Червената Шапчица - НАЧАЛНИКЪТ БЛИЗНАЦИ
 
Сряда
28.06.2017
22:56
Добре дошли Гост
RSS
 
Червената шапчица
Главна Регистрация Вход
НАЧАЛНИКЪТ БЛИЗНАЦИ »
Сайт меню

Мисъл на деня:

Статистики

Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0

НАЧАЛНИКЪТ БЛИЗНАЦИ

Той каза: „Търся пеперуди, които спят в житата.

 Пирожки правя аз от тях, на улицата ги продавам на хора,

плавали по бурните морета. Така си припечелвам хляба

 - и ти една пара ми дай!"

Днес вашият началник от зодия Близнаци е като ня­какъв жив часовник - подобно на телевизионен обектив, който остава безпристрастен, той забелязва всяка секун­да, която сте си позволили да прибавите към времето за почивка. Утре пък може да закъснеете с три часа за рабо­та, обаче той няма дори и да забележи. Ако желаете да предвидите какъв ще бъде вдруги ден, просто хвърлете ези-тура. Разбира се, че предпочитате да знаете какво ще бъде поведението на вашия началник всеки следващ ден. Този човек обаче сам не знае с кой крак ще стане от лег­лото, а при това положение едва ли аз бих могла да ви кажа. Най-сигурното е да очаквате, че днес ще бъде раз­личен от вчера, и да стискате палци за утре.

От тази зодия излизат блестящи, макар и малко при­прени администратори. Президентското кресло им отива повече, отколкото на другите подвижни знаци Дева, Риби и Водолей, въпреки че те не могат да управляват и ръко­водят останалите през целия си живот. Човек от зодия Близнаци, който си мисли, че е способен със здрава ръка да ръководи някоя голяма компания, направо се самозаблуждава (разбира се има и изключения в случаите, когато този слънчев знак има асцендент Лъв и Луна във Везни). Първо, на него му е трудно да се задържи неподвижно зад бюрото си за повече от час. Президентът Кенеди - един от малкото Близнаци, родени за лидери, твърде умело се бе справил с този проблем. Той изразходваше нервната си енергия, сменяйки люлеещото се кресло със самолет.

Вашият подвластен на Меркурий началник е неспо­собен да се задържи на едно място. Близнаци е въздушен знак. А нима съществува неподвижен въздух? В някой го­рещ и задушен ден наистина може да ви се стори, че въздухът е застинал (същото може да се каже и за Близна­ците, ако ги заварите в подобен момент), но и в двата слу­чая това е илюзия. Ако прекалено дълго го затворите в кабинет, началникът от тази зодия ще изтърка килима, докато нервно се разхожда напред-назад. По-добре би се справил като съветник в управлението, експерт по орга­низацията на труда или пък вицепрезидент на фирма, от­говарящ за трудовите въпроси. Точно фиксираните часо­ве на работното време от девет до пет го притесняват, без значение колко престижен е постът, който заема. Този човек обича да експериментира с идеи, принципни въпро­си и абстракции. Скучните и еднообразни конкретни за­дължения на обикновения администратор дотягат на духа му, прицелил се много по-високо. Затова щом седне в ди­ректорското кресло, той веднага дава израз на прозорливия си ум и натоварва околните с най-различни отговор­ности. А те са добре подготвени специалисти и осъще­ствяват истинското управление, докато неговият немирен дух крои смели планове и измисля оригинални идеи, кои­то ще удвоят печалбата на компанията и ще смъкнат раз­ходите й. Началникът Близнаци се отегчава от скучните и досадни подробности.

Ако във фирмата, в която работите, току-що е дошъл нов началник от зодия Близнаци, можете да бъдете сигур­ни, че скоро ще има промени. Преди да е изтекла и сед­мицата, той вече ще е проверил из основи нещата на по­верения му отдел. Когато разбере какво се прави и как се прави, той ще попита защо. Отговорът „Винаги сме го правили така" ще превърне проницателните му очи в ле­дени късчета, които ще ви замразят от тридесет крачки разстояние. Този началник не се интересува и не се под­чинява на традицията. Достатъчно е да му се каже, че ста­ва дума за стар обичай, и веднага ще поиска да го проме­ни. Типичният началник Близнаци често размества мебелите в кабинета си, поне веднъж в седмицата учи секре­тарката си по нов начин'да подрежда картотеката, с което я довежда до истерия, и неуморно променя работния гра­фик, докато не налучка най-оптималното решение.

Може обаче да разчитате на едно нещо, което Близ­наците не променят - те никога няма да ви изненадат с монотонност. И рядко проявяват догматизъм. Винаги се отличават с гъвкавост в решенията си. Този началник не може да бъде заблуден или излъган, тъй като подвижният му като живак ум веднага ще прозре през димната завеса и ще изложи пред вас цялата същност на въпроса от ясно по-ясно. Това означава, че никак не му е трудно да усети интригите на работното си място. Понякога сте почти убедени, че има очи и на гърба си. И то не само очи, а и уши. И тъй като тръгнахме да говорим за телесната му структура, не е за вярване, че притежава и само два крака, защото много често създава впечатлението, че се намира на две места едновременно.

Не трябва да се опасявате, че началникът ви Близна­ци може да ви мрази и да бъде враждебно настроен към вас. Малко хора са в състояние до такава степен да приковават вниманието му върху себе си, че да ги удостои с толкова силни чувства. Едва ли сте в състояние да го на­карате да се заинтересува от вас за повече от час. Време, напълно достатъчно, за да предизвика бурни емоции без значение „за" или „против". Пък и Близнаците добре усе­щат чувствата на другия.

Може с изненада да установите, че вашият началник няма да забелязва индивидуалността ви, въпреки че той самият е индивидуалист във всяко отношение. Вероятно този факт крие известно противоречие, но да не забравя­ме, че Близнаците са двойствен знак, способен на всякак­ви сюрпризи. Не казвам, че той няма да уважава личното ви становище. Напротив. Истината обаче е, че за него вие рядко ще представлявате някаква индивидуалност. Този човек притежава толкова абстрактна мисъл, че вижда само основната схема и в предметите, и у хората. За него от­делните хора са непресъхващ извор на вълнения, но той често е склонен да ги пресява според способностите, възгледите и възможностите им.

Всичко това обаче не прави началникът Близнаци отблъскващ за околните. Точно обратното. Въпреки че в отношенията си с хората проявява по-скоро рационалност отколкото емоция, той до такава степен обича да бъде сред тях, че те не могат да не му отвърнат със същото. Без непрекъснатото предизвикателство на контактите с хората, жизнените сокове на Близнаците биха пресъхна­ли, а ярката им индивидуалност би помръкнала. Мерку­рий ги направлява да живеят сред останалите или в про­тивен случай да страдат. Рядко можем да ги видим сами. Близнаците може да категоризират и емоционално да се дистанцират от хората, но не могат без присъствието им.

Началникът ви Близнаци вероятно в голяма степен ще притежава умението да убеждава. Той е способен да ви придума или разколебае, заливайки ви с потоци от чар и остроумие. Тази дарба, предизвикана от разполо­жението на планетите в рождения му хороскоп, всъщност прикрива залегналата дълбоко в характера му студени­на. Близнаците живеят в мъгляви въздушни небесни па­лати, недостъпни за обикновените хора. Независимо, че на повърхността тяхната природа е топла и сърдечна, в истинската си същност тя е хладна и самотна - устреме­на към нещо вътрешно, което постоянните контакти с хората не са в състояние да й дадат. Това не значи, че този човек не е способен на съчувствие. Той може да прояви внимание, разбиране и отзивчивост, но го прави от разстояние - така, както предлага любовта и приятел­ството си.

Вашият началник притежава невероятно чувство за хумор - посредством шегата ще го спечелите по-бързо на ваша страна, отколкото чрез сълзите. Не е особено сан­тиментален, но винаги разбира смешната страна на неща­та. Чувството за хумор е неотменна черта на интелигент­ните хора, затова не бива да се учудваме, че го откриваме у Близнаците, въпреки че при тях то нерядко придобива измерения на остра язвителност. В отдела, ръководен от началника Близнаци, винаги цари някакво хаотично дви­жение и нестихваща дейност. Това обаче не е причината за този хаос. Началникът от зодията на Меркурий под­режда нещата по местата им и прочиства мътните води в тинята. Подвижният му поглед и бързата му като стрела мисъл са в пълна хармония. В очите му може да забеле­жите нещо като потрепване. Той ще бъде най-можещият търговски агент на компанията, ще държи речи, ще кани в дома си много хора. И по всяка вероятност толкова често ще му се налага да пътува, че при първото нареждане вед­нага ще грабне винаги подредения си куфар. Ако се опита да флиртува с обаятелната нова секретарка, по-добре й кажете, че няма никакви сериозни намерения, а просто изпробва чара си.

Радвайте се на този началник докато е време, защото след постигането на някакъв успех - материален или про­фесионален, тези хора изведнъж се отегчават и се впускат в следващото предизвикателство много преди да е дошло времето им за пенсия. Докато началникът ви е все още на работа, опитайте се доколкото е възможно да усвоите не­говата стратегия. Тя наистина е изключителна. Човекът Близнаци владее до съвършенство двойствения език. Ко­гато спори, той обикаля около даден проблем, уплита ви в него, върти ви напред-назад и накрая без да се усетите се оказва, че сте на негова страна. Колкото и блестящо да се проявява в подобни словесни спорове, той все пак си остава непоправим мечтател и увлекателен разказвач. Ако ви каже откъде е, не го приемайте насериозно. Без значе­ние дали е роден в Израел, Австралия или Афганистан, всички Близнаци са ирландци по душа. Как иначе могат да бъдат толкова приказливи? А и тези зелени вратовръз­ки! Всичко е ясно. Месторождение - Графство Корк, Ир­ландия.

 

Източник: Линда Гудман "Слънчевите знаци"

Вход във форума

Търси

Календар
«  Юни 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Архив на записите

Приятели на сайта
  • uCoz Community
  • uCoz Manual
  • Video Tutorials
  • Official Template Store
  • Best uCoz Websites