Червената Шапчица - НАЧАЛНИКЪТ ВЕЗНИ
 
Четвъртък
30.03.2017
20:29
Добре дошли Гост
RSS
 
Червената шапчица
Главна Регистрация Вход
НАЧАЛНИКЪТ ВЕЗНИ »
Сайт меню

Мисъл на деня:

Статистики

Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0

НАЧАЛНИКЪТ ВЕЗНИ

  • Имах предвид маловажно, разбира се - бързо рече

Царят и продължи да мърмори под носа си -

важно-маловажно, важно-маловажно -

като че ли опитваше кое от двете звучи по-добре.

Ако сте мъж, сигурно си мислите, че вашият началник Везни е човек, който тежи на мястото си- винаги справед­лив и прям. Ако сте жена, вероятно сте влюбена в него, без да го съзнавате. Защото вибрациите на Венера са мно­го силни.

По правило началникът Везни влиза в някакво парт­ньорство или съвместен бизнес, тъй като интуитивно търси сътрудничество с друг човек, който да уравновесява соб­ствената му индивидуалност, както и да го допълва. (А също и да бъде противната страна в спора). Не обича да седи с часове на бюрото си както други началници. Важ­ните си решения взима на оградата. Не че я намира за по-удобна. Точно обратното. Но там най-добре обмисля и съпоставя двете противоположни идеи, разглежда ги от всичките им страни, преценява и най-накрая стига до спра­ведливото и безпристрастно решение. Тогава моментал­но се връща в кабинета си и потъва блажено в удобното си кресло. Но докато е на оградата, душевната борба и мъките, свързани с нея, са изнурителни.

Началникът Везни се движи сякаш на особени оборо­ти. Оставаш с впечатление, като че не бърза, а всъщност е изключително неспокоен и вечно зает с нещо извън кан­целарията. Все едно, че наблюдаваш жонгльор в цирка. Всеки момент очакваш да изтърве нещо или да загуби рав­новесие, но това не става. Понеже е роден с естествено влечение към елемента на въздуха, началникът от тази зодия върши какво ли не с такава непринудена лекота и грация, сякаш изобщо не помръдва. Активността му не секва нито за миг.

Макар и притеснителен на моменти, той не е само-жив. Изпитва непрекъснато нужда да общува с околните. Твърде интелигентен е, само че ако има в рождения си хороскоп ранен Меркурий, непрестанно се опитва да убе­ди и самия себе си, че е такъв. Доста началници Везни са красноречиви оратори, които с лекота могат да овладеят огромна аудитория. Разбира се, има и стеснителни екзем­пляри от тази зодия, които рядко си отварят устата, преди да са обмислили внимателно всичко. Те не обичат да при­вличат вниманието върху себе си, но затова пък спорят логично и убедително. Когато заговорят, веднага сте го­тови да им повярвате. Внушават стабилност и са от хора­та, които държат на думата си. Впрочем има един-единствен начин да се отметнат от казаното: ако са били принудени да бързат и не са обмислили достатъчно дълго решението си, впоследствие могат категорично да го от­хвърлят, стига да сметнат, че е неправилно.

На какъвто и най-нисък пост да сте при своя началник Везни, бъдете сигурен, че той често ще се интересува от мнението ви. Не бързайте да се ласкаете от мисълта, че навярно ви смята за много умен и инициативен. Причина­та е друга. Той трябва да разполага с всички факти, с всич­ки мнения, с всички аргументи „за" и „против", за да ги отсее и достигне до правилната преценка или решение.

Представете си, че един типичен началник Везни трябва да даде отговор за важна сделка. Преди да го направи, ще се допита демократично до жена си, до завеждащия про­токола, до своята секретарка, до момчето в асансьора и до чистачката. Жена му ще го посъветва да се откаже, защото тя лично не понася съпругата на един от големите акционери. Шефът на протокола ще отвърне с дежурния си съвет по всички въпроси: „Пълен напред!" Момчето от асансьора ще се обърка, когато чуе размера на сделка­та. Четиридесет хиляди долара само хонорар на адвока­тите за него е фантастична сума. То е дало четиридесет долара за юридическа консултация и вече се смята за пра­хосник. Чистачката не е имала доверие на никого в този свят. Когато чуе всички тези вещо направени анализи, на­чалникът Везни все пак ще вземе логично решение (до каквото впрочем биха стигнали девет от всеки десет мъже). Но понякога може да има и друга причина той да търси толкова различни мнения. Може да е от онези Везни, кои­то прехвърлят упрека за евентуална грешка върху нечия друга глава. Когато сделката се провали, той може вина­ги да каже: „Идеята не беше моя. Чистачката мислеше така."

Хубаво ще бъде да си намерите началник Везни, който е успял да постигне хармония и единство на ума и чув­ствата си, и да работите за него. Скоро ще се убедите, че той е чудесен ръководител и непресъхващ извор на мъдри съвети. За каквото и да се допитате до него, даже и за лични проблеми, ще обмисли всичко и ще ви предложи справедлив и умен изход, за който никой не се е сетил.

Едно е сигурно - стените в кабинета на вашия началник Везни няма да бъдат голи, макар че момичето от сним­ката в неговия календар най-вероятно ще бъде. По стени­те красиво ще са разположени картини и репродукции. Прахът по всички рафтове и масички грижливо ще е обърсан. В ъгъла дискретно ще се подава радио или гра­мофон, за да може в напрегнатите моменти да зазвучи тихата приятна музика. Цветовете в кабинета няма да бъдат в ярко оранжево, тропическо зелено или нещо дру­го крещящо. Твърде вероятно е обаче да има ориенталс­ки мотиви. Някои Везни ги харесват, може би заради по­коя и малко ленивия начин на живот на Изтока, а също и заради спокойната хармония на източната философия.

Ако началникът ви е от женски род, в кабинета обеза­телно ще има саксия с цвете или винаги свежи цветя, как­то и голямо огледало. Грамофонът или радиото са задъл­жителни. Началничката Везни, подобно на колегите си мъже, се старае да бъде винаги справедлива. Само че за разлика от тях няма да е толкова колеблива и бавна, кога­то взима решения. Тъй като за една жена е много по-труд­но да стигне до ръководен пост, тя е принудена да пре­одолява нерешителността си, иначе едва ли би се добра­ла до върха. Изслушва внимателно аргументите на споре­щите страни в службата и бързо въдворява ред. По отно­шение на интимните си преживявания тази жена също срав­нително бързо взема решения. Или вече е наясно, че бракът не е за нея, или се впуска в последния си любовен роман (макар че това едва ли ще е за дълго). Умът й е толкова остър и логичен, че едва ли ще позволи на чув­ствата да я заслепят безвъзвратно. Точно това е едно от най-странните противоречия на Везните - те се подчиня­ват на своята повелителка Венера не без съпротива и труд­но позволяват на сърцето си да управлява главата им.

Вашата шефка може би ще бъде красива. Ако ли не, ще ви очарова с маниерите и прекрасната усмивка. Рабо­тите ли по-дълго с нея обаче, ще знаете, че зад приветли­вата и предразполагаща външност се крие ум, който не пропуска нито една ваша грешка. В такива моменти ще ви предупреди с нетърпящ възражения тон, че това не бива да ви става навик. Гласът й ще продължава да е мек, може би само малко по-провлечен и леко дрезгав. Ако асцендентът й обаче е Овен, Близнаци или Стрелец, възможно е да пламне от гняв и тогава атмосферата да стане доста напечена за вас. По отношение на служебната дисципли­на тя е по-строга от мъжете Везни.

Външният вид на една началничка Везни хвърля в луда завист останалите жени в службата. Никой не може да се мери с нея по тоалети, бижута и парфюми. Тя държи обе­зателно да бъде в списъка на „десетте най-добре облече­ни жени". Всички мъже отстъпват пред чара й без съпро­тива. С изключение на Лъвовете, Скорпионите, Телците, Козирозите и Овните, според които да работиш изобщо за жена е все едно да служиш в наказателна рота.

Приятелското й отношение понякога може да ви под­веде и да допуснете най-голямата грешка - да фамилиарничите и да се отнасяте с нея като към някое от момиче­тата в службата. Тя не търпи подобно държание, нито пък търпи клюки из канцелариите и тоалетните. Може да обо­жава споровете, но не е клюкарка. И се е издигнала до поста си благодарение на това, че си е държала езика зад зъбите. Мисля, че съм ясна.

Под знака на Везните са родени много повече начал­ници, отколкото в която и да е друга зодия. Те обаче ще бъдат много по-добри, щедри и либерални с подчинените си, ако периодично задоволяват нуждата си от почивка и подремват по малко на обяд. Ако са уморени и гладни, просто не приличат на себе си. Затова е добре подчине­ните им да съберат пари и да им купят удобно и меко ка­напе, както и да им осигурят спокойствие в обедната по­чивка.

Везните рядко са равнодушни към парите. Шефът ви ще е или най-стиснатият, или най-щедрият в града. Може да е ненадминат скъперник през декември и същински Дядо Мраз през юли. Но отношението му към парите е винаги определено. Когато дава бакшиш, дава или пет Цента, или пет долара.

Макар че ви е началник, няма начин да не ви покани в Дома си. Защото изпитва желание и нужда в определен момент да се покаже като невероятно гостоприемен до­макин и да позабавлява подчинените си.

В присъствието на жени той е истински мъж и олицетворение на галантността. Не търпи някой да се държи раз-пасано и вулгарно. Не забравяйте, че хармонията е второ­то му бащино име. Ако съумеете да му я създавате вина­ги, той ще иска да сте непрекъснато край него, без да си дава сметка точно защо.

Изобщо характерът на вашия началник Везни е доста сложен. От една страна ще ви дразнят ненадейните му пристъпи на нерешителност. Ще се чудите защо той все се колебае, бави и отлага решенията си. От друга се нуж­дае от подкрепата ви и тайно се надява да му помогнете да осъществи мечтите си. От трета ще ви дари с неверо­ятната си усмивка и вие ще забравите дните, в които е бил мрачен и несговорчив. Той не е нито агресивно амбицио­зен, нито вечно недоволен мърморко. Не иска да го превъзхождате, но и не очаква да му бъдете роб. И най-важното - никога няма да измами доверието ви. Не ви ли се струва, че везните май се накланят в негова полза?

 

Източник: Линда Гудман "Слънчевите знаци"

Вход във форума

Търси

Календар
«  Март 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Архив на записите

Приятели на сайта
  • uCoz Community
  • uCoz Manual
  • Video Tutorials
  • Official Template Store
  • Best uCoz Websites