Червената Шапчица - СЛУЖИТЕЛЯТ КОЗИРОГ
 
Сряда
28.06.2017
23:02
Добре дошли Гост
RSS
 
Червената шапчица
Главна Регистрация Вход
СЛУЖИТЕЛЯТ КОЗИРОГ »
Сайт меню

Мисъл на деня:

Статистики

Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0

СЛУЖИТЕЛЯТ КОЗИРОГ

- Ако всеки си гледаше работата - дрезгаво рече Херцогинята  - светът щеше да се върти много по-­бързо.

Опитайте се да го откриете сред подчинените си, без да поглеждате рождените им дати в досиетата. Зачеркне­те оригиналния и бликащ от идеи симпатяга с бакембарди и амулет от еленов зъб. Подминете и вечния дърдор­ко, който постоянно се хвали с нощните си похождения. И двамата определено не се намират под влиянието на Сатурн. Шегаджията, който ежедневно и ежечасно разсми­ва целия персонал, също в никакъв случай не е Козирог. Нито пък лекомисленият перко с вятърничавите си при­умици. Нито пък новият рекламен агент с яркооранжевата копринена вратовръзка, който дори по време на сделки си подсвирква с уста разни мелодийки.

А как ви се струва скромният и постоянно зает служи­тел, който носи тиранти и винаги се сресва на път? Същи­ят, който държи на бюрото си семейна снимка в сребърна рамка и който винаги идва на работа няколко минути по-рано, но за сметка на това си тръгва няколко минути по-късно.Всички се обръщат към него с уважение, моливите му са винаги подострени, а вие го викате всеки път на по­мощ, щом служебните дела не вървят. Познахте го, нали? Естествено, че той е Козирог.

Кого друг, ако не Козирога ще натоварите с купища рабо­та, без да чуете нито една дума на ропот или недоволство? Той никога няма да нахлуе в кабинета ви без да почука. Ще влезе само ако е сигурен, че не сте зает с нещо. Стилът на обличане и маниерите му са традиционно консервативни и той единствен от вашите служители нито веднъж не е бил без чадър, когато вали. Никога не е забравял чантата си на някоя пейка, където е приседнал да изяде сандвича си. Сандвич ли? Да, именно, че какво друго? Ресторантите са толкова скъпи, а и освен това той мрази да чака и да дава бакшиши.

Има хубава усмивка, макар и рядко да я показва. Тя обаче грейва ослепително когато секретарката ви в него­во присъствие сподели, че без него нещата във фирмата биха се объркали. Той няма навика да пуска глупави шеги и да флиртува безразборно с всички колежки. Най-много да разкаже попресилено някой виц или да хвърли дискре­тен поглед след някое красиво момиче, но във всеки слу­чай сатурновата природа няма да му позволи да свали всич­ки бариери. Най-често обаче предпочита да си гледа ра­ботата. Но не оставайте с впечатлението, че му липсва чувство за хумор. Когато е във форма, той е ненадминат.

Служителят Козирог притежава редица ценни поло­жителни качества. Изпратете при него строгия и мнителен данъчен агент и той вече няма да е така строг и мнителен. Дори става любезен и учтив. Но вашият Козел се справя успешно не само с данъчните агенти. Спомнете си онзи нахален амбулантен търговец, който искаше да ви пробута за няколкостотин долара парфюмирани ленти за пишещи машини в кутии, с инкрустирани фалшиви диа­манти с цел „да се повдигне духа на секретарката ви"! Само две минути трябваха на Козирога и човекът се озова в асан­сьора с клюмнала глава.

Гложди ви усещането, че вашият служител Козирог ще се издигне много в кариерата си, но нямате и най-малка пред­става как ще го постигне. Той не е агресивен или амбицио­зен и не прилича на шумните безцеремонни катерачи по со­циалната стълбица. Козирогът се движи натам, закъдето е тръгнал, кротко и незабележимо. Онези, които искат да му попречат и да наложат волята си, скоро ще разберат, че имат насреща опасен противник. Както поема безропотно задълженията, така може и да каже: „До тук!" Козирози с ранени планети в хороскопите си могат да бъдат изненадващо жес­токи и коравосърдечни. Тези с нормална планетна конфигу­рация обаче само ще пръхтят, ще ритат с копита и ще гледат на кръв онзи, който се опитва да им огъне рогата.

Ако вашият подчинен спада към изключенията, бих ис­кала да ви разкажа за един мой познат Козирог, който ра­ботеше в сладкарница. По всяка вероятност Луната при раждането му е била в Близнаци или Овен или асцендентът му е бил Лъв. Носеше винаги скъпи италиански обувки и огромни позлатени копчета за ръкавели. За седмица поко­ряваше толкова женски сърца, колкото други мъже за цял живот (поне така се хвалеше). Флиртуваше с клиентките, разказваше любопитни истории и когато не се опитваше да ни шашне със смелостта си, ни отегчаваше с празни идеи и безсмислени предложения за реклама. Едва ли някой би се усъмнил, че е Козирог. Необходимо бе да се вслушаш по-внимателно в думите му и да го погледнеш по-отблизо.

Въпреки лекото си поведение, когато говореше по те­лефона със своята приятелка, той се държеше нежно и внимателно. Ако някой посмееше да се държи непочти­телно в нейно присъствие, едва ли щеше да го стори вто­ри път. С роднините си също се отнасяше смирено и по­чтително. Пред възрастните хора се прекланяше с уваже­ние, а сред децата се вдетиняваше. Изпитваше възхище­ние от богатите и знаменитите и благоговееше пред тях. Най-често чуваните истории от познати и непознати бяха как той веднъж пътувал в самолет, седейки до една от най-прочутите звезди на киното или как бил поканен на прием У губернатора. Той пазаруваше всичко на едро, включи­телно и италианските си обувки. Носеше му се славата на стиснат човек - никога не даваше бакшиши. Предпочита­ше да спести цент, отколкото да похарчи долар. Въобще зад агресивния и екстровертен на външен вид Козел се криеше типична сатурнова природа. Нашият човек се из­червяваше при всяка добра дума, казана по негов адрес, и се стесняваше в присъствието на хора от по-висша класа.

Ако все още не вярвате, че е Козирог, ще ви кажа, че впос­ледствие той откупи цялата верига сладкарници и то без да похарчи нито долар от собствените си спестявания -винаги някой друг даваше парите.

Типичният служител Козирог е безобразно съвестен Той се чувства искрено нещастен, ако допусне грешка или невярна преценка, или ако не е бил достатъчно усърден в работата си. Помолите ли го, с радост би работил из­вънредно, но все пак не прекалявайте и не го откъсвайте за дълго от семейството му. Козирогът предпочита да изпълни първо домашните си задължения и чак тогава се отдава безрезервно на работата си. Той не обича да сменя често работното си място. Твърде рано Козлите вече имат поставена цел и я преследват с упоритост и постоянство. Те не са нерешителни и капризни по повод бъдещето си. Нито романтичните мечти, нито сантименталните чувства са в състояние да ги отклонят от пътеката към върха. Те не се вълнуват от титли и звания, защото търсят истинс­ката власт. За тях не е важно името им да бъде изписано на вратата на кабинета с големи златни букви. Вие пък от своя страна не забравяйте да увеличавате отговорността на вашия служител и достатъчно често да повишавате зап­латата му, за да не прекършвате устрема, с който работи. За него е важно да живее добре, децата му да учат в под­ходящо училище, а жена му да се облича с повече вкус от приятелките си. А за всичко това са нужни пари, и то дос­та. Козирогът е готов на какво ли не в името на ценните зелени хартийки, гарнирани с доза обществено положе­ние. Личният му банкер е сред най-близките приятели и е поставен наравно с членовете от семейството.

Жената служител от тази зодия не се различава доста от мъжа. Тя също следва неотклонно пътя нагоре към върха на планината и нищо не е в състояние да я откаже от твърдото намерение да заеме отговорен пост във фирма­та или в краен случай да се омъжи за шефа. Без значение кое от двете ще е, важното е да бъде на върха. Никога няма да видите тази жена с изкуствени мигли или всевъзможни дрънкулки, нито ще я заварите да мечтае на бюрото си. Тя е дама в пълния смисъл на думата. Никога няма да си позволи да клюкарства или да повиши тон-

Умът й не е зает с това, кой с кого ходи и какво е казала Емили по повод на това, че Мерилин е закъсняла за рабо­та. Служителката Козирог си позволява да прояви любо­питство едва след края на работния ден. Разбира се, че и на нея й са интересни подробностите от интимния живот на колегите, но избягва да ги обсъжда в службата, за да не ощети своя началник. Логично, нали? Шефът би могъл да й бъде съпруг някой ден. Все пак главната причина е сери­озното отношение към служебните задължения и уваже­нието към вътрешната дисциплина в службата.

Вашите служители Козирози са делови и сериозни хора. Те са противници на закъснението за работа и на пилеенето на работно време. Често дават съвети за по­стигането на по-голяма ефективност, защото губят търпе­ние щом видят, че работите не вървят. Много от Козиро­зите работят като банкери, учители или деловодители. Но сред тях има също така и чудесни научни работници, зъбо­лекари, превъзходни инженери, архитекти, търговци или политици. Често се срещат и бижутери, търговци на кар­тини, управители на хотели и заведения, антрополози и биолози, но едно е сигурно - че каквато и да е професията им, те се отнасят сериозно към нея.

Помнете, че почти у всички Козли има творческа жил­ка. Твърде е възможно тези ваши служители да ви изнена­дат със своето хоби. Може би ще ги видите в почивните дни да излагат на открито свои живописни платна или да се занимават с музика, скулптура или самодеен театър. Най-често копаят в китните си градинки, които приличат на райски кътчета. Любовните им увлечения са горе-долу в такъв ред: семейство, дом, работа, пари, престиж, кни­ги, изкуство и музика. Ако трябва да назначите търговски .пътник, изберете между Овен, Лъв, Близнаци и Стрелец. |г Козирозите мразят да пътуват и изпадат в нервна криза само при вида на пътната чанта. Но дори и да преодолеят тази преграда в себе си, те ще предпочетат влака пред свръхзвуковия самолет. Пък и кой ще контролира нещата във фирмата докато отсъстват? Спомнете си миналото лято, когато Козирогът беше в отпуск. Един от служите­лите взел, че поръчал четири дузини кутии с парфюмира­ни ленти за пишещи машини.

 

Блурдени и нестенкващи бамбирли

плъхливо мъстеха по катлсния стин

 и щом поклуеха до велър бандарин,

 маклурно се спокетваха под мирли.

 

 

Източник: Линда Гудман "Слънчевите знаци"

Вход във форума

Търси

Календар
«  Юни 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Архив на записите

Приятели на сайта
  • uCoz Community
  • uCoz Manual
  • Video Tutorials
  • Official Template Store
  • Best uCoz Websites