Червената Шапчица - МЪЖЪТ ВЕЗНИ
 
Четвъртък
27.07.2017
04:47
Добре дошли Гост
RSS
 
Червената шапчица
Главна Регистрация Вход
МЪЖЪТ ВЕЗНИ »
Сайт меню

Мисъл на деня:

Статистики

Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0

МЪЖЪТ ВЕЗНИ

  • Когато бях млад - рече баща му - учих право и обсъждах всяко едно дело с жена си.

 Така мускулите на челюстите ми заякнаха и останаха здрави за цял живот.

Този мъж ще ви даде всякакви съвети, при това без­платно. Ще подскаже решението на заплетените ви про­блеми и ще отговори на всичките ви въпроси. Няма да отговори единствено на моминските ви мечти и блянове. Май ще се наложи да ги промените. Навикът му да раз­съждава по всеки въпрос и да търси верния отговор се отнася включително и за любовта и това може да ви влуди. Във всички случаи ще претърпите поражение. Колко­то и да ви се иска, трудно ще се измъкнете от чаровната клопка на Везните, ако вече сте се хванали в нея. Опитате ли се да избягате, той ще ви убеди да останете с логични и разумни доводи, които не можете да оборите, без да сте завършили поне Харвардския университет. При това ще бъде толкова мил и нежен, че ще забравите изнервящата непоследователност на характера му. Свършено е с вас, когато най-накрая ви се усмихне и преобърне сърцето ви.

Край, загубили сте битката. От този момент нататък ще вършите всичко, което той пожелае, за да го направи­те щастлив и да получите като най-голямо възнагражде­ние чаровната му усмивка. Ще се стремите към нея както жадния към водата. Има нещо магнетично у този мъж. Той създава около себе си божествена атмосфера. Очаро­ванието му е естествено и не прилича на хипнотичната настойчивост на Скорпиона. Но не бъдете толкова наи­вна да си въобразявате, че щом е управляван от Венера, любовта ви с него ще е безбурна. Понякога и Венера има почивни дни! Тогава трябва да правите какви ли не фоку­си, за да го накарате да ви погледне или да помръдне. Все пак когато блюдата на Везните са в равновесие, животът с родените под този слънчев знак може да опиянява като чаша със златна амброзия, да е пълен с много смях, без­грижие и свобода като живота на олимпийските богове.

От друга страна (припомням любимата му фраза) взе­мането на решение за мъжа Везни е изключително тежка задача. Дори да достигне до него, може да го промени всеки момент, ако сметне, че е сбъркал. Имам позната, която се надяваше да започне бизнес с такъв човек и така можа да изпита всички затруднения, създавани от непос­ледователния му характер. Една прекрасна утрин двамата се срещнали и споделили идеите си. Направили оптимис­тични планове за бъдещето, обсъдили в подробности всич­ки въпроси и задачи. После той я закарал с колата си в кантората й. Всичко било прекалено розово, за да е исти­на. Жегнало я съмнение да не е сънувала, затова му по­звънила веднага по телефона. Той потвърдил всичко и се разбрали да се видят следващата седмица.

- Между другото - казал й накрая - няколко дни няма да ме има. Исках да ти кажа, че... - поколебал се за миг, но това убягнало от вниманието й - знам какво те тревожи. Няма да променя намерението си. Ще направим всич­ко както сме го замислили, ще бъде о'кей.

Следващата седмица въобще не се обадил. Тя изгуби­ла търпение и сама му позвънила.

- Не ти се обадих, защото исках да дообмисля неща­та. - Последвала дълга пауза. - Знаеш ли, май на първо време трябва да опитам с нещо по-малко. А с твоя проект ще се заловим следващата пролет, обещавам ти! Разби­раш ли, реших, че е най-добре да поизчакаме, а? Нека отложим засега плановете си.

Тя се зарекла, че повече няма да му проговори. Кипяла от негодувание заради лекомисленото поведение на този жесток и безотговорен човек. Но след месец го срещнала случайно на улицата. Поздравил я любезно, а тя изненада­на измънкала нещо и веднага съжалила, че не го е убила на място. Тогава той се усмихнал. И това решило проблема. Станала отново негова пламенна почитателка, убедена, че повече не е способен да я изиграе. До ден-днешен го защи­тава яростно от всички и само ако чуе, че някоя от мечтите му може да се провали, бърза да му се притече на помощ, само и само да го види отново усмихнат.

Е, щом такова нещо е възможно при делови отноше­ния с мъж Везни, какво ли остава при интимните. Едва ли ще успеете да се изплъзнете, ако се влюбите в един от тези неотразими чаровници. Все едно бдителността ще ви изневери. Затова по-добре извърнете глава, когато той се усмихва. Запушете си ушите, когато започне да ви го­вори със своя мек кадифен глас, от който ще ви полазят блажени тръпки. Защото Любов и Везни са синоними. Везните са създали любовта, като са й придали изяще­ството на изкуство. И са направили това с далеч по-голям финес, отколкото да кажем един Лъв, Скорпион или Те­лец. А това подсказва някои неща.

И така, мъжът, роден под знака на Венера, владее до съвършенство изкуството на любовта. Деликатните страте­гии на Купидон са в кръвта му. С лекота може да се добере до всяко момиче и да го омае. Но щом то падне в обятията му, той се обърква и не знае какво да прави. Дали да се възползва от ситуацията в момента, когато момичето е загубило ума и дума от любов и е готово да се отдаде, или да предложи брак.

Или и двете. Или нито едното. Душевната борба започва и на Везните вече не им е чак толкова приятно и леко.

Все пак тези мъже никога, и до дълбока старост, не губят интерес към другия пол. Нищо че с възрастта чув­ствата стават все по-платонични. Важното е, че красивата приказка продължава до сетния им дъх и в мислите си те се пренасят в разкошна бална зала, където летят във вихъ­ра на танца с най-прекрасното момиче.

Мъжът Везни не обича да наранява чувствата на дру­гите. Той ненавижда думата „не" и рядко си дава сметка, че отлагането е по-жестоко от окончателното скъсване, след като връзката е обречена и няма бъдеще. Единстве­но Водолеят може да го надмине по нерешителност. Ако почувства, че е бил несправедлив към някого, на когото е държал, безконечно ще се терзае. Несправедливостта за него е едно от най-големите престъпления, равносилно едва ли не на убийство. Ето защо често прави грешката да предлага брак (след като отлично знае, че този брак ще завърши с развод), тъй като грубият отказ не е в природа­та му. Или пък изчаква и безкрайно протака обяснението или предложението и така пропуска голямата любов на живота си. Сякаш всеки момент мъжът Везни балансира върху нож с две остриета, който или съсича истинската любов на парчета, или му отрежда труден и краткотраен брачен живот.

Везните са склонни към непостоянство. Те флиртуват много, особено на младини. В търсенето на идеалната жена често сменят приятелките си. Понякога смесват приятел­ството с любовта. Но рядко се съкрушават и се потапят в любовна мъка, макар че непрекъснато се заплитат в екс­периментални истории. Мъжът Везни забравя обидно бързо флирта или несподелената любов, на която не й е било писано да се превърне в нещо по-сериозно. Един­ствено Близнаците и Стрелецът го надминават в това от­ношение. Той е в състояние да понесе няколко удара, без да позволи на страданието да го сломи. Само в изключи­телни случаи болката от нещастната любов е опустоши­телна. Това обаче е толкова рядко, че трудно се откриват примери. Малко по-лесно ще намерите простодушен добряк, попаднал в капана на властна и страстно влюбена жена, който не смее да я изостави, защото тя му е внуши­ла, че с това ще извърши по-голям грях от нарушаването на десетте божи заповеди, взети заедно. Но и двете край­ности са изключения, тъй като болшинството Везни съу­мяват да запазят свободата си и не се оставят да бъдат обвързани със сантиментални вериги.

Роденият под знака на Везни не се стреми към вашите тайни. Само на пръв поглед изглежда такъв. Ако го огле­дате внимателно, ще видите, че той не забелязва какво става дори под носа му. Да, ще спори до безкрайност, но не за да разбере личните ви намерения и подбуди, а да разгадае абстрактните теории, с помощта на които ще стигне до точна преценка. Той просто иска да разнищи фактите и да ги постави по местата им. С блестяща логи­ка и проницателност ще обсъди всички „за" и „против", докато не стигне до най-правилното и целесъобразно ре­шение. И Соломон с цялата си мъдрост не може да над­мине типичното за Везните категорично, честно и безпог­решно заключение. Психологическите упражнения, как­то и дълбоката проницателност на Рибите, Скорпиона и Водолея са чужди на мъжа Везни. Според него те замъг­ляват кристално чистата картина, която той търси. Фак­тите и само фактите тук имат значение.

Ако сте разточителна, той ще направи извода, че няма защо да рискува да ви кредитира. Предположението, че пилеете пари в търсене на емоционална сигурност, съвсем не може да стигне до съзнанието му. Мъжът Везни не е вашият психоаналитик. Ако пък сте стисната, внимател­но ще изследва спестовността ви с единствената цел да достигне до най-точната похвала за навиците ви. И през ум няма да му мине, че това се дължи на тайния ви страх, че бедността би ви направила зависима от някого. Безраз­борните полови отношения го подтикват да спори ярост­но за последиците от това за обществото; фригидността му дава повод да търси отчуждението в човешките отно­шения. Но никога няма да се замисли за болката, която причинява първото, и дълбокото чувство на неудовлетво­рение - плод на второто. Той е само арбитър. Така както много съдии произнасят справедливи решения - резултат от внимателното претегляне на всички факти по случая, но малко от тях ще ви попитат защо червеният цвят ви изнервя или ще ви разберат, когато сте изгонили от къщи съпруга си заради хобито му да събира пижами на черве­ни райета. Никога не забравяйте, че Везните спорят от чисто абстрактно любопитство. Те само създават впечат­ление, че вечно се ровят и сплетничат.

Истината е, че е почти невъзможно да измъкнете от мъж Везни поверената му тайна. Затова спокойно можете да му се доверите. Но в същото време той ще бъде и най-строгият ви съдник. Много скоро ще разберете, че не е в състояние да долови онова, от което най-много имате нуж­да, или да удовлетвори всичките ви копнежи (освен ако асцендентьт му не е воден знак или Луната не е във воден знак). Фактът, че е опитен и умел в любовта, съвсем не означава, че ще отговори със състрадание на чувствата и настроенията ви. Достатъчно му е това, че трябва да се справя със себе си и собствените чувства. Най-досадно ще му бъде, ако потърсите закрила или му се оплачете, че някой ви е наранил дълбоко. Първият му въпрос ще бъде: „А ти какво му направи? (На него или на нея, според слу­чая.)" След това ще посочи вашите грешки и ще проана­лизира поведението ви, докато не ви вбеси и вие не закре­щите от яростно възмущение. Но колкото и да крещите, той няма да вземе страна, дори да смята, че сте права. А сантименталните изводи просто ще му убягнат.

Мъжът Везни не осъзнава, че жената до него има нуж­да да бъде разбрана напълно. Това често създава напре­жение в брака. Наистина изглежда невероятно, че той може да е толкова проницателен в абстрактното, толкова логичен в своите блестящи умозаключения и в същото време толкова невъзприемчив и безразличен към всичко, което причинява болка и трепет в душата ви. Но това е едно от противоречията, които трябва да приемете, ако живеете с мъж от тази зодия. Е, положението може да стане по-поносимо, когато ви озари с лъчезарната си усмивка и добротата си.

Типичните Везни са доста разточителни. Те смятат, че парите трябва да се харчат за неща и занимания, но­сещи красота и щастие. С изключение на моментите, когато вашият мъж Везни си почива или изпада в летаргия и не обича да го безпокоят, домът ви ще бъде притегателен център на гостолюбие. Затова се пригот­вете да бъдете добра домакиня и да посрещате прияте­ли през по-голяма част от денонощието. Но не водете съпруга си навън, на непознати места, където многолюдието и шумът ще оскърбят чувството му за хармо­ния. Тълпите нарушават вътрешното му равновесие. Неговият светски живот е богат на интелигентни ярки личности, но щом компанията се превърне в голяма група от топли тела, той започва да се бори за въздух. Всички Везни изпитват неприязън и отвращение от фи­зически контакт с човешки маси. Затова вашият мъж може да ви изостави сама в претъпкан театър. При това без всякакво обяснение и съвсем не защото ви мрази. Просто е почувствал пристъп на клаустрофобия - нещо типично за Везните.

Безпорядъкът и хаосът вкъщи дразнят най-много мъжа Везни. Затова не оставяйте бутилката с мляко и другите неща, които току-що сте купили, където ви падне. Не пус­кайте силно радиото и телевизора. Не простирайте чора­пите в банята. Не допускайте миризмата от кухнята да стиг­не до чувствителния му нос. След като сте сготвили лучена супа или сте опекли чеснови хлебчета, напръскайте дома си с ухаещ на бор дезодорант и така му създайте усещане­то за свежа северна гора. Не му сервирайте хляба направо с опаковката и не слагайте книжни кърпи вместо салфетки. В противен случай се обричате на не особено веселия жи­вот на разведена. Най-бързият начин да го накарате да за­губи интерес към вас и брака ви е да оставяте леглата неоправени, прозорците неизмити и къщата непочистена. Той ще намери убежище от тази дисхармония във все по-продължителните дремки и все по-често ще прекарва ве­черите навън, докато накрая престане да общува с вас. Може да е най-немарливият човек на света, но ще очаква вие да прибирате захвърлените му чорапи и разпилените от него вестници. Ако светлозелените пердета не подхождат на килима в кафяви тонове, този мъж ще се цупи години на­ред, без да разбира какво го дразни. По-добре обзавежда­нето вкъщи да е в пастелни тонове. С типичната за зодията си доброта той едва ли ще седне да се оплаква, но нищо чудно собствената му секретарка с нейния съвършен вкус да започне да му се струва все по-привлекателна.

За да се запази вътрешно устойчив, мъжът Везни наи­стина ума нужда от хармония. Затова домът му трябва да е красив и спокоен оазис сред хоаса на външния свят. В про­тивен случай везните му непрекъснато ще са дебалансирани. Тъй като той рядко се замисля и изследва задълбочено мотивите, ще се наложи сама да откриете причината защо не си стои вкъщи или защо непрекъснато спи. Запомнете, че вие трябва да сте неговият психоаналитик, защото мъжът Везни не умее да се самонаблюдава. Въобще няма да се сети, че причината да се чувства дискомфортно е лъснало­то ви от масажен крем лице или омазаните със сладко деца. Едва ли ще си даде сметка, че оранжевата завеса в банята го прави нещастен, а литографията на Джордж Вашингтон с армията си, окачена над камината, дразни чувството му за естетика. Няма да разбере и защо все забравя да ви целу­не за лека нощ и за добро утро, но логиката ще му подска­же, че нещо не е наред, и това ще го накара да страда още повече. Затова не се бавете, а разтребете къщата навсякъ­де, съберете вестниците и играчките, намалете звука на телевизора, свалете ролките, сложете си най-хубавия пар­фюм, купете небесносиня завеса за банята и на мястото на Джордж Вашингтон окачете приятно за окото копие на Дега. Тогава една сутрин ще се събудите и ще откриете до себе си съвършено нов човек.

Децата във вашето семейство винаги ще са спокойни и облагодетелствани от чувството му за справедливост. Бащата Везни следи по-големите да не бият и използват по-малките, а те пък от своя страна да не чупят спиците на батковия велосипед. Той ги учи на дисциплина с разум и авторитет, като се опитва да осмисля наказанието, ако се наложи, с цялата си логика. И децата също като вас се разтапят от чара и усмивката му; и те се ядосват и дразнят от непрекъснатите му спорове. Интересното е, че този мъж не жадува с нетърпение да се родят деца в семей­ството. Но след като са дошли на бял свят, той преценя­ва, че е по-добре за него да спечели любовта им и да се наслаждава на бащинството, отколкото да се обрича на самотни старини. Така се превръща в предан родител.

Никога обаче не допуска бащинската обич да надделее над съпружеската. Това е характерно за Везните и от два­та пола - на първо място е партньорът и чак след това децата. Затова не се опасявайте, че любовта му към вас ще намалее след раждането на децата. Това може да се случи само ако забравите да махнете едно от двете - зе­лените пердета или кафявия килим, или ако мивката в кух­нята ви е пълна винаги с мръсни съдове.

И един последен астрологичен съвет. Ако сте влюбена в мъж Везни и имате сериозни намерения, не се колебайте, а по-скоро му направете предложение за брак сама. Само мно­го внимавайте да не ви убегне онзи негов особен нрав, който го кара да ви остави да вземете съдбоносното решение, та когато се окаже, че съвместният живот не върви, безгрижно да каже: „Ти взе това решение, не аз." Единственият начин да се изравните по точки с него е да заявите уверено: „Да, аз реших. Ако бях оставила на теб, досега щяхме да стоим под дъжда, повтаряйки „Обичам те!", и отдавна да сме хванали пневмония." Естествено, той веднага ще понечи да спори с вас, но точно преди това или след като го фраснете с тенд­жера по главата, ще се усмихне и... е, и отново ще се намери­те под дъжда, повтаряйки „Обичам те!" Мисля, че съветите ми бяха дотук.

 

 

Източник: Линда Гудман "Слънчевите знаци"

Вход във форума

Търси

Календар
«  Юли 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Архив на записите

Приятели на сайта
  • uCoz Community
  • uCoz Manual
  • Video Tutorials
  • Official Template Store
  • Best uCoz Websites