Червената Шапчица - СЛУЖИТЕЛЯТ ЛЪВ
 
Вторник
25.07.2017
16:36
Добре дошли Гост
RSS
 
Червената шапчица
Главна Регистрация Вход
СЛУЖИТЕЛЯТ ЛЪВ »
Сайт меню

Мисъл на деня:

Статистики

Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0

СЛУЖИТЕЛЯТ ЛЪВ

А слънцето огряваше морето

и светеше със цялата си мощ.

Опитваше се то със всички сили

да укроти вълните светлосини.

И странно бе това, защото бе средата на нощта.

Ако вашият служител е типичен представител на зо­дия Лъв, на всяка цена ще ви направи впечатление. Но дори и да е от кротките, не бива да го пренебрегвате. Аг­ресивният тип ще ви принуди да признаете възможности­те и качествата му, като директно ви каже колко е велик. По-срамежливият пък ще се мръщи, докато накрая пак признаете възможностите и качествата му. В крайна сметка й в двата случая е едно и също. Не бива да пренебрегвате вашите подчинени от зодия Лъв.

Без значение дали ще реве от сцената или ще чака -търпеливо зад завесите да му дойде времето и реда, той си остава изпълнен с гордост и достойнство. Напълно съзнава превъзходството си и не желае никой да го под­минава незабелязано. Лъвовете не са хора, които се опит­ват да крият блясъка си. Ако не си получат заслуженото, лъвовете и от двете породи веднага ще потърсят друга савана, която да удостоят с присъствието си. Те мразят да бъдат подценявани.

Всички Лъвове обичат титли. Колкото по-големи и престижни, толкова по-добре. Ако вдигнете значително заплатата на един Лъв, но дадете на колегата му от съсед­ното бюро титлата „завеждащ международна координа­ция", Лъвът изобщо няма да ви благодари за парите. Мис­лите му ще бъдат заети единствено с титлата на колегата му, който, разбира се, едва ли я заслужава повече от него.

Фактът, че така безкомпромисно държи на правата си, не е продиктуван от някакъв инат. Той е роден началник. Лидерството е част от природата му, която не може да бъде напълно заличена. Лъвът има нужда да носи отго­ворност. Чувства се безполезен, отритнат и безпомощен, когато няма възможност да се нагърби с някакви задачи. Ако не може да задоволи с друго собствения си егоцентризъм, ще се втурне безплатно да раздава съвети на при­ятели и близки. Случайни и непознати хора също няма да бъдат пощадени. Лъвът безпристрастно раздава плодове­те на своята мъдрост. Ще ви подсети да застроите допъл­нителна стая над гаража, ще каже нещо на секретарката си относно издръжката, която получава от мъжа си, ще посъветва чистачката какво лекарство да ползва за бол­ния си крак и ще обясни на пощаджията как по-бързо да раздава писмата. Колкото по-малка служба заема, толко­ва повече съвети ще раздава.

Сещам се за един Лъв (от кротките), който работеше в една голяма фирма. В продължение на години неговото семейство знаеше, че той е търговски директор на района. А всъщност той бе обикновен търговец и маршрутен отго­ворник, но и същевременно един от най-полезните хора във фирмата. Тъй като нямаше как да стане търговски дирек­тор, преди неговият по-високопоставен колега да излезе в пенсия, този мой познат бе преглътнал нараненото си чес­толюбие и задоволяваше типичната за Лъвовете суета, по­зволявайки семейството му да вярва в по-високия му пост.

Зад непоколебимата му преданост в продължение на години прозира огромното му чувство за отговорност Двадесет и пет години подпомагаше рекламата на фир­мата с блестящите си хрумвания и по този начин непрекъ­снато увеличаваше доходите. В същото време строго сле­деше всички автомаршрути на компанията във всеки час на денонощието, независимо от времето, и търпеливо чакаше часа на заслуженото признание, макар че то така к не идваше. Когато търговският директор най-накрая се пенсионира, неговото място бе заето от един млад човек, който дойде направо от Ню Йорк. Същия ден моят по­знат напусна тази работа. В хороскопа му имаше силно влияние на Козирог и по тази причина понесе по-твърдо ситуацията, отколкото би го направил един типичен пред­ставител на тази зодия, но за сметка на това до края на живота си ще ближе раните на наранената си гордост. Няма нищо по-тъжно на този свят от един горд Лъв, чий­то честно спечелен авторитет е незаслужено ограбен.

Трябва обаче да имате предвид, че впечатляващото лъвско чувство за отговорност обикновено се появява чак в зряла възраст. На млади години Лъвът живее предимно като плейбой - поливани с вино дни и нощи, жени, песни, екстра­вагантни тоалети, прищявки, капризи и лудории и жесток рев, ако случайно някой настъпи великолепната му опашка.

Младите служители от тази зодия успешно пробиват в рекламата и продажбата. Те са родени рекламни агенти и клиентите ще се чувстват щастливи под сгряващите лъчи на тяхното внимание и благоразположеност. По-късно след като поузреят, Лъвовете елегантно могат да се изка­чат по йерархичната стълбичка и да се приютят на някой висок пост, откъдето с всичките си сили и с лъвското си самочувствие ще бранят авторитета на предприятието. Всеки проницателен началник ще съумее да използва мига, в който плейбоят се превръща в справедлив и достоен крал.

Има нещо необикновено в тези мъже и жени Лъвове.

Независимо от храбрия си външен вид, те изпитват опа­сения, че всъщност не са достатъчно смели. На моменти демонстрират умопомрачителна гордост и възмутителна суетност, нетърпима егоцентричност и безгранична ле­ност. Ако обаче изникне някаква ситуация, в която се на­лагат светкавични действия, независимо дали в професи­оналния или личния им живот, тогава за всеобщо учудва­не Лъвовете се оказват единствените устойчиви хора. Ис­тинска опора за всички. Само ако се намират под силен натиск или напрежение, затиснати под най-тежкото жи­тейско бреме, истинската им вродена сила се проявява в същинския си блясък.

Безгрижното и богато детство на Жаклин Кенеди е накарало много хора да се заблудят, че тя няма да понесе ужасната трагедия в живота й. Често явление е Лъв, по­знат като безгрижен и лекомислен плейбой, да учуди при­ятелите си с факта, че на средна възраст е започнал храб­ро да се бори с живота и да се грижи за жена инвалид или възрастни лели. Покровителстваните от Слънцето пред­ставители на тази зодия даже не съзнават каква огромна духовна и телесна сила носят в себе си, докато не настъпи моментът тя да бъде проявена. До този миг трябва да зна­ете, че само се правят на силни. Ужасяващият лъвски рев скрива един напълно излишен комплекс за малоценност.

Ако Лъвът няма началнически пост, трябва да заеме място, което да му позволи да демонстрира някакси свои­те възможности и качества пред света. След като на ня­колко пъти е сменил работата си, поради факта, че не е успял да седне поне във вицепрезидентското кресло, ти­пичният Лъв обикновено се насочва към такава профе­сия, в която сам може да си бъде началник. Ако не може да стане президент или ръководител, той на всяка цена Ще избере да стане учител, търговец, адвокат, доктор, мениджър, съветник, говорител, радио или телевизионен журналист, артист, писател, водопроводчик или дори ек­скурзовод. Него го интересува работа, чрез която може Да предаде висшите си познания на другите или да заста­не в центъра на общественото внимание. Точно затова Лъвовете са ненадминати в областта на рекламата и по­литиката.

Не бива да забравяте, че служителят от тази зодия става началник или напуска. Той никога не би изпитал удовол­ствие от работата си, ако тя е скрита зад кулисите. Има нужда от аплодисменти и може да ги получи само когато е на сцената. Колкото и малко да се задържи на определе­на служба обаче, този служител е истинско попадение за всеки началник. Ще се старае и работи повече от остана­лите, за да демонстрира превъзходството си, а ако посто­янно го заливате с комплименти, може до такава степен да се вдъхнови, че в изключителната си енергия и рабо­тоспособност да надмине дори и себе си. Ако обаче не го хвалите редовно, коефициентът му на полезно действие ще се намали минимум с петдесет процента.

Ако става дума за служителка, не бива да забравяте пословичната й суета, която редовно трябва да бъде задо­волявана. От време на време й подарявайте по една жълта роза, като се постараете да не обръщате внимание на слу­ховете, които ще се появят. Не може да си позволите лук­са да я загубите, а и не забравяйте, че слуховете не се за­нимават с качествата и добродетелите на човека. Често й повтаряйте колко добре изглежда и колко е умна. Поня­кога й купувайте билет за галаконцерт или галавечеря. Всъщност два билета, тъй като щом е от зодия Лъв, тя ще бъде или омъжена, или сгодена, или влюбена. Такова е обичайното й състояние през четирите годишни времена.

Ако ли пък е мъж, ще бъде добре да го поканите на обяд в някакъв изискан ресторант, където ще може да се срещне с важни клечки, а и те ще го видят в компанията на шефа му. Независимо дали са мъже или жени, служи­телите от тази зодия успешно могат да обучават новодош­лите, затова оставете тази работа на тях. Няма да имат нищо против подобно допълнително натоварване. Напро­тив - ще се възгордеят, че сте им поверили такава отго­ворна работа. Освен това обожават да учат другите, да им казват какво да правят и как да го правят.

Ако умно и умерено приложите малко астрологическа психология, можете да превърнете гордите и тьнкообидчиви Лъвове в истинско съкровище за фирмата ви. Сами ще обзаведат кабинета си с вкус и ентусиазъм. Снабдете ги с ярки светлини, жълти или оранжеви пердета и килими и най-скъпите бюра и пишещи машини, които можете да си позво­лите. Нищо не може да потисне лъвския дух така, както си­вата обстановка и работата с песимисти без въображение.

Лъвовете имат нужда от висока заплата и голяма обед­на почивка. За тях обедите и вечерите са място за обще­ствена и професионална изява, както и възможност да изя­вят своето красноречие. Ако им подхвърлите и най-бед­ната идея, на момента ще започнат драматична кампания, в която несъмнено ще успеят да привлекат много нови хора. Не може да очаквате от тях да се проявят в истинс­кото си величие, ако трябва да броят минутите или сто­тинките си. Те могат сръчно и бързо да боравят с числа, но само ако са от сто нагоре. А колкото до минутите, ог­раниченото време просто парализира техния разум. Лъвът може лесно да бъде опитомен, само трябва да знаете на­чина. Отпуснете малко юздите и повдигнете вратата на клетката. Хора с размах не могат да работят в клетка. Ако трябва да го правят, цял ден ще се цупят и ще загубят интерес към работата.

Ако някой Лъв ви помоли за работа, не се колебайте. Той ще освежи колектива и може да издържа на огромни натоварвания без да се оплаква. В замяна се нуждае само от похвали, постове, повишения, титли и свобода на дей­ствие, но всичко това съвсем не е висока цена за неговия интелект, вярност, идеи и чувство за отговорност. Само се замислете във ведомостите на колко предприятия фи­гурират имената на кралски особи. Не се скъпете с тези котараци и пухкави котенца, защото те ще възвърнат мно­гократно парите ви, като станат най-голямата ви реклама. Така гордо ще носят името на фирмата ви, все едно че са нейните собственици. Сърцето на Лъва е толкова голямо, колкото и неговото его.

 

- Ако седем жени със седем метли метат половин година,

според теб ще го изчистят ли? - рече Моржа.

- Едва ли - продума зидаря и пророни горчива сълза.

 

 

Източник: Линда Гудман "Слънчевите знаци"

Вход във форума

Търси

Календар
«  Юли 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Архив на записите

Приятели на сайта
  • uCoz Community
  • uCoz Manual
  • Video Tutorials
  • Official Template Store
  • Best uCoz Websites