Червената Шапчица - СЛУЖИТЕЛЯТ РИБИ
 
Вторник
25.07.2017
16:41
Добре дошли Гост
RSS
 
Червената шапчица
Главна Регистрация Вход
СЛУЖИТЕЛЯТ РИБИ »
Сайт меню

Мисъл на деня:

Статистики

Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0

СЛУЖИТЕЛЯТ РИБИ

- Вкъщи си беше много по-приятно - помисли бедната Алиса. - Не ставах по-ниска или по-висока, нито пък ме командваха мишки и зайци. По-добре да не бях влизала в онази заешка дупка... и все пак, знаете ли, този начин на живот е твърде любопитен!

Служителят Риби може да бъде както неудачник, така и добросъвестен и ценен от колегите си представител на зо­диакалния знак. Всичко зависи от аквариума, в който плува.

Ако служителят Риби е избрал неподходящо трудово поприще, той ще се остави течението да го влачи от една служба към друга. Накрая ще разбере, че е най-добре сам да си бъде господар.

За да може служителят Риби да работи в колектив, трябва да се занимава с нещо, което ще му позволи да разгърне своето въображение и да проявява пословична­та си отзивчивост към чуждото страдание. Ако работата му потиска тези две негови качества и душевни потребно­сти, служителят Риби ще бъде един ленив и равнодушен чиновник. Когато обаче получава удовлетворение, напра­во е ненадминат в своята прецизност и посветеност на делото. Казаното може да ви се стори странно, понеже става въпрос за представителя на „кошчето за отпадъци на Зодиака" - така някои наричат знака Риби. Но не заб­равяйте, че според други този знак открива пътя към бляс­кава слава и успехи. Е, някои служители Риби потвържда­ват мнението, че слава може да се спечели и с прилежна и кротка работа в някоя кантора, стига това да носи радост и удовлетворение на нептуновата им същност.

Колегите на служителя Риби често недоумяват: „Към какво се стреми? Не мога да го разбера този човек." Едва ли ще го разберат някога. Рибите, подвластни на своята същност, разкъсвани от съмнения и несигурност, обикнове­но не споделят съкровените си намерения, стремежи и цели. Страхуват се, че може да шокират колегите си, ако споделят нестандартните си мотиви за едно или друго действие. Дори и приказливите екземпляри Риби няма да кажат точно какво мислят. Многословието им е нещо като защитна мрежа. Мълчаливите служители Риби пък могат да влудят околни­те, защото пазят в тайна своите идеи и намерения и никой не знае какви мисли се въртят в главите им.

Когато работата го удовлетворява, вашият служител Риби е неуморен. В противен случай се затваря в себе си, самоизолира се, дори ви се струва, че и физически „изчез­ва". Когато водата в аквариума се замърси, той може да отплува, без да сподели с вас желанията и плановете си. Ако ви посвети в намеренията си, бихте могли да постиг­нете взаимни компромиси. В повечето случаи обаче слу­жителят Риби предпочита рязката промяна пред продължи­телните разговори, които биха могли да сложат нещата на мястото им и да предотвратят някои катаклизми.

Светът на изкуството (в най-общия смисъл на думата) е мястото, в чиито води Рибите обичат да плуват. Вече знаете, че мнозина от тях са художници, артисти, музи­канти. Но ще уточним, че родените под знака на Риби също тъй успешно могат да командват осветлението на теат­ралната сцена, да лъскат духовите инструменти, да аранжират изложби и да бършат праха от музейните експона­ти. С увлечение преподават балет, подреждат цветя, под­готвят афишите за рекламните кампании, пишат стихове и разкази. Ако ви се случи да срещнете, макар и рядко, някой представител на Риби да се увлича от математика и инженерство и да работи с компютър, трябва да ви на­помня, че те търсят абстрактното в техническата работа. Някои Риби са добри учители, владеят задълбочено предмета и са способни да проникнат в душата на учени­ците си. Други представители на този зодиакален знак обичат да търгуват с приготвени от самите тях храни и напитки. Трети са сервитьори или заемат някаква ръко­водна длъжност в търговията или ресторантьорството.

Служителят Риби плува в собствени води в медицина­та и фармацевтиката. Най-добрите медицински сестри и санитари са родени под този знак. Те са упованието на болните и нещастните. Незаменими са като социални ра­ботници. Морето на тяхната благотворителна дейност е необятно. С две думи - те могат да бъдат светъл лъч за мнозина, стига да не се поддадат на отрицателни емоции. Уважаеми работодатели, не забравяйте, че ако затво­рите един представител на зодия Риби в неугледна, зле обзаведена канцелария, той ще заприлича на нея - безли­чен, безцветен, безучастен към всичко, муден. И няма защо да се чудите къде се дяна слънчевият, остроумен, иници­ативен и артистично облечен човек, когото назначихте преди време. Буквално ще преобразите вашия служител Риби, ако го освободите от гнета на подтискащо непри­ветливата канцеларска обстановка с помощта на нов свеж мокет, ваза с цветя и един красив пейзаж на стената сре­щу бюрото му. Вашата приятелска усмивка и касетофонът, от който се лее нежна музика, буквално ще го преобразят. За броени часове служителят, роден под нептуновия знак на Риби, ще възвърне ярките си багри, блясъка на ума и творческата си инициативност. Както разбрахте, трябва само да налучкате най-подходящата стръв за въдицата, с която да го изтеглите от блатото на безразличието.

Вашата секретарка е родена под знака на Риби? Вкъщи тя може да е малко разхвърляна, но ще изпълнява стрикт­но служебните си задължения. Разбира се, винаги съще­ствува опасност мисълта й ненадейно да се зарее в не­знайното и непредсказуемо море на бляновете.

Преди време имах една колежка в радиото, предста­вителка на Риби. Нейната картотека беше най-невероят­ното нещо, което съм виждала някога. Предполагах, че причината може да е романът, който пишеше през почив­ните си дни. Един ден шефът не се сдържа и я попита защо чекмеджето с буква „П" е така претъпкано. „Ами защото хората непрекъснато пишат разни писма", беше отговорът й. (Тук е мястото да ви предупредя, че ако служителят Риби има асцендент Стрелец или Луна във воден знак, с това може да бъде обяснена леката му налудничавост). Момичето замина за няколко дни за Ню Йорк да рекла­мира романа си. И тогава стана тя, каквато стана, особе­но когато един ден шефът трябваше да открие чрез кар­тотеката онази известна спортна песен „Ура, ура за „Нотр Дам" - заради музикалното оформление на една среща на футболния отбор „Нотр Дам". Песента не беше в раздела с буква „У". Нямаше я и на буква „Н" (по името на отбо­ра). Не я откри и на „О" (с повече фантазия песента може­ше да се възприеме като ода в чест на „Нотр Дам"). Ми­нути преди мача, вече в прединфарктно състояние, шефът пълзеше между разхвърляните на пода фишове от раздел „П" - в съзнанието му блещукаха последни искрици на­дежда, че моята колежка Риби може да е класифицирала песента като „Победен марш". С последни сили плувна­лият в пот началник посегна към „Х" - припевът започва­ше с „Хей, юнаци, хайде смело!". След това се предаде... Излъчиха мача без музикално оформление. Седмица по-късно съвсем случайно откриха фиша за песента на буква „Ю". Как така на „Ю", питате? Всички наричаха отбора „Юнаци ирландци" и това класиране на песента в карто­теката се сторило най-разумно и логично на служителка­та Риби. Да имате да кажете нещо?

За всеобща радост на човечеството, повечето от слу­жителите Риби нямат подобни хрумвания. Те обикновено са своеобразни изповедници на колегите си, защото са мили, дискретни и съпричастни към чуждата болка. Уме­ят тактично да изслушват всекиго. Някои от служителите Риби гледат на ръка и на карти. Внимавайте с нечистите си помисли по адрес на Рибката от съседната канцелария, тя понякога може да чете мисли.

Не скъпете комплиментите си по адрес на служителите Риби. Внимавайте с критиките към сътрудничката Риби, за­щото после ще си имате неприятности. Тялом ще бъде зад потъналото в купища книжа бюро, тиха, незабележима и дълбоко засегната от укорите ви. Ще трябва с комплименти или някакво поощрение да я извадите от това състояние.

Когато някой около тях е с лошо настроение, служи­телите Риби също изпадат в меланхолия. В трудни ситуа­ции те се затварят в себе си и започват да странят от коле­гите си. Понякога хуморът им е малко отвлечен, но в по­вечето случаи ще ви се удаде да разберете за какво става дума. Случва се душата на Рибата да плаче, докато тя разказва някой виц - и тук си казва думата зодиакалният им знак, плуващите в различни посоки риби.

Служителите Риби не придават много голямо значе­ние на парите. Възможно е дори да не забележат, ако понижите заплатата им в рамките на разумното поради вло­шеното финансово състояние на фирмата. Рибите обик­новено се задоволяват с относително скромна заплата, но в такъв случай не трябва да им отказвате от време на вре­ме заеми. Плуващото им в загадъчни води въображение може да е причина да си помислят, че са ви върнали зае­ма, а в същност да не е така. Ако им напомните тактично, имате шансове да си получите парите обратно. Има и малко по-неприятен вариант - Рибите проявяват склон­ност да услужват другиму с взетите от вас пари на заем. Тогава ще ви се наложи да се въоръжите с повечко търпе­ние. Нима може вашият сътрудник Риби да не услужи на колежка, която спешно се нуждае от операция? Ще се съгласите, че някакви си хартийки, наречени пари, не мо­гат да бъдат по-важни от здравето и дори живота на чове­ка. Вие също можете на свой ред да вземете някаква сума в заем от Риба. И каквито сте разсеяни и двамата, току-виж в един момент няма да можете да уточните кой на кого какво дължи. Това всъщност е част от философското отношение на Рибите към парите. Който има нужда от пари, той ще вземе. Ако в момента човек няма нужда от пари, предава ги по веригата на следващия. Ясно и про­сто. Ако обаче имат асцендент Дева, Рак, Козирог или Луна в Телец, нещата могат да се усложнят.

Усетят ли опасност, служителите Риби напускат мяс­тото на действието. Искам да кажа, че те не чакат да ги уволнят, а сами напускат, преди да са попаднали в мрежа­та. Току ще се врътнат на другата страна, преди да сте ги поставили в неудобно положение. По-често постъпват така женените мъже Риби, чиято съпруга най-вероятно рабо­ти. Неженените са по-търпеливи и изчакват да видят раз­воя на нещата. Колкото до съпругата на служителя Риби, тя наистина е готова да работи здравата и това най-веро­ятно е била една от причините за пламналата взаимна любов между тях.

Девойката служителка Риби изчаква търпеливо под­ходящия мъж, който да я избави от тегобата на скучното ежедневие в канцеларията.

Служителят Риби не е амбициозен, почти никога няма да помисли да ви измести от вашия пост. Дори понякога ви съжалява заради голямата отговорност, която носите на плещите си. С подобен товар една Риба никога не би могла да плува свободно в нептуновите си води.

Служителят Риби се стреми към честа смяна на аква­риума. Престоят му при вас ще зависи от това доколко разнообразието на заобикалящия го пейзаж и занимания­та, които му предлагате, могат да задържат вниманието му. Един нептунов служител, роден под знака на Риби, няма да се остави разни водорасли да му се пречкат в кра­ката, рапаните и охлювите да го дразнят с присъствието си, а акулите и китовете да се опитват да го разкъсат. Бъде­те сигурни, че при първите симптоми за подобно посега­телство върху личността му, служителят Риби ще отплу­ва в неизвестна посока. Към следващото пристанище.

 

 

Източник: Линда Гудман "Слънчевите знаци"

Вход във форума

Търси

Календар
«  Юли 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Архив на записите

Приятели на сайта
  • uCoz Community
  • uCoz Manual
  • Video Tutorials
  • Official Template Store
  • Best uCoz Websites