Червената Шапчица - НАЧАЛНИКЪТ ЛЪВ
 
Четвъртък
27.07.2017
04:47
Добре дошли Гост
RSS
 
Червената шапчица
Главна Регистрация Вход
НАЧАЛНИКЪТ ЛЪВ »
Сайт меню

Мисъл на деня:

Статистики

Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0

НАЧАЛНИКЪТ ЛЪВ

- Сега не ме прекъсвай, ще посоча всичките ти

недостатъци.

Отначало това я озадачи, но след като го погледа минутка-две, разбра, че това е усмивка.

Имате началник Лъв и сте издържали цяла година?! Наистина ли? Вероятно умеете внимателно да изслушва­те хората.

Началникът ви Лъв сигурно смята, че корпоративните данъци, правителствените разпоредби и профсъюзните правилници са измислени с единствената цел да му пре­чат на работата. За сметка на това пък той с лекота ги пренебрегва. Болшинството от Лъвовете са надарени орга­низатори и истински гении в боравенето с властта. Ако трябва да се занимава с досадни ситуации, Лъвът ще се обърне към вас и властно ще започне да ви говори бомбастични, но общи фрази по проблема, след което покрови­телствено ще махне с ръка, ярко ще се усмихне и ще промърмори „Сам карай нататък". После сигурно ще до­бави, че държи докладът му да е готов и да го чака на бюрото му възможно най-скоро. „Не ме интересува какво ще правиш, но утре сутринта трябва да е готов." Лъвове­те не обичат подробностите. Предпочитат да представят само общия план на нещата и да оставят на вас досадните цифри или статистики.

Един мой приятел е истински пример за началник Лъв. Той повикал секретарката си, за да й издиктува отговор до много важен клиент. „Надявам се сте решили какво ще пишем?", плахо го попитало момичето, готово да стенографира с молив в ръка. „Разбира се", усмихнал се ней­ният началник. „Пиши, че най-вероятно нещата ще се уре­дят. Записа ли? Най-вероятно. Останалото сама знаеш." След като се разпоредил по този гениален начин, той ве­село й махнал с ръка и в изискана компания се запътил към най-близкото и скъпо кафене, за да се поосвежи. След това отишъл да поиграе голф, върнал се към пет часа и веднага попитал готово ли е писмото. (Секретарката била от зодия Дева). След като го прочел и го одобрил с лику­ващ израз на лицето, обадил се по телефона и го издиктувал на свой приятел. Думите му се чули през вратата и стигнали до ушите на горката секретарка. „Какво мис­лиш?", попитал той своя познат. „Смятам, че добре съм му обяснил каква е нашата роля във всичко това, нали? Така е, защото умея да се изразявам. Жена ми постоянно повтаря, че трябвало да стана писател", скромно казал той в заключение.

Наистина това е рядък случай, но у всеки началник от тази зодия може да се долови нещо подобно. Той ще ви обича, ако му давате оригинални идеи. Шефовете Лъвове харесват подчинени с творческо отношение към работата си. Ако споделите с него обаче някаква блестяща идея, още на другия ден ще го видите да се заема с практичес­ката й реализация и в същото време, за ваше най-голямо учудване, засмян до уши да казва: „Това е едно от най-добрите ми хрумвания." Наред с всичко останало той сам си вярва, че тази идея му е хрумнала първо на него. Без майтап. Наистина вие сте накарали въображението му да проработи и точно затова сте толкова ценен кадър, но истинската идея е лично негова. Трябва да запомните това.

Понякога шефът ви от зодия Лъв може да бъде неблагодарен. Например ще изсипе цяла торба с писма върху бюрото ви, защото той не иска да се отегчава да ги чете, а на другата сутрин, като ви види с подпухнали от недоспиване очи, защото до полунощ сте изпълнявали височай­шата му заповед, ще мине покрай вас, ще поклати нео­добрително глава, ще ви направи някаква хаплива забе­лежка за разхвърляното ви бюро, и гордо ще прекрачи в плюшеното си леговище. И за това се е погрижил - каби­нетът му да бъде луксозно обзаведен. Със слабо осветле­ние, тихичка музика, цветя, меко канапе и бюро от чере­шово дърво. Дори и при малко средства едва ли кабинетът му ще бъде с мръсни стъкла и без пердета. На стените ще бъдат окачени чудесни гравюри или негови снимки с важ­ни особи. На видно място ще бъдат сложени всичките му грамоти, дипломи и награди, поставени в рамки.

Сред Лъвовете се срещат и друг вид началници. Знам една секретарка на Лъв, която в продължение на три ме­сеца работеше денонощно и без почивен ден, в очакване на обещаното й повишение. В същото време подрежда­ше, опаковаше подаръци, зареждаше хладилника, праве­ше коледните му покупки и веднъж седмично чистеше ка­бинета му. През едно слънчево утро тя чула как той я хва­ли пред вицепрезидента на фирмата: „Тази Хестър е на­право съкровище", рекъл той. „Какво ли щях да правя без нея. Просто е фантастична. Малко е мързеливичка, но не може всичко да е идеално."

Дали Хестър веднага си е подала оставката? Разбира се, че не. Защо да се занимава с такава дреболия? Тя е умна и много добре съзнава, че усилията на всички са едно нищо в сравнение с пословичната работоспособност на нейния началник, която изригва като вулкан между честите му подрямвания на мекото диванче в кабинета му. Защо да напус­ка шеф, който винаги ще забележи новата й рокля? Как да връчи оставката си на човек, който й е подарил гривна с топази за рождения й ден и кристален сервиз за годежа й, който проявява разбиране към правописните й грешки, пре­дизвикани от цвета на пишещата й машина, който тя опре-делено ненавижда. Той даже започнал да я боядисва в свет­ложълто, но нали е малко невнимателен, разлял боята по клавишите, която в продължение на седмици се лепяла по пръстите й. Затова всеки час ходела да се мие със скъпия и благоуханен сапун, който той сложил в тоалетната.

Същият този началник намерил нова работа на баща й, платил сметката на майка й в болницата и проявил ве­ликодушие, назначавайки при себе си един неин братов­чед. Наред с всичко останало тя може да се гордее и с блестящата му репутация сред неговите колеги. Преди година спечелил две награди, а сега й диктува автобиог­рафията си. Името му фигурира в списъка на списание „Ескуайър" за най-добре облечените мъже, обожава де­цата и жена си, а печалбите на фирмата му непрестанно растат, въпреки някои необмислени постъпки, които пра­ви от време на време. Почти никога не забелязва с колко часа е удължил обедната си почивка. Миналата седмица й намерил евтин голям апартамент и смъмрил годеника й, задето не се държал достатъчно добре с нея. Да напус­не ли? Какво говорите?

Ако обаче сте мъж и работите за началник от зодия Лъв, ще имате по-различни проблеми. Трябва да бъдете разли­чен от останалите, находчив изобретател и делови. Но не бива да забравяте, че вашият шеф винаги ще бъде по-раз­личен, по-находчив, по-изобретателен и по-делови от вас - поне според него. Съгласявайте се с всичките му глупос­ти и се примирете с мисълта, че те никога няма да имат край. Ако все пак се наложи да не се съгласите, направете го между два изискани комплимента - преди и след да из­разите несъгласието си. Поднесено по този начин под фор­мата на вкусен сандвич, той може и да го преглътне. Неза­висимо от това трябва да се действа внимателно.

Дори по-любезните и не толкова наперени началници Лъвове обичат да излъчват слънчева светлина и неотра­зим чар. Ако проявите към вашия началник заслуженото според него доверие и голяма доза уважение за това, кое­то е постигнал, той ще ви залива с похвали за всяка добре свършена работа. Никога няма да се скъпи на комплименти. Нито пък ще прикрива гнева си. Лъвът без колебание ще посочи всичките ви грешки. За по-чувствителните служи­тели ще е добре да си потърсят друга работа. Същото се отнася и за хората с прекалено самочувствие. Началникът ви Лъв притежава повече високомерие отколкото е необ­ходимо, то донякъде се компенсира от добродушния му оптимизъм. Докато си свирка с уста той така задвижва работите, че те вървят гладко и ефикасно. Лъвовете са родени да управляват и освен това притежават завидната способност да възлагат задачите на най-подходящите хора. След това не им остава нищо друго освен да следят те да бъдат изпълнени стриктно и точно.

Те не понасят интриги в службата. Лъвът ненавижда хора, които крият нещо от него. Той трябва да е наясно с всичко, което става около него. Не бива да се дразните, ако започне да се бърка в личния ви живот или да ви дава съве­ти как да го живеете. Това не е нищо друго освен израз на царско благоволение. И също значи, че вие сте му симпа­тичен и той желае да ви помогне с възвишената си мъдрост.

На моменти шефовете от тази зодия са направо смеш­ни. Могат например да избухнат в гняв и след това ако са несправедливо засегнати, да се затворят в кабинета си и да се цупят с часове. Ако ги поласкаете обаче се разнежват, въпреки че се стараят да не се издават. Обличат се добре, хранят се добре и добре си поспиват. Ако получават необ­ходимото за тях уважение, стават безумно сърдечни и ве­ликодушни. Благодарение на силния си характер са спо­собни да превърнат всеки свой провал в триумф. Лъвът из­питва огромно вътрешно удовлетворение да дава запове­ди, а да дава съвети и да поучава останалите му е нещо като хоби.

Вашият шеф от тази зодия може да се случи и от друга­та порода - която крие жаждата си за внимание и уважение под формата на кротката сдържаност. Както кротките, така и шумните обаче притежават в еднаква степен вродено до­стойнство, гордост и суетност. Нима се съмнявате? Тогава опитайте да засегнете неговото его по най-невинния начин, след което ви съветвам веднага да изчезнете.

Имах един началник от тази зодия, който беше от по­родата на пухкавите котенца и беше установил следния ред: вторник сутринта свикваше специално събрание за всички служители. Казваше, че по този начин искал да подобри микроклимата, но истината беше, че този кротък Лъв търсеше всеки възможен случай за актьорска изява. Да сподели мъдрите си мисли пред приковалата внима­нието си в него публика. Бог да благослови неутолимия му копнеж по светлините на рампата.

Ако се радва на обич и уважение, никой по света не може да бъде по-сърдечен от него. Какво от това, че се нуждае от толкова много възхищение, необходимо да задоволи ненаситната му суета. В противен случай тя не го оставя на мира. Истината е, че много често той напълно си заслужава възхищението. Възможно е на моменти да ви отегчава със съветите си и със снизхо­дителното си отношение към вас, може дори да ви е писнало да му повтаряте колко е велик. Никой друг на­чалник обаче няма да ви позволи да държите количката с бебето си до бюрото, защото няма на кого да го оста­вите. Разбира се, той няма да ви разреши да си остане­те у дома, тъй като има нужда от вас, но няма да има нищо против бебето да си реве наоколо - нали му е кръстник.

 

Източник: Линда Гудман "Слънчевите знаци"

Вход във форума

Търси

Календар
«  Юли 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Архив на записите

Приятели на сайта
  • uCoz Community
  • uCoz Manual
  • Video Tutorials
  • Official Template Store
  • Best uCoz Websites