Червената Шапчица - СЛУЖИТЕЛЯТ РАК
 
Сряда
28.06.2017
23:00
Добре дошли Гост
RSS
 
Червената шапчица
Главна Регистрация Вход
СЛУЖИТЕЛЯТ РАК »
Сайт меню

Мисъл на деня:

Статистики

Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0

СЛУЖИТЕЛЯТ РАК

И те нарисували какво ли не -

всичко, което започва с „М", като например

мишеловка, месечина, мемоари, многост.

Ако имате служител Рак, бъдете спокойни - той наи­стина работи за вас. Не се стреми към слава или към на­празни химери, не се задява със секретарката. За него ра­ботата не е средство за самоизява или приятен начин да убие времето между две почивки за кафе. Той работи са­моотвержено поради една-единствена причина - финан­совата сигурност.

Вие трябва да сте наясно, че заплатата на Рака тряб­ва да е „разтегателна". Тя трябва да расте все повече и повече. Естествено неговото желание и претенции за по­вече пари са подплатени от постоянен стремеж към усъ­вършенстване, трупане на опит, разкриване на нови та­ланти и много, много лоялност и преданост. Необходимо е заплатата да отговаря на положения от него труд, иначе Ракът ще бъде принуден да направи нещо съвършено чуждо на принципите му - да напусне и да потърси работа дру­гаде. А, както знаете, за един типичен представител за тази зодия е непосилно трудно да се откаже от каквото и да било: четки за зъби, стари писма, скъсани маратонки, мо­мичета, връзки за обувки, изписани химикалки или служ­би. Той се вкопчва здраво за всяко нещо и не можете да го откъснете. Едни от най-типичните му качества са катего­ричността и упоритостта. Те му служат добре при амби­циозното изграждане на кариера. По пътя нагоре той е способен да преодолява всякакви препятствия в името на поставената цел. Въпреки определената мекота в харак­тера Ракът е типичен кардинален знак и е роден да поема отговорност. Той обича да води, а не да бъде воден. Щом е необходимо, служителят Рак безукорно приема дисцип­лината и правилата, наложени от началника, но никога не забравяйте какво се крие зад готовността му да изпълнява заповеди. Подчинението на Рака е в контекста на собстве­ните му скрити цели. Службата му просто е една от важ­ните тухли в скромната сграда, която строи. Веднага щом привърши строежа, той ще поеме командването и ще из­дава заповеди. Иначе казано, главната цел на Рака е ди­ректорският пост. Тази мисъл никога не го напуска. Доб­ре би било да не напуска и вас, ако сте негов началник.

Все пак не желанието за власт е основният му мотив да гради огромната здрава постройка. Не е и престижът, който стимулира Козирога например. Нито пък подтикът от вътрешния Аз, така решаващ при Овена. Други са при­чините, поради които той се стреми да натрупа състояние и да си завоюва авторитетни позиции и връзки. За Раците особено важна е гарантираната сигурност за в бъдеще. Едва тогава те биха могли да си отдъхнат и да заживеят там, където бленуват в мечтите си - в миналото. А за това са нужни пари. Китайската порцеланова ваза и инкрустираната масичка от шестнадесети век струват скъпо, както и огромната стара къща, обрасла в бръшлян, или вечерята за двама на свещи в изискан ресторант на морския бряг. Доб­рите стереоуредби за слушане на класическа музика също са ужасно скъпи. Освен това служителят Рак най-вероятно се нуждае от солидни суми, за да издържа роднините си, които поради неочаквани неприятности са дошли да живе­ят в дома му, или защото на някое от децата му трябват повече пари по незнайни причини. Допълнителен колорит в картината внасят многобройните, както въображаеми, така и реални страхове на Рака. Те го карат да се съмнява в себе си и да се чувства непълноценен - нещо, което ръководна­та длъжност и авторитетът разсейват както слънчевите лъчи прогонват утринната мъгла.

Другото нещо, от което Ракът се нуждае, е обичта. Това, естествено, не влиза във вашите задължения, но не е зле да го знаете. Някой ден бихте могли да се измъкне­те, като вместо повишение стиснете здраво ръката му и изпратите топла и сърдечна похвала за чудесната му ра­бота. Тази благодарност няма да замести парите, но може и да е достатъчна, за да го накара да поостане още малко. Началническото одобрение е важно за Рака, но никога не е в състояние да измести чувствителната му привързаност към банковите сметки.

Така че нека не ви става навик да казвате: „Роки, при­ятелю, сега не мога да ти дам парите, които заслужаваш, но страшно те обичам". На третия подобен случай той може грешно да разбере мотивите ви и да си помисли, че не сте искрен. Не по-малко предпазлив трябва да бъдете и със служителките от тази зодия. Те лесно могат да ви раз­берат погрешно. Жената Рак се държи плахо и стеснител­но с непознати, но с изумителна бързина и от голямо раз­стояние улавя любовния сигнал. Ако тя е неомъжена, то дано и вие да не сте, защото за нея вече ще бъдете лична собственост и ще ви гледа нежно и предано. Ако е омъже­на, а вие не се държите както подобава, тя ще ви хвърли изпепеляващ поглед и ще ви отреже с гневни думи. Така че се опитвайте по възможност безпристрастно да дарявате своите лунни хора с любов. Това е все едно да ближеш сол през стъкленицата, но какво да се прави, така стоят неща­та. Вие сами трябва да определите стратегията си.

Безспорен е фактът, че Стивън Фостър, зодия Рак, е написал „Моят стар дом в Кентъки", и също толкова без­спорно е, че символът на дома по един или друг начин присъства трайно в живота на тези служители. Майката на вашата лунна секретарка вероятно често се отбива, за да обядва с дъщеря си, а жената Рак, която от години е упра­вител на супермаркет, внезапно и без колебания би напус­нала, ако синът й има неприятности или е болен и се нуж­дае от грижи. Търговският посредник, роден в лунната зо­дия, приема с удоволствие всякакви командировки, ако е ерген (стига само да се намери някой, който през това вре­ме да звъни по три пъти на ден на майка му и да я пита не се ли нуждае от нещо). Но ако е женен, ще отбягва по възмож­ност всяка перспектива да прекара почивните си дни дале­че от семейството и дома си, най-малко пък заради възник­налите непредвидени обстоятелства в службата.

Ако вашият служител от зодия Рак е в процес на раз­вод или преживява загуба на близък човек, то пред вас стои проблем, който може да извади от релси персонала ви за дни наред. Тези хора са способни да накарат всички свои колеги да им съчувстват. Ако става дума за жена, поръчайте два пъти по-голямо количество салфетки за дамската тоалетна. Тя ще изпада често в меланхолия, ще плаче тихо и ще прекарва голяма част от работното си време в съда. И тежко на онзи съдия, който не й присъди внушителна издръжка. Става ли въпрос за издръжката на децата, тя може и цял месец да не се яви на работа. Раздя­лата е нещо лошо, но все пак преодолимо, докато запла­хата за финансовата й сигурност раздвижва всяка фибра от неотстъпчивия й характер, а тя има много такива фиб­ри. И мъжете, и жените от зодия Рак приемат развода като нещо фатално. Единственият начин за противодействие срещу подобна фикс идея на тема дом е да залепите на стената на всяка стая надпис „Домът е там, където е сърце­то". Точно под него поставете наниз от редки монети, пришити на фон от бледолилаво кадифе в рамка от кова­но сребро. Разбрахте ли за какво става дума? Ако не сте разбрали, значи просто не сте Рак.

Ако искате да приобщите вашия служител Рак към идеите и възгледите си, поканете го на обяд или вечеря. Раците си падат по хора, които ги канят на ресторант. За тях поканата означава по принцип две неща: че могат да разчитат на вкусна добре приготвена храна и че джобът им няма да се изпразни непредвидено. Наблюдавайте пламъчето, което се появява в очите им. Те може и да не изядат огромни количества, но се чувстват по-спокойни и доволни, когато масата е отрупана с храна. И не забра­вяйте да ги заведете в най-луксозния ресторант. Раците обичат разкоша, особено, когато не те плащат сметката.

Лунните хора са трудолюбиви. Те са стабилни и на­деждни и можете да им се доверите във всички случаи, ос­вен в един. Ракът е воден знак, а родените и под трите вод­ни знака обичат всевъзможни течности. Ако в рождения хороскоп на служителя Рак има нехармонично разположени планети, една от въпросните течности е стопроцентово сигурна. Рак-пияница е рядко срещано явление, но ако слу­чайно този ваш служител често избухва в лунен смях или пък изпада в неутешими депресии и рони горчиви сълзи, той най-вероятно се черпи с нещо по-силно от кафе в по­чивките. Все пак не оставайте с впечатление, че всеки представител на Рак, Скорпион или Риби си пада по чаш­ката. Вярно е настина, че според статистиката, обхващаща огромен брой хора, родените под тези знаци по-често от другите търсят бягство в алкохола. Това обаче не бива да ви служи като критерий когато преценявате отделен инди­вид. Повечето от Раците, с които ще контактувате, ще бъдат с бистри и трезви умове дотолкова, че ще ви се прииска да ги поразмътите леко с чаша вино или коктейл.

Лунните хора гледат сериозно както на работата си, така и на себе си. Това не пречи на чувството им за хумор, което е изградено върху детайлното познаване на човеш­ката природа и психика. Но ако улучите тях самите на някое от слабите им места, те се засягат дълбоко и се скри­ват в черупката си. Затова най-добре оставете шегите на тях. Със своята изтънчена добросърдечност и остра ин­туиция почти не съществува вероятност някой Рак да оби­ди някого. Типичният представител на зодията няма да си позволи закачки в работно време, но ако го заведете в ре­сторанта, ще ви накара да се смеете от салатата до десер­та. Ако не са в депресия, Раците биха могли да бъдат твърде интересни и приятни събеседници. Настроени ли са мрачно обаче, за цялата вечер най-много да чуете една или две думи и то изречени рязко и натъртено.

Раците са интуитивни по природа. Почувствате ли нужда да се доверите на някого, няма по-подходящ от вни­мателния и състрадателен представител на Лунната зо­дия. Само да не ви заподозре, че се опитвате да измъкне­те нещо от него - било материално, било емоционално. Тогава няма по-голям мърморко от него. Когато нещо в счетоводните сметки не излиза, Ракът се мръщи и с часо­ве се усамотява дълбоко в себе си, скрит зад непроницае­ма маска. В такъв момент е в състояние да си внуши, че някой колега се опитва да го измести от служебното му положение. Тогава започва да се държи по детски заядли­во и тайно обявява война на живот и смърт, без въобража­емият му противник дори да подозира за това. Раците имат повече тайни отколкото Дж. Едгар Хувър, Джеймс Бонд и Шерлок Холмс, взети заедно. Те обичат да законспирират своите хора, които смятат за достатъчно близки, и не съществува възможност тайната им да стане обществено достояние и да се публикува в жълтата преса.

Ракът се чувства добре на всяка длъжност, предраз­полагаща към изява на природните му заложби и таланти. Негово призвание са пласментът, търговията, производ­ството и снабдяването на големи вериги от магазини. Той се чувства в свои води и при консервирането, пакетиране­то и разпространението на хранителни продукти. Други типични рачешки професии са живописта и скулптурата, дизайнът и вътрешното обзавеждане, музиката, писането, счетоводството, недвижимите имоти, детското облекло, актьорството и режисурата, фотографията, градинарство-то, учителското поприще, банковото дело, корабите и не на последно място политиката. Управлението на хотели, ресторанти, театри или заложни къщи също привлича лун­ните хора.

Ако погледнем конкретно вашата служителка от зо­дия Рак пък ще видим, че тя обича бебетата, децата, мъже­те, цветята, уютните канцеларии, вежливостта, романти­ката, готвенето, филмите, книгите и парите. Тя е способ­на, отговорна и се влияе от настроенията.

Сега идва ред и на вашия служител от зодия Рак. Той обича бебетата, децата, жените, уважението, възхищени­ето, уютните канцеларии, вежливостта, романтиката, гот­венето, филмите, книгите и парите. Той е способен, отго­ворен и се влияе от настроенията.

Е, в състояние ли сте да различите момчетата Раци от момичетата Раци на плажа? Представителите и на двата пола са загадъчни и замечтани, но едновременно с това разумни и практични и не хвърлят камък в рядка кал. Ко­гато ви се наложи да отсъствате от работа по-дълго, от­колкото предвиждате, ще се благославяте, че сте ги на­значили. Те с удоволствие ще се грижат за имуществото и собствеността ви.

 

Кралицата почервеня от гняв и я погледна като разярен звяр,

след което започна да крещи: „Обезглавете я".

Срамежливи котенца Това е гласът на рака, чух го да казва:

„Доста ме прегорихте, трябваше да се пазя."

 

Източник: Линда Гудман "Слънчевите знаци"

Вход във форума

Търси

Календар
«  Юни 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Архив на записите

Приятели на сайта
  • uCoz Community
  • uCoz Manual
  • Video Tutorials
  • Official Template Store
  • Best uCoz Websites