? Обичаш ли ги?" Ще се уверите още веднъж, че нищо не е в състояние да учуди или да смути родени­те под знака на Риби. Да, мъжът Риби в случая е любо­питен, но нищо повече.

Понякога се случва мъжът Риби да издаде нечия тай­на. Но не го прави нарочно. Понякога говори, без да мис­ли много. (Кой казваше, че това е по-скоро женска чер­та?) Той например дълго ще се мъчи да разбере защо май­ка ви или сестра ви така бурно укоряват нещастния многоженец. Но ако специално споделите нещо с него и го помолите да мълчи като риба по въпроса, можете да бъде­те сигурни - няма да отрони нито дума.

Мъжете Риби, които имат ранен Меркурий, говорят бързо и почти без да спират. За разлика от тях типични­ят нептунов мъж говори бавно, спокойно, разсъждава върху проблемите и се опитва да си върши добре рабо­тата. Ех, само да не бяха всички тези приятели, роднини, познати, които непрекъснато буквално го обсаждат, защото той така хубаво умее да ги изслушва. Вие също сте готова да го засилете с дребните си ежедневни пробле­ми, но, за бога, не го правете! Другите не са го оставили да си поеме дъх цял ден. Позволете му да си отдъхне, когато е с вас.

Хората не се натрапват съзнателно на представите­лите на зодия Риби. Те дори не си дават сметка за тях­ната „широка душа", готова да побере в себе си чужди­те душевни терзания - и отрицателните емоции, и ра­достта, и страха, и възторга. Както би казал някой мис­тик (те най-често също са Риби), представителите на тази зодия попиват в себе си цялата земна радост и бол­ка, усещат почти физически вълненията на хората, кои­то ги търсят за съвет. Понякога имат нужда да останат насаме, да се отърсят от бремето на чуждите рани и да успеят да възстановят душевния си мир. Ако ви се стру­ва, че отделям прекалено много думи на този проблем, ще ви кажа съвсем накратко: Оставете мъжа си за изве­стно време на спокойствие. Ако иска, нека се поразхо­ди сам, ако предпочита да помълчи, помълчете и вие, ако желае да се усамоти, не се противете на желанието му. Прекаленото ви желание да бъдете непрекъснато близо до любимия може да има обратен ефект. Най-сетне, понякога сваляте от врата каишката на любимо­то си куче, нали? Съпругът ви Риби болезнено се нуж­дае от глътка самота, а любовта му - от простор. Не му ги отказвайте.

Рибите са лесно уязвими. Те инстинктивно усещат сла­бостите и недостатъците си и поради това са твърде при­теснителни. Имат нужда човекът, от когото се възхища­ват и пред когото благоговеят (нали не се съмнявате, че това сте вие?) да им казва, че цени високо качествата им. Затова, моля ви, не си спестявайте похвалите и... поощре­нията.

Мъжът Риби може да се увлече по йога, дзен-будизъм, окултни науки, прераждане, нумерология. Подобно на Скорпиона, има вродени познания по някои езотерични принципи. Мистичните преживявания имат благотворно влияние върху неговата личност - поддържат бодростта на духа му. Понякога се случва мъжът Риби да избухне, да се поддаде на някой гневен изблик, но за съвсем кратко време - подобно на гръм, който раздира тишината, а след минута сякаш нищо не е било. Ще ви се наложи в такива моменти да помълчите, защото избухването е краткотрайно. Да не говорим, че ревът му например въобще не може да се срав­нява с рева на един Телец. Така че, вие сте направо голяма късметлийка със своя мъж Риби.

Не е лесно да излъжеш един представител на Риби. Той безпогрешно долавя фалшивите нотки и хитруването на дреб­но, а погледът му сякаш прониква в най-съкровените кътче­та на другия. Самият той пък може много хитро да ви пре­метне, така да ви измами, че да не можете да се опомните. Един мой приятел, роден под знака на Риби, успя да заблуди дори държавата, което обикновено не е лесна работа. Той няма адресна регистрация. Телефонът му е на чуждо име. Няма нито шофьорска книжка, нито застрахователна поли­ца. Изпитва невъобразим ужас от всякакви представители на официалната власт - да не би да го превърнат, подобно на един негов събрат, герой на Оруел, в номер и да му откри­ят досие. Най-куриозното в случая е, че този мой приятел е писател, а официалните власти знаят за него точно толкова, колкото за някой неизвестен туземец от Огнена земя. Какво говоря, знаят сто пъти По-малко, отколкото за най-неизвест­ния жител на Бонго-Бонго. Защото е един достоен екземп­ляр, белязан от знака на Риби.

Не се стряскайте. Вашата половинка може никога да не стигне дотам. Но имайте предвид, че много вероятно е да ви каже, че е прескочил до градината да нагледа децата, докато всъщност е посетил дрогерията на ъгъла, за да провери във вестника резултата от вчерашния бейзболен мач. И защо му е да ви лъже така на дребно, пи­тате се. Едва ли и самият той би могъл да ви отговори. Изглежда му доставя удоволствие. Най-сигурен се чув­ства, когато е облякъл бяла риза, а ви уверява, че ризата му е виолетова и непоклатимо си вярва. Защо не, щом това му доставя удоволствие? Макар че сте го зърнала, когато влиза в дрогерията, попитайте го как е малкият Джон и дали Мойра не се е изцапала с топката. И когато ви отговори, че децата са добре и си играят, само онзи, малкият Майк на съседите е спукал топката на Мойра, споделете с него мнението си за възпитанието на съсед­ските деца и сложете точка на случая. Но съвсем при­ятелски ви съветвам да бъдете нащрек, защото безобид­ните му дребни лъжи може да прераснат в нещо много по-сериозно - постоянните му тренировки шлайфат въоб­ражението му и поддържат добрата му форма.

Вашият съпруг Риби няма да ви направи сцена на рев­ност. По-скоро вие ще трябва да се владеете, защото об­щителният му характер, искрената загриженост за здра­вето или благосъстоянието на многобройните му прияте­ли и приятелки ще го кара да споделя техните грижи и тревоги по всяко време. Дори и в малките часове. Тогава за вас става опасно, ако сте честолюбива и властна жена. Ако сте родена под знака на Овена или на Лъва, ще ви посъветвам да се ориентирате към друг представител на силния пол. Защото мъжът Риби е способен да се възхи­щава на всички хубави неща, а ако това са нечии хубави крака, може да стане твърде горещо в семейното ви гнезденце. Искам да ви успокоя, че раздялата съвсем не е един­ственият изход в случая. Напротив, с тактични, деликат­ни усилия от ваша страна, ще успеете да го накарате да бъде по-пестелив във възторга си по повод на нечии чуж­ди прелести и да забележи вашите безспорни достойнства. Тогава ще имате до себе си романтичен брачен партньор и сладкодумен събеседник, с когото ще ви е приятно да разговаряте за всичко под слънцето.

Когато вашият мъж Риби изпадне в някое от меланхо­личните си състояния и блестящият му взор помръкне в изблик на досада и чувство за самота, не се колебайте. Бързо събличайте домашния халат, обличайте онази слад­ка копринена рокля на цветя, купете билети за нашумелия хумористичен спектакъл и го накарайте да повярва, че точно това е било подсъзнателното му съкровено жела­ние през последните дни. Рибите са изключително подат­ливи на внушения.

Не ми е особено приятно да го кажа, но такива са фак­тите - уви, мъжете Риби не могат да бъдат наречени спе­стовници (с изключение на представителите на зодията с асцендент Козирог или силни планети в Телец, Рак или Водолей). Не се опитвайте да действате на принципа „клин клин избива". Ако и вие започнете да харчите колкото него, това няма да спаси, а окончателно ще опропасти семей­ния ви бюджет. На прахосника в семейството му е нужен положителен пример и това може да бъде само вашата пестеливост. Не забравяйте, че на Рибите е присъщо стад­но чувство, те винаги са готови да следват водача си. Не­прекъснато усещат вибрациите около себе си. Затова -водете смело мъжа Риби по пътя на разумната пестели­вост, давайте му добър личен пример. Ще бъдете приятно изненадана и възнаградена за усилията. Струва си, повяр­вайте ми!

Вашият съпруг Риби ще бъде много грижовен и заба­вен баща. Ще се старае по всякакъв начин да развесели и да достави удоволствие на децата. Ще ги води на плува­не, риболов, ще им дава уроци по гребане. Ще им разказ­ва приказки, превъплъщавайки се в ролята и на Палечко-Малечко, и на страшния Змей, и на вълшебника от Оз. Докато накрая успее да ги убеди, че животът е една приказка, в която има и добро, и лошо, но че доброто в края на краищата побеждава. Ще ги учи на йога, ще им предаде и любовта си към музиката и литературата. С него те ще споделят своите младежки проблеми, а вие ще държите диригентската палка на доброто възпитание. Той ще се грижи за чистотата на душите им, докато вие ще поддържате добрия им външен вид. Под неговото крило, пардон, перки, децата ви ще израснат уравнове­сени, добри хора, готови да се впуснат в бурните води на живота. Благодарение на съвместните ви усилия с вашия мъж Риби в края на краищата от децата ви ще излязат хора с добри помисли, артистични и чистоплътни. Чу­десно, нали!

Мъжът Риби няма да ви прости, ако се опитате да стъпчете в праха мечтите му. Не го правете! Помогнете му да открие щастливата си пътеводна звезда и го насърчавайте в усилията му да реализира мечтите си. Мъжът Риби е по-слабият в любовта, по-ранимият и нуж­даещ се от нежното ви покровителство. Бъдете грижов­на, нежна и му спестявайте дребнавите заяждания, до­садното мърморене за дреболии и оплакванията за щяло и нещяло. Отровните бурени на излишните препирни не трябва да избуяват на общата ви семейна нива. Поощря­вайте начинанията му, дори когато ви изглеждат налуд­ничави. Не се знае, може би благодарение на неговите осъществени мечти и вие ще успеете да откъснете пло­довете на някой своя блян. Посявайте зърното на дове­рието и нежното съпричастие в душата на своя съпруг Риби. Надеждата в сърцето му се нуждае от вашето до­верие и грижи. Сгрята, погълната и избуяла в шепите ви, тя ще ви донесе бленуваното щастие. Така благодарение на нежните усилия от ваша страна ще заслужите прекрас­ните дни на съпружеския си живот.

След всичко казано не вярвам да не сте се убедили, че не трябва да ви плаши прочетеното или дочутото в случа­ен разговор, че мъжете Риби са склонни към самоунищо­жение. Дори да има нещо вярно в това, всичко е във ва­шите ръце. Ако усетите подобни намерения у съпруга си, бъдете неговия ангел-спасител. Прегърнете го, за да не се разпадне пред очите ви подобно на пакет книги, чиято връвчица се е скъсала и те всеки момент ще се разпилеят по земята. Както за пакета книги е добре да бъде вързан и стегнат отново, така и на вашата скъпа половинка - мъжа Риби - му е необходима здравата ви приятелска ръка. Доб­ра работа ще свърши в случая и едно дневно меню, включ­ващо реноаровска нежност за закуска, поезия от Браунинг към обяда и чаша искрящо шопеново шампанско или тъмно червено вино марка Хари Белафонте към вечерята. За всеки случай прибавете към основното блюдо и сто грама Едуард Олби за аромат. Бъдете сигурна, отново ще станете господар на положението. Подмолните камъни ще останат зад гърба ви, а пред вас отново ще блести с цялата си красота безбрежната водна шир. Гмуркайте се смело. Плуването е нещо много приятно, особено когато вашият спътник е мъж, роден под нептуновия знак на Ри­бите.

 

 

Източник: Линда Гудман "Слънчевите знаци"

Вход във форума

Търси

Календар
«  Юни 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Архив на записите

Приятели на сайта
  • uCoz Community
  • uCoz Manual
  • Video Tutorials
  • Official Template Store
  • Best uCoz Websites