Червената Шапчица - НАЧАЛНИКЪТ СКОРПИОН
 
Вторник
25.07.2017
16:38
Добре дошли Гост
RSS
 
Червената шапчица
Главна Регистрация Вход
НАЧАЛНИКЪТ СКОРПИОН »
Сайт меню

Мисъл на деня:

Статистики

Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0

НАЧАЛНИКЪТ СКОРПИОН

- Запази самообладание - каза гъсеницата, -

с времето ще свикнеш.

След това лапна наргилето и отново запуши.

„Говори благи думи, но дръж дълга пръчка." Този съвет на президента Рузвелт изразява по съвършен начин философията на Скорпиона, поднесена от самия Скорпи­он. Мисълта принадлежи на своя автор, но тя легитимира природата на всеки плутонов представител. Това е девизът на  всеки началник Скорпион - може да е невидим за вас, но той го е окачил над бюрото си, макар и символично. Имайте го предвид. Той си го знае. Аз лично нямам жела­ние да обсъждам обстоятелствено въпроса за девиза с него. Достатъчно е да го понаблюдаваш отстрани и ще се види практическото му приложение. Скорпионът не обича да го разпитват за методите му.

Животът на началника Скорпион с благите думи и дългата пръчка е всъщност преследване на истината и властта. Той се стреми да узнае не само тайните на рая и ада, но и всичко, което е между тях. Вие, например, сте едно от нещата между тях. Той непременно ще научи ва­шите тайни, ще се постарае да разбере какво щрака в мал­кото ви мозъче или в големия ви мозък, според мозъка ви. Но няма да прибегне до външен натиск, за да разголите душата си, защото вие сам ще го направите така или ина­че. Това не може да не стане. Плутоновите му очи ще се впият във вас изпитателно и вие ще си признаете всичко. Така че ако си имате нещичко, което на всяка цена държи­те да запазите за себе си, просто не поглеждайте в очите му или за всеки случай напуснете работа.

Една моя приятелка, певица, срещнала веднъж през лятото шефа си Скорпион случайно на летището. Той при­стигал от Калифорния и седнали да изпият по едно кафе. (Изглежда малко нелогично, защото лятото няма нищо общо с ноември, но Плутоновата сила е в своя апогей именно през лятото). Сутринта тя имала приятно прежи­вяване - взаимно обяснение в любов с един естраден ком­позитор. По една случайност този композитор бил при­ятел на Скорпиона и поради известни обстоятелства сут­решното събитие трябвало да остане в тайна.

Шефът я забавлявал с впечатленията от пътуването си, разказал й куп смешни и забавни преживявания, тя била изцяло погълната от неговия разказ. Сутрешната съдбо­носна за нея среща почти избледняла в съзнанието й. Вне­запно шефът й погледнал часовника си - оказало се, че има уговорена среща с някакъв продуцент, при който се надявал да започне филм.

Тя му подала ръка, казала „Довиждане" и „Пожела­вам ти успех", а той задържал ръката й, спрял проницателния си поглед върху нея и бавно й отговорил: „А пък аз ти пожелавам любов. И както разбирам, ти вече си я намерила. Радвам се за теб. Подхождате си чудесно." След като отместил очи от нея (Скорпионите не позволяват другият първи да го направи), той й се усмихнал загадъч­но и тръгнал. Момичето до ден днешен недоумява как е могъл да се досети.

Разказвам ви този случай за урок. Скорпионът е спо­собен да проникне и във вашата тайна. Не е задължител­но да бъде любовна. Могат да бъдат най-различни неща -че баща ви не е успял да завърши дори осми клас, че сес­тра ви има роман с женен мъж, че от шест месеца сте престанали да изплащате банковия си заем, или че ангорската ви котка отново е бременна. Дано не сте прикрепи­ли копчето на сакото си с безопасна игла, вместо да го зашиете, или пък дано сутринта брат ви не е фраснал сна­ха ви с тенджера по главата, защото той ще отгатне и тези неприятни дреболии. И няма да ви го спести. И Рибите са проницателни, но проницателността на Скорпиона е дру­га. Рибите усещат със сетивата си. Скорпионът стига по-далеч. Той знае. Не става въпрос за физически усещания. Нито пък за интуиция, както е при Водолея. Скорпионът е способен да проникне много по-дълбоко.

Плутоновата способност на вашия началник му пома­га да усеща настроенията ви и понеже съчувствието е в характера му, той ще се съобразява с вашите настроения. Ще се убедите колко е важно това. Има толкова сприхави, недодялани и безхаберни началници, които нито забеляз­ват, нито искат да знаят какво ви е на душата. В сравнение с тяхното обидно безразличие отзивчивостта на Скорпи­она е повече от прекрасна. Това е истината.

Сигурно ще се изненадате, че кабинетът на вашия шеф Скорпион не отговаря на очакванията ви. В него не е тол­кова страшно, той не шокира на всяка цена с размерите си. По-скоро ще се окаже на най-закътаното и спокойно място в сградата. Във всичко личи плутоновата увереност. (Малко по-различно може да бъде, ако в рождения хорос­коп на вашия началник има влияния от Близнаци, Водо­лей или Лъв. Но и в тези случаи рядко ще забележите нер­вност и безпорядък. Само оборотите ще бъдат малко по-бързи). Този човек се владее по един изумителен начин. Той преследва неуморно целта си и се гордее, че другите не могат да разберат истинските му стремежи. Неговите съперници дори не разбират, че той е започнал борбата с тях или го разбират, когато е станало късно и са загубили. Скорпионът с лекота прониква в душата ви, но никой не може да отгатне какво точно е намислил. Това всъщност е едно от най-мощните му оръжия. Той е истински май­стор да прикрие чувствата си и да заблуди противника си, който въобще не очаква нападението му или пък го очак­ва отзад, а получава внезапно нападение отдясно - най-уязвимото му място в най-неудобния за него момент. Това е безпогрешният начин, по който Скорпионът печели.

Победите му носят престиж и успех. Ако ви е харесал, можете да разчитате на безрезервната му помощ в стре­межа ви да постигнете целите си, а пък той ще постигне своите, разбира се. Ако пък не ви е харесал, по-добре не четете тези редове. Първо, той няма да ви вземе на рабо­та, а ако друг преди него ви е назначил, кариерата ви при него ще бъде кратковременна. Плутоновите началници нямат жалост и не проявяват съчувствие към служители­те, които нямат място в техния екип. Те особено много държат на екипа, който е синоним на личния им проспе­ритет, а чувствата на служителите са на втори план. Раз­бирам, че сте настръхнали от желание да защитите вашия шеф. Той е толкова съвършен, как може да се говорят та­кива неща за него! Така мислят повечето от подчинените на началниците Скорпиони. Ако вие не мислите така, зна­чи не сте член на екипа му, а само замествате някой, кой­то е в болнични.

Началникът Скорпион си има свои начини за привли­чане на предани хора. Обкръжението му се състои от вер­ни приятели - неприятелите си той държи на безопасно (за тях) разстояние. Сякаш е очертал около себе си невидим кръг. И в кръга се намират избраниците му. Някаква черна магия пречи на останалите да прекрачат в кръга. А за не­приятелите той просто е недосегаем. Магнетичните му очи безпогрешно са преценили всеки, който не отговаря на изис­кванията, и той незабавно бива отстранен. Неподходящите хора не съществуват за Скорпиона. Той просто не ги забелязва, те отсъстват от съзнанието му. Но радарът му миг­новено ще регистрира тяхното приближаване, особено ако то е опасно. Всичко това създава у тези хора усещане за отсъствие. Не е приятно да се отнасят към тебе като към призрак и не след дълго неподходящият за екипа си тръгва сам и отива на друго място, където поне ще го забелязват и ще се чувства като материален човек.

Да не си помислите, че за да постигне своите цели, началникът Скорпион непременно трябва да прилича на Дракула и да изпуска отровни пари от ноздрите си. Не си го представяйте непременно загърнат в черен плащ, не очаквайте да ви говори с гробовен глас. Първото ви впе­чатление от него, когато ви вземе на работа, ще бъде че неговата сила и властност са митологизирани.

Фигурата му може да бъде средностатистическа, а ус­мивката му да прилича на извадена от стъклопис. Когато тая усмивка просветне, ще се разтопите и ще изгубите доверието си в астрологията. Той е толкова благ и изглеж­да напълно безобиден. Но когато ви прикове с тежките си сини или кестеняви очи, набързо ще потърсите стол, за да приседнете. И ще бъдете готови да изпълните всяко него­во нареждане. Той вече владее вашите чувства. От тук нататък никой друг няма да бъде в състояние да ви по­влияе. Вие ще бъдете беззаветно предан на своя нов, чу­десен, деликатен, внимателен, талантлив и умен начал­ник и ще бъдете убедени, че само завистливите, отмъсти­телните и некадърните могат да го смятат за опасен чо­век. Вие вече сте решили, че той е най-незлобливият шеф, който може да съществува.

Най-незлоблив ли? Ако толкова държите на прилага­телни, използвайте ги, но незлоблив? Чудесен - да. Дели­катен - може. Талантлив и умен - няма спор. Искрен и лоялен - разбира се. Благороден покровител - съгласна съм. Верен? Да, и хиляди пъти да. Но незлоблив? Катего­рично не. Длъжна съм да кажа на всички, които работят при Скорпиона или се канят да постъпват на работа при него, че един от моите най-близки приятели е невероятно талантлив композитор Скорпион и аз съм една от допус­натите в неговия свещен кръг. Имам си в моя дом един мъничък Скорпион (забелязахте ли, че не казах в неговия дом - значи още не ме е хипнотизирал напълно) и по обяс­ними причини съм му особено близка. Така че не ме при­числявайте към враговете на шефа ви. Но астрологията ми дава основание малко по-точно да преценя що за чо­век е той. Вие сигурно си въобразявате, че в решителен момент той ще запази онова спокойствие и невъзмутимост, оня приветлив поглед, с който става от леглото си сут­рин. Нищо подобно, в решителен момент той ще се пре­образи коренно.

Той не понася разголването на чувствата. Той е убеден, че на всяка цена трябва да запази самообладание. Но ако в даден критичен момент се налага да се предприемат неза­бавни и решителни действия (такива критични моменти дал господ), той ще извади от себе си такава неподозирана енер­гия, че вие ще видите с очите си един напълно различен човек. След като ситуацията бъде овладяна, той ще овла­дее и страстите си. Силният характер ще му помогне да направи това. И така до следващия подобен момент.

Все пак обикновено той налага около себе си спокой­ствие, уравновесеност и самообладание. Избликът, за кой­то стана дума по-горе, може да бъде предизвикан не само от професионален проблем, но и от сантиментално кру­шение, това, разбира се, не е ваша работа. Маската на хладнокръвието и самоувереността може да падне от ли­цето му само в съдбоносни мигове.

Ще бъде грешка да го ласкаете повече, отколкото тряб­ва. По начало той е недоверчив и подозрителен. Сетивата му са особено чувствителни към тайни намерения и подбу­ди. Много често е мнителен и към невинните забележки на невинни хора и това е една от слабостите му. Ако прекале­но му угаждате, по-скоро ще ви уволни, отколкото ще ви предложи повишение. Може да реши, че му се подмазвате, за да го изместите от стола му. Но той по достойнство ще оцени вашето възхищение от качествата му, ако сте дис­кретни и ако не преигравате. Трябва да му предложите ло­ялност, ако искате да получите лоялност. Във финансовите въпроси той е абсолютен педант - държи на точността и в най-дребните детайли. И никога, при никакви обстоятел­ства не се опитвайте да го изпреварвате или да го уязвите. Ако не искате да ме послушате, съветвам ви няколко седмици да стъпвате върху черупки от яйца, между които пълзи отровен паяк, за да ви се набие в главата, че с отмъстителността на Скорпиона не бива да си правите шеги.

Няма проблеми, който вашият шеф да не може да реши, ако се е захванал. Всички плутонови личности притежават способността да преодоляват мъжествено и с нечовешка воля своите лични трагедии, болести, а така също и слу­жебните си неблагополучия. Колкото до характера на Скор­пиона, той може да е по-подвижен, отколкото при остана­лите зодии. Макар да олицетворява изследователските спо­собности и безпогрешния усет на детектива, характерът на Скорпиона си остава една непроницаема загадка.

Никой не е успял да проникне изцяло в природата на Скорпиона. Няма да успеете и вие, а ако вече сте започ­нали, той така ще ви хипнотизира с погледа и гласа си, че ще забравите всичко, което вече сте научили за него. Пре­дупреждавам ви да внимавате и да напрегнете здраво ума си. Едното е с отбранителна цел, а другото, за да схванете идеите на този човек, който ще ви възхищава цял живот със своята смелост и искреност. Вярно е, че неговата при­рода е сложна и неразгадаема, че образът, който предла­га на околните, е измамен, но самият той никога не се заблуждава. Колцина от нас могат да кажат това за себе си. Дори онези, които не се смятат за „безскрупулни", могат ли да го кажат?

 

Източник: Линда Гудман "Слънчевите знаци"

Вход във форума

Търси

Календар
«  Юли 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Архив на записите

Приятели на сайта
  • uCoz Community
  • uCoz Manual
  • Video Tutorials
  • Official Template Store
  • Best uCoz Websites